Skip to main content

Anneke Zijlstra

Stagiaire

Sinds februari 2023 ben ik in dienst als stagiaire bij PBLQ. Na enkele jaren in het hoge noorden te hebben gestudeerd ben ik uiteindelijk toch gezwicht en naar een zuidelijker oord vertrokken. Op dit moment ben ik bezig met de afrondende fase van mijn master International Relations & Organisations aan de Rijksuniversiteit Groningen, en combineer ik dit met een stage bij PBLQ. Met een achtergrond als historicus zijn grote veranderingen die de tijd met zich mee brengt niet vreemd voor mij. De transitie waar onze maatschappij zich op dit moment in bevindt, wekt dan ook zeker mijn interesse. Door mijn internationaal gerichte master heb ik meer inzichten verkregen over hoe globale ontwikkelingen doorsijpelen op nationale en lokale niveaus. Gedurende mijn studententijd heb ik naast mijn uren in de collegebanken altijd getracht om ook mij in te zetten op maatschappelijk vlak. Dit heeft zich geuit in verschillende activiteiten zoals vrijwilligerswerk, maar ook was ik deel van een denktank die zich bezig hield met de belangen van de Groningse student. Deze ervaringen hebben mij geleerd dat mijn interesses grotendeels in het maatschappelijke vlak liggen. Het is dan ook mijn doel om tijdens mijn stage periode bij PBLQ deze interesse verder te onderzoeken en verdiepen.

“Elke nieuwe stap is een hele ontdekkingsreis.”

Mijn publicaties: