Skip to main content

Erik Dolle

Adviseur

Als ingenieur heb ik geleerd om te denken in oplossingen. Als bestuurskundige heb ik geleerd dat de beste oplossing voor iedereen verschillend kan zijn. Deze paradox kom ik vrijwel dagelijks tegen en zeker in de huidige tijd, waarin ingewikkelde transities op vele gebieden voor komen. Informatievoorziening is daarbij eigenlijk altijd cruciaal voor het handelen van de overheid.

Ik heb een passie voor de publieke sector en zet me als adviseur in om de overheid beter te laten presteren. Met mijn energie, kennis van zaken en verbindend vermogen zet ik mij in om opdrachtgevers te helpen. Zo draag ik bij aan een effectieve, klantgerichte en goed presterende overheid.

Sinds 2013 werk ik als strategisch adviseur bij PBLQ. Ik heb veel ervaring in het domein ‘leefomgeving’, met de Omgevingswet en de energietransitie, met de digitale overheid en op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Haalbaarheidsonderzoeken of projectreviews vind ik leuk om uit te voeren. Ik werk graag buiten Nederland, zo was ik betrokken bij grote programma’s in Rwanda, Kosovo, Ghana en in Caribisch Nederland. Ook voer ik rekenkameronderzoeken uit naar de effectiviteit en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Ik ben lid van de Delftse Rekenkamer.

In mijn vrije tijd sport ik veel. Door regelmatig hard te lopen en te wielrennen, onder andere met de fietsclub van PBLQ, blijf ik lichamelijk en geestelijk fit.

Neem contact op

“Het draait eigenlijk altijd om het kunnen omgaan met onzekerheden en het aanpassen aan veranderingen.”

Mijn publicaties: