Skip to main content

Frank van der Harst

Adviseur

Op de snijvlakken tussen beleidsmakers, bestuurders en de ICT-wereld voel ik mij op mijn plaats. Ik vind het leuk om te begrijpen hoe organisaties werken en om systemen te doorgronden. Of om naast een programmeur te zitten om te zien hoe een algoritme precies werkt. Door deze zaken te combineren kan ik goed onderzoeken hoe er kan worden omgegaan met de (digitale) uitdagingen waar publieke organisaties mee te maken hebben.

Gegevens en informatie staan voor mij centraal
Ik heb mij met name verdiept in de rol van gegevens en informatie binnen publieke organisaties. Er worden grote hoeveelheden gegevens en informatie ingewonnen, opgeslagen, beveiligd en gebruikt om keuzes op te baseren. De ervaringen die ik heb opgedaan in verschillende van deze werkvelden helpen mij nu om organisaties te ondersteunen bij data- informatievraagstukken.

Energietransitie en de Omgevingswet
Twee ontwikkelingen waar ik mij graag voor inzet zijn de energietransitie en de Omgevingswet. Bij de energietransitie vind ik het leuk om te laten zien hoe een organisatie ervoor kan zorgen dat zij gegevens effectief inzet om keuzes op te baseren, om datagedreven te werken. De Omgevingswet levert overheden veel uitdagingen op, technisch, juridisch en organisatorisch vlak. Dit zijn complexe vraagstukken waar ik mij graag voor inzet zodat de Omgevingswet de komende jaren zijn vruchten kan gaan afwerpen.

“Aan data engineers leg ik uit wat een beleidsmedewerker bedoelt en aan bestuurders leg ik uit wat de organisatorische gevolgen zijn van een technische implementatie.”

Mijn publicaties:

Publicatie Image

25 maart 2021

Werkplaats DSO-keten D...