Skip to main content

Hubert van Beusekom

Adviseur

Passie voor de publieke zaak, inspirerende collega’s en vraagstukken die intelligente oplossingen vereisen zijn voor mij belangrijke aspecten in mijn werk. Daarom werk ik graag bij PBLQ, nu al ruim tien jaar.

Ik ben een veelzijdige adviseur met meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van (de organisatie van) informatievoorziening en het toepassen van ICT. Ik zorg dat organisaties klaar zijn voor de toekomst. Dat doe ik door behoeften en mogelijkheden te vertalen naar nieuwe digitale producten en diensten, door mensen en belangen bij elkaar te brengen en door beoogde veranderingen goed te doordenken en zorgvuldig door te voeren. Met een scherp oog voor de manier waarop iets is georganiseerd.

Graag werk ik aan programma’s of projecten waar nog veel uitgedacht moet worden of waar betrokkenen na enige tijd behoefte hebben aan een duidelijkere koers. Recent was dat bijvoorbeeld een uitvoeringsorganisatie in de zorg waarvoor we de nieuwe inrichting van de dienstverlening voor een van de zorgwetten uitdachten. Of een grote gemeente die wilde weten wat de rol van een eigen glasvezelnetwerk kan zijn bij het faciliteren van smart city innovaties.

Vertrouwde domeinen voor mij zijn leefomgeving, gemeenten (en smart city concepten in het bijzonder), onderwijs, zorg, infrastructuur en veiligheid.

Ik vind het belangrijk dat ICT op een slimme en betrouwbare manier voor publieke taken wordt ingezet. Daaraan bijdragen en tegelijkertijd enerverende opdrachten uitvoeren is voor mij een mooie combinatie.

“Als je niet weet wat je wilt, kun je ook niet sturen op wat je krijgt”

Mijn publicaties:

Publicatie Image

10 mei 2021

De energietransitie: v...