Skip to main content

Niels Back

Adviseur

Ik heb een sterke maatschappelijke drive. Van kinds af aan ben ik gefascineerd door politiek en samenleving, zowel nationaal als internationaal. Door mijn studie politicologie, ervaring binnen een politieke partij, ambassade en binnen ministeries gedij ik goed in een politiek-bestuurlijke context. Vanuit een multidisciplinaire blik kan ik makkelijk schakelen en houd ik met plezier meerdere ballen in de lucht. Door mijn talenkennis en internationale ervaring voel ik mij thuis in nieuwe omgevingen en een diverse setting. Mijn kritische geest en analytische en scherpe blik helpen in het doorgronden van een vraag en probleem van een klant. Bovendien werk ik graag samen in teams en haal ik energie uit interactie en contact, ook in een rol als presentator of moderator.

Door het domeinoverstijgende aspect van digitalisering past de rol als adviseur bij PBLQ mij goed. Tijdens mijn master politicologie ontdekte ik de grote maatschappelijke impact van digitalisering en nieuwe technologieën. Wat AI, big data, en vele andere technologieën precies gaan doen, begint langzaamaan vorm te krijgen, maar is voor een groot deel nog onduidelijk. Dit geldt ook voor de publieke sector, die zodoende behoefte heeft aan langetermijnvisie en strategie, met aandacht voor maatschappelijke en ethische aspecten van digitalisering.

De exponentiële groei van technologie en digitalisering fascineert mij en ik draag graag bij aan innovatieve oplossingen. Zo biedt digitalisering de slimme stad (of smart city) veel kansen, mits de focus ligt op het creëren van maatschappelijke waarde. In het veiligheidsdomein is innovatie onder andere nodig om criminele actoren de pas af te snijden, en zo de democratische rechtstaat te beschermen. Bijvoorbeeld in de aanpak van ondermijnende criminaliteit en op het gebied van cyberveiligheid. Graag werk ik daarom aan een toekomstbestendige digitale overheid in het veiligheidsdomein en op het gebied van smart city, in diverse rollen bij verschillende organisaties.

“More data —such as paying attention to the eye colors of the people around when crossing the street— can make you miss the big truck”

Mijn publicaties:

Publicatie Image

24 november 2021

Towards smarter cities...
Publicatie Image

27 juli 2021

Voorbij de intelligenc...
Publicatie Image

8 juni 2021

Een Smart City is een ...