Gedegen en Onafhankelijk

Advies waar u waat mee kunt

KERNTHEMA'S BELEIDS - EN BESTUURSKUNDE (ONLINE)

Inleiding

Starten met beleid is als een sprong in het diepe. U zoekt naar methoden, instrumenten en vaardigheden die u snel wilt beheersen, maar door de drukte op uw werk komt u daar niet aan toe. Deze leergang helpt u om uzelf in korte tijd te ontwikkelen in de beleidskunde, om op een gestructureerde manier beleid te maken en uw politiek-bestuurlijke gevoeligheid te vergroten. Bij de online variant krijgt u ondersteuning op maat van de docenten via video-conferencing, chat of andere middelen. Het programma is inhoudelijk vergelijkbaar met de klassikale variant.

Waarom deze opleiding?

Veel mensen komen in het beleidsproces terecht vanuit vakinhoudelijke kennis. Echter in beleid gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook om bijvoorbeeld politieke opvattingen, maatschappelijk draagvlak en beeldvorming in de media. Dat is zowel het mooie als het moeilijke van beleidswerk. Het werk is maatschappelijk relevant en daarom hebben veel mensen er een mening over en bemoeien ze zich ermee. Zo wordt er op verschillende manieren naar beleid gekeken. Dat is een meervoudige visie op beleid, die wij als uitgangspunt voor de leergang gebruiken. Dit uitgangspunt is heel geschikt om in de praktijk te controleren of u alle aspecten hebt meegenomen in uw beleidsadvies.

Klaar en dan?

Na floop van de leergang:

 • Beheerst u alle fasen van de beleidscyclus;
 • Heeft u geoefend met traditionele en nieuwe beleidsinstrumenten;
 • Kent u de bestuurlijke kaart van Nederland;
 • Heeft u ervaring opgedaan met het maken van krachtenveldanalyses;
 • Kunt u de verschillende vormen van overheidssturing herkennen;
 • Heeft u data ingezet voor beleidsontwikkeling en
 • Heeft u het bovenstaande toegepast op de werkpraktijk.

Werkvormen

 • Opdrachten binnen voorbeeldcases en een praktijkcasus, waarin onze meervoudige visie op beleid terug komt
 • Digitale leeromgeving met kennisbank
 • Online colleges en oefeningen
 • Maatwerkbegeleiding door de kerndocenten

Kenmerken van de leergang

 • Tijdens deze online opleiding wordt gewerkt met afwisselende en effectieve werkvormen (intake, test, korte
  online colleges en filmpjes, quiz, oefeningen met individuele feedback, eindpresentatie).
 • Begeleiding door kerndocenten Hans Luiten en Arnaud Wirschell via video-conferencing, chat of andere middelen.
 • In de planning is veel ruimte om rekening te houden met uw agenda.
 • De groepsgrootte is 4 tot 6 deelnemers.

Informatie

Categorie: Beleids- en bestuurskunde

Doelgroep: Startende en medior beleidsmedewerkers of adviseurs

Duur: 7 ochtenden (09.30 – 12.00 uur) en 7 werksessies van 1,5 uur

Startdatum: nvt, zie fysieke training Kernthema’s beleids-en bestuurskunde

Prijs: € 3.490,-

Inhoud programma

Module 1 (2 dagdelen)

De leergang start met de basis van beleid maken: de beleidscyclus. U krijgt een overzicht van de beleidscyclus en oefent met de instrumenten die daarbij horen. Ook maakt u kennis met een meervoudig perspectief op beleid, dat in de loop van de leergang telkens zal terugkeren. Met behulp van korte cases leert u snel de verschillende perspectieven herkennen.

Module 2

In deze module staat de bestuurlijke kaart van Nederland centraal. U verdiept uzelf in de verhouding tussen de verschillende bestuurslagen en oefent met begrippen zoals bestuurlijke verantwoordelijkheid, ambtelijke loyaliteit, decentralisering en verzelfstandiging. In overleg met de docenten kiest u een casus uit de werkpraktijk, waarop u het geleerde gaat toepassen.

Module 3

Tijdens module 3 gaat het om de transformatie van de samenleving en om politiek-ambtelijke verhoudingen. Eerst verdiept u zich in datagedreven werken binnen de overheid aan de hand van opvallende voorbeelden en wat daarbij de belangrijkste aandachtspunten zijn. Ook oefent u met uiteenlopende politiek-bestuurlijke cases en leert u spelenderwijs de onderliggende theorie kennen. Tot slot werkt u aan de probleemdefinitie van uw casus.

Module 4

In module 4 starten we met een waargebeurde casus die op amusante wijze laat zien wat er gebeurt als u het krachtenveld bij een beleidsonderwerp niet goed hebt ingeschat. Daarna analyseert u het krachtenveld van de door u gekozen casus. Ook krijgt u tips om uw netwerk te beïnvloeden. In het verlengde daarvan formuleert u beleidsmaatregelen en schat u het draagvlak in voor uw beleidscasus.

Module 5

Tijdens module 5 verdiept u uzelf in de verschillende vorming van sturing, de rollen van de overheid en wat dit betekent voor u als beleidsmaker. Verder werkt u aan de sturingsstrategie voor uw casus.

Module 6

In de slotmodule oefent u online met beeldvorming en verschillende typen bestuurders en past u die inzichten toe op de formulering van uw advies over de oefencasus. U presenteert uw beleidsadvies aan een ervaren topambtenaar en krijgt feedback. Met de docenten kijkt u online terug op uw leerervaringen.

SCHRIJF U IN