Henk

Matthijsse

Adviseur

Ik pak aan en verbind; resultaat gericht. Mijn analytisch vermogen gebruik ik om snel tot oplossingen te komen. Mijn ervaring en kennis is breed en opgebouwd binnen het openbaar bestuur, overheid en bedrijfsleven. Door de mix van IV-managementfuncties, politiekbestuurder en interim-management, ben ik vaardig in procesbegeleiding, onderzoeken, analyseren en het verbinden van partijen en kennis. Ik doe dat met gevoel voor complexe (politieke) verhoudingen en met kennis van organisatieverandering en ICT-ontwikkeling. Daarbij heb ik meermalen organisaties en onderdelen daarvan, projecten en programma’s vormgeven en gestructureerd. Die ervaringen en vaardigheden stellen mij in staat om naast interim-management ook in onafhankelijke rollen als onderzoeker en adviseur te kunnen optreden. Het kunnen combineren van die rollen is voor mij reden geweest om na mijn wethouderschap voor PBLQ als adviseur te gaan werken.

En mooie en inspirerende opdracht is voor mij nog steeds de opdracht van de gemeente Emmen. Ik heb daar de rol van kwartiermaker en ad interim directeur van Stichting de Toegang, een organisatie ten behoeve van het indiceren van hulp en ondersteuning, ingevuld. In een jaar tijd heb ik van een conceptueel idee een organisatie met ca 30 medewerkers opgericht en alle noodzakelijke processen op gang gebracht. Ik heb me daarbij ook gericht op het verbinden van de gemeente, het voorliggende informele en formele veld en de zorgaanbieders.
Door het domeinoverstijgende aspect van digitalisering past de rol als adviseur bij PBLQ mij goed. Tijdens mijn master politicologie ontdekte ik de grote maatschappelijke impact van digitalisering en nieuwe technologieën. Wat AI, big data, en vele andere technologieën precies gaan doen, begint langzaamaan vorm te krijgen, maar is voor een groot deel nog onduidelijk. Dit geldt ook voor de publieke sector, die zodoende behoefte heeft aan langetermijnvisie en strategie, met aandacht voor maatschappelijke en ethische aspecten van digitalisering.

De exponentiële groei van technologie en digitalisering fascineert mij en ik draag graag bij aan innovatieve oplossingen. Zo biedt digitalisering de slimme stad (of smart city) veel kansen, mits de focus ligt op het creëren van maatschappelijke waarde. In het veiligheidsdomein is innovatie onder andere nodig om criminele actoren de pas af te snijden, en zo de democratische rechtstaat te beschermen. Bijvoorbeeld in de aanpak van ondermijnende criminaliteit en op het gebied van cyberveiligheid. Graag werk ik daarom aan een toekomstbestendige digitale overheid in het veiligheidsdomein en op het gebied van smart city, in diverse rollen bij verschillende organisaties. 

Neem contact op

“Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets!”
Mijn publicaties: