Skip to main content

Slide

GEDEGEN EN ONAFHANKELIJK

Advies waar u wat mee kunt

Onderzoek

t4

ONAFHANKELIJK EN OP MAAT GESNEDEN

PBLQ kijkt en denkt graag mee voor een onafhankelijk oordeel bij veranderprogramma’s en grote projecten. Wij doen reviews, audits, rekenkameronderzoeken en voeren complexe DPIA´s uit. Onze onderzoeken zijn altijd maatwerktrajecten, op basis van uw vraag en een afgesproken referentiekader.

Path 141

Reviews

PBLQ kijkt en denkt graag mee voor een onafhankelijk oordeel bij veranderprogramma’s en grote projecten. Daarmee geven wij een frisse blik vanuit onze expertise op de uitvoering van complexe en risicovolle trajecten, bij verantwoordingsmomenten, moeilijke beslissingen of discussie tussen partijen. PBLQ reviews en audits zijn altijd maatwerktrajecten, op basis van uw vraag en een afgesproken referentiekader. Wij zorgen voor inzicht in de aard van de situatie, geven aan wat goed gaat en gaan vervolgens in op de oorzaken die maken dat er onvolkomenheden of risico’s zijn. Daarbij formuleren wij concrete en haalbare aanbevelingen om het project of programma verder te helpen.

PBLQ Onderzoek - Rekenkameronderzoek

Rekenkameronderzoeken

Met onze rekenkameronderzoeken leveren wij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het lokaal bestuur. Inzicht in de context en opbrengsten van beleid brengt raadsleden beter in positie om hun controlerende en kaderstellende verantwoordelijkheden waar te maken. In de praktijk blijkt dat een gedegen uitvoering van rekenkameronderzoek zorgvuldige en deskundige ondersteuning vereist van bureaus die de bijzondere positie van rekenkamers begrijpen. Wij bieden die als geen ander. In de afgelopen tijd hebben wij een groot aantal rekenkamers ondersteund bij een grote variëteit aan thema’s, zoals burgerparticipatie, subsidiebeleid, lokaal mediabeleid, de invoering van de Omgevingswet, privacybeleid en informatiebeveiliging.

Onderzoek - DPIA's

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Wij voeren complexe Data Protection Impact Assessments (DPIAs, ook wel PIAs genoemd) uit voor publieke organisaties. Een DPIA is een handige en noodzakelijk analyse van (risicovolle) verwerkingen van persoonsgegevens. Wij kijken altijd vanuit verschillende expertises naar een privacy vraagstuk. Hierbij betrekken wij relevante wetgeving, processen, (verwerkings-) overeenkomsten, de technische infrastructuur, het beleid, de governance en de cultuur binnen een organisatie. Door onze manier van werken krijgen ontstaat er een compleet beeld van de privacy risico’s. Hierdoor kunnen wij concrete aanbevelingen doen die organisaties vooruit helpt.

Path 36

VRAGEN?

adviseur-peter-castenmiller-pblq

Peter Castenmiller
Adviseur

06 25 00 79 22
Stuur mij een e-mail