Skip to main content

Slide

OPDRACHTEN
WAAR WE TROTS OP ZIJN

Projecten voor digitaliseringsopgaven in de publieke sector

Klik op de foto van één van onze projecten voor meer informatie

Project image

Implementatie van de Ondermijningsbrigade

RIEC AMSTERDAM-AMSTELLAND EN DE GEMEENTE AMSTERDAM

In de strijd tegen ondermijning in Amsterdam en omliggende gemeenten is de Ondermijningsbrigade opgericht als onderdeel van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam-Amstelland. De Ondermijningsbrigade is een pilotorganisatie die multidisciplinaire controles organiseert om o...

Project image

Kansen voor transparantie met de Woo

GEMEENTE ROTTERDAM

De gemeente Rotterdam wil het vertrouwen in de overheid vergroten door de burger meer bij het openbaar bestuur te betrekken en participatiemogelijkheden te vergroten. Een voorwaarde daarbij is het verbeteren van de informatiepositie van de burger zodat die kan meedenken en meebeslissen bij de uit...

Project image

MKBA Europese digitale wallet

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

De Europese Commissie heeft grote digitale ambities. Onderdeel daarvan is de invoering en ontwikkeling van een zogeheten digitale wallet in iedere lidstaat. Hiermee kunnen burgers en bedrijven eenvoudig digitaal handelingen uitvoeren en zakendoen, zowel in eigen land als in andere lidstaten. Het ...

Project image

Onderzoeksrapport gemeentelijke voorbereiding Omgevingswet

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE STICHTSE VECHT

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Stichtse Vecht heeft PBLQ in de tweede helft van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de voorbereiding op de Omgevingswet. Deze wet, die waarschijnlijk op 1 januari 2022 ingaat, wordt wel beschouwd als een nieuwe grote decentralisatieoperatie. ...

Project image

Plan van aanpak aansluiting Digitaal Stelsel Omgevingswet

MIDDELGROTE GEMEENTE

Energie en eigenaarschap: dat is de focus geweest van PBLQ tijdens ondersteuning van een middelgrote gemeente in voorbereiding op de Omgevingswet. Adviseur Erik Dolle hielp de gemeente, samen met enkele collega’s, met het maken van een plan van aanpak om aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omg...

Project image

Project ICT-inrichting Kunstmuseum

KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Een goede ICT-dienstverlening wordt voor het Kunstmuseum steeds belangrijker. Variërend van het gebruik van een museum-app, een bezoekersregistratiesysteem tot en met de algemene kantoorautomatisering, ICT is onmisbaar voor het dagelijkse werk van het museum. En de verwachting is dat de komende j...

Project image

Rekenkameronderzoek Complexe Dienstverlening

REKENKAMERCOMMISSIE

Aanleiding voor dit project waren bezuinigingen die binnen de gemeente hadden plaatsgevonden. Hierop vroeg de gemeenteraad zich af of dit effect had op de dienstverlening; hoe klantvriendelijk is de gemeente eigenlijk voor een burger die in financiële problemen zit, een onderneming gaat starten o...

Project image

Rekenkameronderzoek privacybeleid

GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP

PBLQ heeft in maart 2018 in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp de status van het privacybeleid binnen de gemeente in kaart gebracht. Daarnaast is er gewerkt aan meer betrokkenheid van de gemeenteraad op dit onderwerp. Hierdoor kan de gemeenteraad zijn controlerende functie beter waarmake...

Project image

Strategie digitale infrastructuur Rotterdam

GEMEENTE ROTTERDAM

Rotterdam heeft hoge ambities voor de digitale toekomst van de stad. In een tweetal opeenvolgende opdrachten heeft PBLQ voor en met de gemeente Rotterdam onderzocht welke technologische (‘smart’) ontwikkelingen op de stad Rotterdam afkomen en wat die betekenen voor de samenwerkingen in de stad, v...

Project image

Toekomstverkenning om slimmer met sporen om te gaan

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

De opsporing is sterk in verandering: criminelen opereren vernetwerkter en internationaler en maken vaker gebruik van vernieuwende digitale en financiële middelen. Dat vraagt veel van de opsporing: digitale, financiële en forensische sporen vormen een steeds belangrijker onderdeel in het oplossen...

Project image

Van pilot naar implementatie: een plan voor structurele inbedding van Virtual Reality in het Radboudumc

RADBOUDUMC

Er zijn tal van succesvolle pilots uitgevoerd waarin is onderzocht hoe zorgtechnologie kan bijdragen aan het welzijn van de patiënt. Eén van de veelbelovende onderzochte technologieën is Virtual Reality (VR). VR kan bijvoorbeeld patiënten afleiden van hun pijn na een operatie of helpen tijdens hu...