Skip to main content

Slide

GEDEGEN EN ONAFHANKELIJK

Advies waar u wat mee kunt

ADVISEREN IN EEN POLITIEK-BESTUURLIJKE OMGEVING (ONLINE)

Inleiding

U werkt als adviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Dat vraagt om een sterk ontwikkeld gevoel voor de ontwikkelingen binnen de politiek, bestuur, media en samenleving. Deze training helpt u dit te duiden en inhoudelijk en strategisch onderbouwde adviezen te formuleren en te presenteren, die aansluiten op de behoeften van uw leidinggevende en bestuurder.

Waarom deze opleiding?

Het overkomt iedere beleidsmedewerker of adviseur: u verdiept uzelf uitgebreid in een onderwerp en geeft daarover een advies. Vervolgens wordt er niets mee gedaan. Hoe komt dat? Is het politiek niet haalbaar, ligt het te gevoelig bij belangengroepen of valt het niet te verkopen aan de buitenwereld? In deze training krijgt u meer inzicht in de aspecten die een rol spelen, oefent u met deze aspecten, zodat u niet alleen een inhoudelijk verantwoord maar ook een politiek-bestuurlijk gevoelig advies geeft, waar wel iets mee wordt gedaan!

Klaar en dan?

Na afloop van de training:

 • Weet u op welke manier u adviseert en wat daarbij de risico’s zijn bij het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Herkent u de mechanismen bij beeldvorming en hypes en houdt u rekening daarmee in uw optreden en advies.
 • Heeft u ervaring opgedaan met het maken van krachtenveldanalyses, het interpreteren van de analytische consequenties en het opstellen van een strategisch stappenplan en het formuleren van een aansprekende boodschap voor stakeholders.
 • Heeft u inzicht in de reikwijdte van de bestuurlijke verantwoordelijkheid.
 • Heeft u geoefend met verschillende typen opdrachtgevers en wat daarbij wel en niet werkt.

Na de training weet u hoe u zowel inhoud, politiek-bestuurlijke context als beeldvorming in uw adviezen verwerkt en kunt u inspelen op verschillende typen bestuurders.

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • Oefeningen
 • Discussie
 • Presenteren
 • Feedback
 • Simulatie
 • Elektronische leeromgeving met kennisbank

Kenmerken van de training

Tijdens de training wordt gewerkt met afwisselende en effectieve werkvormen (e-learning, rollenspel met een bestuurder)

 • inzet van ervaren trainers
 • training in groepen van maximaal 7 deelnemers
 • inzet van ervaren kerndocenten Peter Castenmiller, Klaartje Peters en Arnaud Wirschell

Informatie

Categorie: Vaardigheden

Doelgroep: Medior en senior beleidsmedewerkers en adviseurs

Duur: 6 dagdelen van 9.30 tot 12.00 uur en 4 november van 9.30 tot 12.30 uur

Startdatum: 13 september, 20 september, 27 september, 12 oktober, 21 oktober, 4 november 2021

Prijs: € 2.090,-

Path 36

Inhoud programma

Dagdeel 1 – Adviseren in beleidsprocessen

U start met een overzicht van de politiek-bestuurlijke arena’s en uw rol in het politiek-bestuurlijke krachtenveld. U brengt een eigen casus in en u krijgt inzicht in de cases van de andere deelnemers, waarop u feedback geeft.

Dagdeel 2 – Adviseren en beeldvorming

U verdiept uzelf in de rol van de media in politiek-bestuurlijke besluitvorming en processen. Door het grote aanbod van (sociale) media, de sterke focus op incidenten en de nadruk op beeldvorming is mediagevoeligheid een steeds belangrijker onderdeel van beleidsadvisering.

Dagdeel 3 – Politiek-ambtelijke verhoudingen

U kijkt naar de ongeschreven regels bij politiek-bestuurlijke gevoeligheid: de verhouding tussen politici en ambtenaren en de begrippen politiek primaat en ambtelijke loyaliteit.

Dagdeel 4 – Krachtenveldanalyse

U past krachtenveldanalyses toe op uw eigen casus en trekt daaruit analytische, communicatieve en procesmatige consequenties.

Dagdeel 5 – Invloed uitoefenen in bestuurlijke netwerken

U maakt kennis met beïnvloedingstechnieken in beleidsnetwerken en oefent daarmee om uw omgevingsbewustzijn te verhogen

Dagdeel 6 – Adviseren en je bestuurder – adviesgesprekken met een gastdocent

SCHRIJF U IN

Na verzending van dit formulier ontvangt u spoedig een automatische bevestiging van uw inschrijving. Vervolgens neemt binnen enkele werkdagen een projectbegeleider contact met u op.


  VRAGEN?

  adviseur-Arnaud-Wirschell-pblq

  Arnaud Wirschell
  Adviseur

  06 51 91 13 93
  Stuur mij een e-mail