Plan van aanpak aansluiting Digitaal Stelsel Omgevingswet

Energie en eigenaarschap: dat is de focus geweest van PBLQ tijdens ondersteuning van een middelgrote gemeente in voorbereiding op de Omgevingswet. Adviseur Erik Dolle hielp de gemeente, samen met enkele collega’s, met het maken van een plan van aanpak om aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Adviseurs

Opdracht

De directe aanleiding voor de ondersteuningsbehoefte is dat er onvoldoende kennis en capaciteit was binnen het gemeentelijk programmateam om een plan van aanpak te maken om op het DSO aan te sluiten. Er ontstond een vraag naar externe ondersteuning, waarbij PBLQ naast kennis van het DSO ook kennis van de Omgevingswet in het algemeen kon inbrengen.

Aanpak

Erik Dolle: “Voor de aansluiting op het DSO hebben we heel goed gekeken wat de gemeente minimaal moet doen, daarbij sloten we aan bij de aanpak die de VNG ook aan gemeenten adviseert. Maar we hebben ook gekeken wat de gemeente zelf voor ambities had geformuleerd, op het gebied van dienstverlening bijvoorbeeld. Geen algemene teksten dus, maar praktisch. Dat was ook een wens van de programmamanager. Hij wilde een aanpak waar de gemeente direct mee aan de slag kon.” Om dit te bereiken zijn veel gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeente, maar ook met bijvoorbeeld buurgemeenten. Daarnaast is samen met een groot aantal samenwerkingspartners, zoals de veiligheidsregio en de omgevingsdienst, is aan de hand van een casus een samenwerkingsspel gespeeld. Zo werd duidelijk hoe belangrijk het is om tot samenwerkingsafspraken te komen. Hoewel de eerste vraag van de opdrachtgever betrekking had op het DSO, heeft in de aanpak van PBLQ de samenhang met de nieuwe wet en het ‘anders werken’ centraal gestaan.

Resultaat

Het resultaat bestond niet alleen uit een plan van aanpak, maar ook uit drie posters waarop dit plan van aanpak is gevisualiseerd. Hiermee werd het plan van aanpak heel zichtbaar gemaakt en kon het fungeren als een leidraad in het vervolg. Bovendien was het zo concreet mogelijk voor de korte termijn, maar bevatte het ook een doorkijkje naar de periode ná invoering van de Omgevingswet.

Waarom PBLQ

Voor de gemeente was de aanpak belangrijk, die was naast inhoudelijk namelijk ook erg gericht op draagvlak. Met een energiek team van adviseurs hebben we geprobeerd om de relaties binnen de gemeente te leggen en te zorgen dat er verbinding ontstond met het programmateam, ICT-beheer, Geo en archief/DIV. Erik Dolle, adviseur PBLQ: “We merkten dat we van de opdrachtgever direct vertrouwen kregen, het was duidelijk dat ze overtuigd waren van onze aanpak.”