Skip to main content
PBLQ logo Project image

Project

3 mei 2021

Onderzoeksrapport naar de gemeentelijke voorbereiding op de Omgevingswet

Resultaten

Onderzoek voorbereiding op de Omgevingswet

adviseur-peter-van-enk-pblq

Peter van Enk

Adviseur

0651416822

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Stichtse Vecht heeft PBLQ in de tweede helft van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de voorbereiding op de Omgevingswet. Deze wet, die waarschijnlijk op 1 januari 2022 ingaat, wordt wel beschouwd als een nieuwe grote decentralisatieoperatie. Naast de formele implementatie van de wet, vraagt de wet om een andere manier van (samen)werken met burgers en bedrijven (de initiatiefnemers) en medeoverheden. Als onderdeel van de wet wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ingevoerd. Deze digitale component van de wet maakt het mogelijk om ruimtelijke plannen in te zien, gegevens te delen en vergunningen aan te vragen. Gemeenten zijn verplicht om zich aan te sluiten op het DSO. Dit is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Het onderzoeksrapport is openbaar en te vinden op de website van Gemeente Stichtse Vecht.

Kunnen jullie iets vertellen over het proces van de totstandkoming van het afsprakenstelsel?

De rekenkamercommissie van de gemeente Stichtse Vecht onderzoek voorbereiding op de Omgevingswet

Project Image

Waarom PBLQ?

De opdrachtgever heeft voor PBLQ gekozen vanwege onze ervaring met de (voorbereiding op de) Omgevingswet en ons track record ten aanzien van rekenkameronderzoeken. Ook was de opdrachtgever zeer te spreken over de heldere offerte.

Project Image

Wat was de aanpak?

Wij hebben een duidelijke fasering aangebracht in het onderzoek en de opdrachtgever na elke fase geïnformeerd over de voortgang. De tussentijdse gesprekken hebben wij ook gebruikt om aanpassingen in de planning en inhoudelijke accenten in het onderzoek te bespreken.
Na een uitgebreid startgesprek, hebben wij eerst een deskresearch uitgevoerd. Daarna hebben wij stakeholders van binnen en buiten de organisatie gesproken en een (virtuele) bijeenkomst met de gemeenteraad georganiseerd. Dit waren de bouwstenen voor ons bestuurlijk rapport dat door de Rekenkamercommissie is aangeboden aan de gemeenteraad.

PBLQ logo

WAT IS ER BIJZONDER AAN DE REKENKAMERCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE STICHTSE VECHT

PBLQ logo