Skip to main content
PBLQ logo Project image

Project

28 januari 2021

Rekenkameronderzoek gemeente Pijnacker- Nootdorp

Resultaten

Alle raadsleden actief aan de slag met een casus

Aangescherpt beleid en format voor privacy assessment

adviseur-peter-castenmiller-pblq

Peter Castenmiller

Adviseur

0625007922

PBLQ heeft in maart 2018 in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp de status van het privacybeleid binnen de gemeente in kaart gebracht. Daarnaast is er gewerkt aan meer betrokkenheid van de gemeenteraad op dit onderwerp. Hierdoor kan de gemeenteraad zijn controlerende functie beter waarmaken en is de gemeente beter in staat om de privacy van inwoners te waarborgen.

De directe aanleiding voor de vraag van de gemeente Pijnacker- Nootdorp waren de nieuwe regels van de algemene verordening persoonsgegevens (AVG) in mei 2018. Binnen de gemeenteraad was er onvoldoende zicht op de mate waarin gemeente Pijnacker-Nootdorp voldeed aan de AVG. Bovendien had de gemeenteraad het gevoel niet goed te zijn meegenomen in de voorbereidingen op de AVG. Onze opdracht was een onderzoek uit te voeren dat kon worden beschouwd kan worden als een 0-meting van het privacybeleid binnen de gemeente. Het doel: helderheid creëren over de status van de AVG- aanpassingen en meer betrokkenheid creëren bij raadsleden.

Kunnen jullie iets vertellen over het proces van de totstandkoming van het afsprakenstelsel?

Rekenkameronderzoek Gemeente Pijnacker-Nootdorp alle raadsleden actief aan de slag met een casus

Project Image

Waarom PBLQ?

Voormalig ambtelijk secretaris rekenkamer Esther Abma: “Van de 5 bureaus die een offerte indienen had PBLQ de beste ‘tone of voice’. Bovendien had het team veel onderzoekservaring en veel juridische kennis over de AVG. Deze combinatie gauiteindelijk de doorslag. 

Resultaat

Door middel van het onderzoek heeft het privacybeleid van de gemeente een flinke boost gekregen. Concrete uitvloeisels hiervan zijn bijvoorbeeld aangescherpt beleid, het alsnog invullen van ontbrekende onderdelen en Privacy Impact Assessments. Raadsleden hebben bovendien voldoende kennis over privacybeleid en kunnen daardoor hun controlerende functie waarmaken. Een gemeenteraadslid dat zelf juridisch geschoold was gaf aan in het onderzoeksproces toepasbare kennis te hebben opgedaan die haar in staat stelt eventuele privacy dreigingen voor inwoners snel te signaleren. Daarnaast wordt de raad beter geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van privacy, onder andere door een voortgangsbrief die regelmatig wordt verstuurd.

Project Image

PBLQ levert onderscheidende resultaten in rekenkameronderzoek door jarenlange onderzoekservaring binnen het gemeentelijke domein te combineren met een open en transparante houding. Er is diepgaande kennis van de verhouding tussen gemeentelijke partijen en de gemeentelijke organisatie van Pijnacker-Nootdorp konden we zo relatief snel doorgronden. De focus ligt hierbij nooit op beoordelen of afrekenen maar altijd op constructief opbouwen, dat voelen de partijen waarmee we werken snel aan. Er was veel openheid en daardoor ook veel input vanuit de organisatie. We hebben gefocust op het voortzetten van deze dialoog in een startbijeenkomst en hebben ingezet op een mondelinge invulling van het ambtelijk wederhoor om voldoende duiding en nuance te kunnen garanderen. Esther Abma: ‘’De startbijeenkomst zorgde direct voor een goede toonzetting omdat die sterk gericht was op het verkrijgen van draagvlak. Het is gelukt om een open sfeer neer te zetten voor de interviews, wat zorgde voor vertrouwen en draagvlak. Daardoor pakte ook het mondelinge ambtelijk wederhoor goed uit.’’ Omdat we geloven in daadwerkelijke betrokkenheid, zorgen we bij rekenkameronderzoek vaak dat mensen in de organisatie zelf aan de slag kunnen. Esther Abma: “Raadsleden in Pijnacker-Nootdorp leerden door een fictieve casus van de gemeente Fonkelveen over hun eigen rol in het privacybeleid en de manier waarop ze deze konden invullen.”

PBLQ logo

ts in a piece of classical Latin literature fromts in a piece of classical Latin literature from

WAT IS ER BIJZONDER AAN REKENKAMERONDERZOEK GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP

adviseur-peter-castenmiller-pblq

Peter Castenmiller

Adviseur

0625007922