Skip to main content
PBLQ logo Project image

Project

3 mei 2021

Project ondersteuning AI team Nictiz

Resultaten

Inzicht in AI voor de gezondheidszorg

Frisse kijk op ontwikkeling van AI

Thomas Dolman

Adviseur

0703763636

Artificiële intelligentie voor betere gezondheidszorg. Een fantastisch plan maar hoe gaan we dat realiseren?

In dit project heeft PBLQ antwoord gegeven op die vraag. Er zijn zeven barrières geïdentificeerd waarmee daarna ook aan de slag is gegaan. Voor alle zeven punten kunt u het beste het volledig rapport lezen, maar we richten ons nu op twee punten. Het delen van medische gegevens is nog erg lastig mede vanwege gebrekkige standaardisatie in data en juridische afspraken. Daarom zijn we ook hier aan oplossingen gaan werken. Dat resulteerde in een onderzoek naar data standaarden bij de ontwikkeling van AI en een ontwikkeling naar een standaard verwerkersovereenkomst. Beide producten worden nu verder ontwikkeld door het Nictiz.

Op deze manier draagt PBLQ bij aan inzicht in de uitdagingen en werkt mee aan de oplossingen om AI breed in te zetten. De vruchten van deze technologische ontwikkeling moeten natuurlijk breed geplukt worden. Juist ook in de gezondheidszorg.

Kunnen jullie iets vertellen over het proces van de totstandkoming van het afsprakenstelsel?

Nictiz Inzicht in AI voor de gezondheidszorg

Project Image

Wat was de opdracht?

In 2020-2021 ondersteunde PBLQ het Artificiële Intelligentie (AI) team van Nictiz in hun missie om AI in de gezondheidszorg te stimuleren. Daarbij werd intensief samengewerkt met het NL AIC, VWS en diverse publiek-private partners. Het team ontwikkelde een landkaart van de uitdagingen en barrières bij AI ontwikkeling (link). Aan de hand van deze bevindingen is een reeks te ontwikkelen producten geselecteerd zoals een standaard verwerkersovereenkomst, onderzoek naar datastandaarden in AI ontwikkeling en een handvat van juridische eisen voor datadelen. PBLQ heeft dankzij uitgebreide expertise, gesprekken met experts en kritische reflectie het AI team langdurig ondersteund. In deze periode heeft het AI team een snelle groei doorgemaakt van 4 naar 10 personen en diverse relevante producten opgeleverd.

Waarom PBLQ?

De opdrachtgever koos voor PBLQ omdat wij de verbinding slaan tussen technisch inhoudelijke kennis en bredere kennis van de gezondheidssector. Door deze twee werelds te verbinden brengt PBLQ ze dichter bij elkaar en versnelt de ontwikkeling. Dit doen wij in allerlei werkvelden en is precies waar wij als verbinders ons op richten.

Project Image

Wat was de aanpak?

De opdracht bestond uit twee fasen. Ten eerste een verkende fase waarin PBLQ aan de hand van een dozijn expertinterviews de barrières voor AI ontwikkeling in de gezondheidszorg heeft geïnventariseerd en gerapporteerd. Deze verkennende fase is afgesloten met een breed gedragen rapport. Dat rapport is daarna gebruikt als startpunt voor het bepalen van korte termijn producten, specifiek de standaardverwerkersovereenkomst en onderzoek naar zorginformatiebouwstenen standaarden. Deze twee zeer specialistische producten zijn gestart met hulp van PBLQ waarbij de adviseur sturend en adviserend optrad. Parallel aan deze fasen liep een community die op regelmatige basis geïnformeerd is en via feedback het project kon bijsturen. Deze community van ruim vijftig experts is mede door PBLQ opgezet, geïnformeerd en betrokken bij het proces.

Wat was het resultaat?

Dankzij de inzet van PBLQ en de hulp van vele experts is er in betrekkelijk korte tijd veel informatie verzameld en inzichtelijk gemaakt. Dit steunt de beleidsmakers in de te maken keuzes en verheldert de uitdagingen. Zo draagt PBLQ bij aan het lastige terrein van digitale innovatie in de gezondheidszorg en specifiek AI.

PBLQ logo

WAT IS ER BIJZONDER AAN NICTIZ

PBLQ logo