Skip to main content
Project image

Project

3 december 2021

Rekenkameronderzoek privacybeleid

PBLQ heeft in maart 2018 in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp de status van het privacybeleid binnen de gemeente in kaart gebracht. Daarnaast is er gewerkt aan meer betrokkenheid van de gemeenteraad op dit onderwerp. Hierdoor kan de gemeenteraad zijn controlerende functie beter waarmaken en is de gemeente beter in staat om de privacy van inwoners te waarborgen.

Team

adviseur-peter-castenmiller-pblq

Peter Castenmiller

Principal adviseur

0625007922

Kunnen jullie iets vertellen over het proces van de totstandkoming van het afsprakenstelsel?

Opdracht

De directe aanleiding voor de vraag van de gemeente Pijnacker- Nootdorp waren de nieuwe regels van de algemene verordening persoonsgegevens (AVG) in mei 2018. Binnen de gemeenteraad was er onvoldoende zicht op de mate waarin gemeente Pijnacker-Nootdorp voldeed aan de AVG. Bovendien had de gemeenteraad het gevoel niet goed te zijn meegenomen in de voorbereidingen op de AVG. Onze opdracht was een onderzoek uit te voeren dat kon worden beschouwd kan worden als een 0-meting van het privacybeleid binnen de gemeente. Het doel: helderheid creëren over de status van de AVG- aanpassingen en meer betrokkenheid creëren bij raadsleden.

Aanpak

Resultaat

Waarom PBLQ