Skip to main content
t4

Thema

SMART CITY

Smart City biedt steden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken door gebruik te maken van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, energie, economie en zorg. Onder de paraplu van Smart City gaan veel soorten initiatieven schuil en ook veel verschillende aanpakken. Dat past bij de aard van Smart City innovatie; iedere oplossing is uniek.

ONZE VISIE

Wij geloven in een aanpak die past bij de eigenheid en de uitdagingen van uw stad. Een aanpak die voorbij gaat aan de hype en zich richt op de vraag hoe je structureel waarde toevoegt met Smart City innovatie. Dit gaat verder dan een pilot en richt zich op de vraag: ´hoe realiseren we een blijvend en aantoonbaar positief maatschappelijk effect?´

Voor elke stad zijn daarbij de volgende kernthema´s belangrijk.

Samenwerking

Een slimme stad is een stad die verbindt; een stad die relaties opbouwt met bedrijven, kennisinstellingen, andere steden en bijvoorbeeld de provincie om toegang te krijgen tot kennis, ideeën en oplossingen. Als u wilt dat innovaties aansluiten op de behoefte van uw stad en dat ze gebruiksvriendelijk zijn en gedragen worden, is het essentieel om samen op te trekken met inwoners, instellingen en bedrijven.

Strategie

Technologische innovatie is geen doel op zich, maar staat in dienst van de stad. Een Smart City strategie geeft antwoord op de vraag welke aanpak past bij de maatschappelijke vraagstukken en de ambities voor een stad. Zo´n strategie biedt duidelijke handvatten voor keuzes die bij elke implementatie weer gemaakt moeten worden.

Governance

Bij het ontwikkelen en beheren van Smart City oplossingen zijn vaak veel belanghebbenden betrokken, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Dit vraagt om duidelijkheid over zaken als sturing, rollen en verantwoordelijkheden en financiering zodat geborgd wordt dat ideeën effectief kunnen worden ontwikkeld tot duurzame producten.

Informatiemanagement

Ontwikkelde oplossingen moeten ingebed worden in de bestaande IT infrastructuur. Dit betekent bijvoorbeeld: op een ‘slimme’ manier omgaan met de bestaande systemen en netwerken (legacy), waarbij wordt gezorgd voor bescherming van informatie met een goed ‘cybersecurity framework privacybescherming’ bij verwerking van persoonlijke gegevens.

Permanent leren en innoveren

Smart City innovatie vraagt vaak andere vaardigheden van mensen binnen de organisatie. Deze vaardigheden moeten ontwikkeld en onderhouden worden. Leren vraagt ook iets van de cultuur van de organisatie, namelijk dat mensen uitgedaagd worden om initiatief te nemen, ook waar de uitkomst onzeker is en de kans op mislukking reëel. Een organisatie kan hierin groeien in de wetenschap dat leren van fouten een belangrijke stap is op de weg naar een succesvolle slimme stad.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Dirk-Jan Beens
Adviseur

06 46 01 87 48
Stuur mij een e-mail

Niels Back
Adviseur

07 03 76 36 36
Stuur mij een e-mail

Hubert van Beusekom
Adviseur

06 53 90 62 26
Stuur mij een e-mail