Skip to main content
t4

Thema

VEILIGHEID EN JUSTITIE

De organisaties in het domein Defensie, Justitie en Veiligheid zetten in toenemende mate digitale middelen in om hun kerntaken goed uit te voeren, om onderling samen te werken en om taken in de opsporing van criminaliteit en verdediging van nationale belangen vorm te geven. Wij werken bijvoorbeeld voor organisaties in de strafrecht- en migratieketens. Dat varieert van het ontwerp en begeleiding van strategieprocessen voor de hoogste leiding, vaak met teams uit de hele organisatie, tot verbetering van de informatievoorziening in ketens, pre-BIT toetsen, Privacy Impact Assessments en cyber security strategieën. Eén van onze bijzondere aandachtsgebieden is die van ´intelligence´ waarbij meerdere overheden en ´diensten´ betrokken zijn. Bijvoorbeeld voor de aanpak van criminele ondermijning.

Onze aanpak

Interessant is dat bij het werk in dit domein steeds moet worden geschakeld tussen bijvoorbeeld geopolitiek en technologie en tussen uitvoering en de hoogste bestuurlijke niveaus. We maken die schakelingen makkelijk, zijn vaak al thuis in de materie van de betreffende organisaties en we vinden steeds met de opdrachtgevende organisaties uit hoe we zaken werkend krijgen, hoe innovaties daadwerkelijk zijn door te voeren, hoe met ´legacy´ kan worden omgegaan (verouderde systemen en informatie), hoe kan worden geschakeld tussen lokaal bestuur, nationale organisaties en ook internationale posities.

Balans

We kennen de verschillende wettelijke en technologische regimes waarbinnen informatie al dan niet kan worden gebruikt. Ook denken we mee over vernieuwing van juridische en ethische kaders met een goede balans tussen de doelen enerzijds en de rechtsbescherming en privacy anderzijds. Dit zodat oplossingen duurzaam kunnen functioneren.

Onze klanten

We zijn goed thuis bij de kerndepartementen van Defensie en Justitie en Veiligheid, bij de verschillende onderdelen en ´diensten´ van deze departementen en bij organisaties die in het domein actief zijn. Tenslotte werken we veel binnen het openbaar bestuur, bijvoorbeeld met gemeenten en regio´s, politie, Openbaar Ministerie, RIEC´s en andere betrokkenen.

VRAGEN?

adviseur-kura-kinfe-pblq

Kura Kinfe
Adviseur

06 42 01 55 18
Stuur mij een e-mail