Verbinders in de informatiesamenleving

pboq_white_left_triangle
pboq_top_green_triangle

Welkom!

Wij zijn PBLQ, een onafhankelijk adviesbureau voor de publieke sector. Onze adviseurs helpen organisaties door bruggen te slaan tussen technologie, beleid en bestuur. Wij leveren advies, onderzoek, trainingen en tijdelijke invulling van functies. PBLQ voorziet in duurzaam advies waarin maatschappelijk effect gecombineerd wordt met een realistisch handelingsperspectief. Hiervoor hebben wij verschillende expertisevelden in huis en werken we regelmatig samen met partners, ook vanuit de academische wereld.

PBLQ vindt het belangrijk om ook een bijdrage te leveren aan maatschappelijke initiatieven. Zo ondersteunen we JINC en zijn we ambassadeur van Allemaal Digitaal. Klik hier voor meer informatie over onze bijdrage aan deze initiatieven.

Kijk verder op deze website voor meer informatie over wie wij zijn en wat wij doen.

ONZE ADVISEURS

Adviseurs van PBLQ geven u duurzaam advies waarin we een zo groot mogelijk maatschappelijk effect combineren met een realistisch handelingsperspectief.