Skip to main content

PBLQ

Verbinders in de informatiesamenleving

De veranderende informatiesamenleving vraagt om continue aanpassingen

De veranderende informatiesamenleving zorgt ervoor dat publieke organisaties steeds weer voor nieuwe vraagstukken komen te staan. Wij helpen opdrachtgevers deze vraagstukken op te lossen door middel van advies, onderzoek, interim-opdrachten (verandermanagement) en trainingen. Wij voorzien hen van duurzaam advies waarin we een zo groot mogelijk maatschappelijk effect combineren met een realistisch handelingsperspectief. Hiervoor hebben wij verschillende expertisevelden in huis en werken we regelmatig samen met partners, ook vanuit de academische wereld.

Thema's

t4

WIJ ADVISEREN OPDRACHTGEVERS IN DE VOLGENDE THEMAGEBIEDEN.

Leefomgeving

Leefomgeving

Wij beschikken over actuele en diepgaande kennis over onder meer de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de energietransitie en klimaatadaptatie en geo-informatie en basisregistraties.

Veiligheid en Justitie

Veiligheid en Justitie

Van het ontwerp en de begeleiding van strategieprocessen tot aan het verbeteren van de informatievoorziening in ketens, pre-BIT toetsen, Privacy Impact Assessments en cyber security strategieën: in het themagebied Veiligheid en Justitie richten we ons op veel verschillende vormen van advies Een van onze bijzondere aandachtsgebieden is die van ´intelligence´ waarbij meerdere overheden en diensten betrokken zijn.

Zorg

Zorg

Om goed (digitaal) samen te kunnen werken of te innoveren in de zorg, is het vastleggen en delen van gestructureerde informatie van hoge kwaliteit essentieel: zowel binnen zorginstellingen als over de muren heen. Dit is vaak binnen een instelling al een uitdaging, laat staan als het gaat om informatisering in het kader van ketenzorg. Kortom, een uitdagend, complex en divers werkveld. De aanpak van PBLQ is daarom oplossingsgericht, pragmatisch en multidisciplinair.

Digitale Overheid

Digitale overheid

De overheid heeft de afgelopen 25 jaar een ware transformatie doorgemaakt. Gemeenten, waterschappen, provincies, uitvoeringsorganisaties, inspecties; allemaal zijn ze nu altijd en overal digitaal toegankelijk. Deze transformatie brengt veel nieuwe vraagstukken en uitdagingen met zich mee. Onze teams werken samen met opdrachtgevers aan oplossingsrichtingen.

PBLQ-1821

Informatiemanagement

Door digitalisering beschikken organisaties over meer informatie, die ook nog eens breder wordt verspreid. Hoe zorg je er als organisatie voor dat je informatie optimaal inzet, en hoe houd je grip? PBLQ heeft inmiddels een behoorlijk cv opgebouwd in opdrachten die zich richten op informatiemanagement.

Smart City

Smart City

Wij geloven in een aanpak die past bij de eigenheid en de uitdagingen van uw stad. Een aanpak die voorbijgaat aan de hype en zich richt op de vraag hoe je structureel waarde toevoegt met Smart City innovatie. Ons werk gaat verder dan het uitdenken van een pilot, en richt zich op de vraag: hoe realiseren we een blijvend en aantoonbaar positief maatschappelijk effect?

Path 141
Path 141
Path 134

NEEM CONTACT OP

Wilt u meer weten over PBLQ?   Path 123
  Path 133
  Path 156
  adviseur-renske-boersma-pblq
  adviseur-keoma-jacobs-moed-pblq

  ONZE ADVISEURS

  Adviseurs van PBLQ geven u duurzaam advies waarin we een zo groot mogelijk maatschappelijk effect combineren met een realistisch handelingsperspectief.