Digitale samenleving​

Onze samenleving is gedigitaliseerd. Digitale technologieën zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij en diensten worden steeds meer met elkaar verbonden. Dat geldt ook voor de interactie die inwoners en ondernemers met de overheid hebben. Digitaal zaken doen is de norm. Tegelijkertijd moeten bij de digitalisering binnen de overheid publieke waarden als privacy, informatiebeveiliging, transparantie, rechtsstatelijkheid en inclusie worden beschermd. Wij adviseren de overheid binnen alle bestuurslagen op vraagstukken binnen de voortschrijdende digitale samenleving. We onderscheiden daarbij twee werkgebieden waarop we actief zijn: digitale dienstverlening en de open transparante overheid.

Werkgebieden en expertise

De samenleving verwacht bij overheidsdienstverlening hetzelfde gemak als bij online shoppen. Van belastingaangifte tot bouwvergunning, het kan allemaal online. En deze ontwikkeling gaat door. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een digitale wallet om meer regie over je digitale identiteit te voeren.

Dit levert nieuwe vraagstukken op. Hoe zorg je ervoor dat iedereen kan blijven meedoen? PBLQ is een voorloper in het aanmoedigen van inclusieve digitale dienstverlening, waar niet het aanbod, maar de burger centraal staat. Naar schatting zijn er ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders niet vaardig genoeg om overheidsdiensten digitaal af te nemen. Wij helpen de overheid bij het realiseren van inclusievere digitale bereikbaarheid.

Een belangrijke voorwaarde is een open en transparante overheid. Met de invoering van de Wet open overheid (Woo) en door het toeslagenschandaal staat de informatiehuishouding van de overheid steeds meer in de belangstelling. Transparantie in combinatie met de enorme toename van digitale informatie stelt de overheid voor grote uitdagingen. Dit vergt een nieuwe manier van werken, inzet van technologie, maar vooral ambtelijk vakmanschap en een andere houding naar openbaarheid.

Marc met een telefoon in zijn hand voor PBLQ

Onze aanpak

PBLQ heeft uitgebreide expertise en een brede kijk op digitale dienstverlening. We doen regelmatig onderzoek en geven advies over de vormgeving van klantgerichte digitale dienstverlening met veel aandacht voor toegankelijkheid en inclusiviteit. We hanteren beproefde methodieken als klantreizen en herontwerpsessies om na te gaan of het voor de burger makkelijker kan. Dit zorgt voor energie binnen organisaties door de mogelijkheid om de dienstverlening naar burgers fundamenteel te verbeteren.

Daarnaast zijn we al jaren betrokken bij opdrachten rondom informatiehuishouding en open overheid, bijvoorbeeld door implementatietrajecten, kosten-batenanalyses en implementatietoeten. Ook hebben we een ruime ervaring met vraagstukken op het gebied van digitale archivering en informatiebeheer. Daarmee helpen we overheden bij strategische- en operationele vraagstukken op basis van een integrale en veranderkundige aanpak. Dat doen we hands-on, in vertrouwde samenwerking met onze opdrachtgevers, met oog voor hun specifieke situatie en door te kijken naar wat nodig en praktisch haalbaar is.

Onze klanten

Van gemeenten, waterschappen, provincies tot aan grote uitvoeringsorganisaties en departementen: wij werken voor de gehele overheid aan vraagstukken in de digitale samenleving. Zo onderzochten we voor een 100.000+ gemeente de gebruiksvriendelijkheid van complexe vormen van dienstverlening. Voor het IPO deden we onderzoek naar de realisatie van hun ambities met digitale dienstverlening. Over de implementatie van de Woo gaven we advies aan de gemeenten Rotterdam en Amsterdam. Tot slot werken we ook regelmatig voor Binnenlandse Zaken als regievoerend departement op het digitaliseringsdossier. Zo deden we onder andere onderzoek naar de effectiviteit van het invoeren van een domeinnaambeleid voor overheidsorganisaties.

Twee werknemers van PBLQ lopen het stadhuis binnen voor een opdracht over digitale samenleving

Opdrachten

Neem contact op met

Jinne Samsom