Onafhankelijk en op maat gesneden onderzoek

Onderzoek

PBLQ kijkt en denkt graag mee voor een onafhankelijk oordeel bij veranderprogramma’s en grote projecten. Wij doen reviews, audits, rekenkameronderzoeken en voeren complexe DPIA´s uit. Onze onderzoeken zijn altijd maatwerktrajecten, op basis van uw vraag en een afgesproken referentiekader.

Maatschapppelijke kosten-baten analyses (MKBA's)

Met een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) brengen we de brede maatschappelijke meerwaarde van digitalisering en innovatie in kaart.

Dat doen we aan de voorkant van de invoering van beleid, om daarmee helder te krijgen wat bepaald beleid oplevert voor de maatschappij als geheel. In het uitvoeren van MKBA’s verbinden we een innovatieve blik aan realisme en ervaring. Eerder bepaalden we zo de kosten en baten van voorgenomen wetgeving (denk aan de invoering van de Europese Digitale Identiteit of de invoering van de Wet digitale overheid) en onderzochten we de kansen en drempels voor AI in de zorg. Vaak werken we hiervoor samen met gespecialiseerde financiele adviesbureaus.

Rekenkamer- onderzoeken

Met onze rekenkameronderzoeken leveren wij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het lokaal bestuur. Inzicht in de context en opbrengsten van beleid brengt raadsleden beter in positie om hun controlerende en kaderstellende verantwoordelijkheden waar te maken.

In de praktijk blijkt dat een gedegen uitvoering van rekenkameronderzoek zorgvuldige en deskundige ondersteuning vereist van bureaus die de bijzondere positie van rekenkamers begrijpen. Wij bieden die als geen ander. In de afgelopen tijd hebben wij een groot aantal rekenkamers ondersteund bij een grote variëteit aan thema’s, zoals burgerparticipatie, subsidiebeleid, lokaal mediabeleid, de invoering van de Omgevingswet, privacybeleid en informatiebeveiliging.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Wij voeren complexe Data Protection Impact Assessments (DPIAs, ook wel PIAs genoemd) uit voor publieke organisaties. Een DPIA is een handige en veelal wettelijk verplichte analyse van de verwerking van persoonsgegevens door een organisatie.

Bij PBLQ kijken wij vanuit verschillende expertises naar privacy vraagstukken. Hierbij betrekken wij relevante wetgeving, processen, (verwerkings-) overeenkomsten, de technische infrastructuur, het beleid, de governance en de cultuur binnen een organisatie. Door onze manier van werken ontstaat er een compleet beeld van de privacy risico’s. Hierdoor kunnen wij concrete aanbevelingen doen die organisaties vooruit helpen.

Opdrachten

VRAGEN?

PBLQ_Peter-castenmiller-

Peter Castenmiller

Adviseur