Wie wij zijn

Adviseurs met hart voor de publieke sector

Klik op de foto van één van onze collega’s voor meer informatie en mogelijkheden om contact op te nemen.

Anne

Graas

Adviseur

Met een achtergrond in industrieel ontwerpen en informatiemanagement vind ik het leuk dat ik bij PBLQ de kans krijg om beleid en ICT te verbinden. Tijdens mijn werk ervaar ik keer op keer hoe belangrijk het is om informatievraagstukken zowel de techniek als de gebruiker mee te nemen. Niet in het minst, omdat veel informatievraagstukken verandervraagstukken zijn. Zo werk ik in verschillende opdrachten aan standaardisatie, een middel om betere informatie-uitwisseling te bewerkstelligen, maar tegelijk een vraagstuk van het komen tot gezamenlijke afspraken.

In omgevingen met een diversiteit aan partijen kom ik goed tot mijn recht. Ik pak vraagstukken creatief en analytisch op. Wat maakt dat ik ook graag groepsprocessen begeleid. Ik maak hierbij gebruik van Graphic Facilitation, world cafés, open space en tegenwoordig ook diverse digitale instrumenten. Onderzoeken en adviesopdrachten op het gebied van informatiemanagement, digitale overheid en verandertrajecten, hebben mijn bijzondere interesse. De afgelopen jaren heb ik opdrachten gedaan voor het ministerie van VWS, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, het ministerie van OCW, diverse gemeenten waaronder Den Haag en het BIM Loket. Ik heb rollen vervuld als programmamanager, beleidsadviseur, onderzoeker en adviseur. 

Neem contact op

“Wat de mensen ook zeggen, woorden en ideeën kunnen de wereld veranderen.”
Mijn publicaties:
Previous
Next

Anne

Verwers

Stagiaire

De informatiesamenleving stelt ons voor grote maatschappelijke uitdagingen op verschillende terreinen. Ik zie deze uitdagingen als een kans om bij te dragen aan de verbetering van onze samenleving, door op het snijvlak van bestuur en digitalisering oplossingen te vinden. Een collectieve aanpak is hierbij van belang. Met mijn toegankelijke houding bouw ik een vertrouwelijke band op met mensen en werk ik samen aan oplossingen die een leefbare omgeving en onze toekomst verbeteren.

Als stagiaire bij PBLQ werk ik mee aan verschillende opdrachten om mijn vaardigheden op het gebied van advies en oplossingsgericht denken verder te ontwikkelen. Tijdens mijn master Publiek Management heb ik deze vaardigheden laten zien met de adviesopdrachten voor het Ministerie van Algemene Zaken over de vluchtelingenopvang in Ter Apel en de Port of Rotterdam over de digitalisering van het verkeersbegeleidingssysteem VTS. Mijn kenmerken zijn integriteit, gedrevenheid en nieuwsgierigheid, die samen zorgen dat ik bijdraag aan een oplossing met oog voor de mens en context.

Neem contact op

“Advice driven by human empathy and contextual understanding ignites impact.”

Anneke

Zijlstra

Stagiaire

Sinds februari 2023 ben ik in dienst als stagiaire bij PBLQ. Na enkele jaren in het hoge noorden te hebben gestudeerd ben ik uiteindelijk toch gezwicht en naar een zuidelijker oord vertrokken. Op dit moment ben ik bezig met de afrondende fase van mijn master International Relations & Organisations aan de Rijksuniversiteit Groningen, en combineer ik dit met een stage bij PBLQ. Met een achtergrond als historicus zijn grote veranderingen die de tijd met zich mee brengt niet vreemd voor mij. De transitie waar onze maatschappij zich op dit moment in bevindt, wekt dan ook zeker mijn interesse. Door mijn internationaal gerichte master heb ik meer inzichten verkregen over hoe globale ontwikkelingen doorsijpelen op nationale en lokale niveaus. Gedurende mijn studententijd heb ik naast mijn uren in de collegebanken altijd getracht om ook mij in te zetten op maatschappelijk vlak. Dit heeft zich geuit in verschillende activiteiten zoals vrijwilligerswerk, maar ook was ik deel van een denktank die zich bezig hield met de belangen van de Groningse student. Deze ervaringen hebben mij geleerd dat mijn interesses grotendeels in het maatschappelijke vlak liggen. Het is dan ook mijn doel om tijdens mijn stage periode bij PBLQ deze interesse verder te onderzoeken en verdiepen.

Neem contact op

“Elke nieuwe stap is een hele ontdekkingsreis.”

Arnaud

Wirschell

Adviseur

Sinds 2004 werk ik bij PBLQ. Daarvoor was ik als afdelingshoofd en programmaleider voor postacademische opleidingen verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden.

Ik werk voor opdrachtgevers uit het overheidsdomein omdat ik dat een boeiende wereld vind. Je komt die wereld iedere dag tegen op sociale media, op televisie en in de krant. Omdat de overheid dingen doet die ons allemaal direct raken. Sommige mensen vinden politiek vervelend, maar mij fascineert het wat er allemaal gebeurt bij beïnvloeding en beeldvorming. Daarom help ik overheidsorganisaties bij strategievorming en omgevingsmanagement. Vaak met een combinatie van verschillende krachtenveldanalyses. Ook geef ik trainingen over beleidskunde, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en Factor C, een leidraad om communicatie in het hart van beleid te brengen.

Het spel van omgevingsmanagement
Opgavegericht werken, omgevingsmanagement, werken in ketens, governance… Er zijn veel uiteenlopende termen om aan te geven dat overheidsorganisaties het niet alleen voor het zeggen hebben en van andere partijen afhankelijk zijn om hun doelstellingen te realiseren. Beleid ontwikkelen en uitvoeren is niet eenvoudiger geworden, maar ik ziet het als een spel waarbij je de regels en technieken moet kennen.

Opdrachtgevers
Ik heb opdrachten gedaan voor zowel ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en waterschappen. 

Neem contact op

“Sommige mensen vinden politiek vervelend, maar mij fascineert het wat er allemaal gebeurt bij beïnvloeding en beeldvorming.”
Mijn publicaties:
Previous
Next

Cock

Brink

Adviseur

Ik ben sinds 1984 werkzaam in en voor de publieke sector. Eerst als ambtenaar, voornamelijk als projectleider, manager, controller en adviseur. Sinds 2005 voor PBLQ in vaak dezelfde rollen voor verschillende opdrachtgevers.

Mijn drijfveer
Het potentieel van mensen ontsluiten is voor mij waar het echt om draait.

Mijn vak
Qua expertise heb ik veel kennis en ervaring op het vlak van veranderkunde, overheidsfinanciën, incompany-opleidingen en informatiemanagement.

Ik ben een generalist die geniet van complexiteit en er plezier in schept die complexiteit hanteerbaar te maken, een essentieel onderdeel van mijn vak. Een voorbeeld hiervan is de kwartiermakersrol bij een grote gemeente in het kader van de invoering van de Wet Open Overheid (Woo). Daar komt zoveel bij kijken; prachtig!

Mijn aanpak
Ik ben scherp op het in kaart brengen en invullen van belangrijke randvoorwaarden als onderdeel van mijn opdrachten en programma’s. Die randvoorwaarden bepalen namelijk voor een belangrijk deel het resultaat van welk programma of welke opdracht dan ook. Aan de andere kant is een gezonde dosis pragmatisme mij ook niet vreemd. “Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat” is een belangrijk motto van mij. Ideaaltypische oplossingen bestaan alleen op de tekentafel. 

Neem contact op

“Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat”

Daniëlle

Huijdts

Adviseur

Vanuit mijn studieachtergrond in Bestuurskunde heb ik een brede en kritische blik ontwikkeld op de verschillende lagen binnen de overheid.

In eerdere werkervaring heb ik mij beziggehouden met vraagstukken op het gebied van informatie- en verandermanagement. Bij het oplossen van dergelijke vraagstukken, die vaak een sterke digitale component hebben, ben ik mij er altijd van bewust dat iedereen anders omgaat met veranderingen binnen organisaties. Er spelen altijd verschillende belangen en om uiteindelijk een gezamenlijke richting te kunnen vinden is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden.

Ik ben ervan overtuigd dat digitalisering veel voordelen heeft voor de overheid en de samenleving en ik krijg er energie van om organisaties hierin te adviseren en te ondersteunen. De variatie in de opdrachten die ik bij PBLQ doe zorgt ervoor dat ik telkens weer uitgedaagd wordt en dat ik mezelf kan ontwikkelen tot veelzijdige adviseur.

Ik ben resultaatgericht, kritisch en ik werk graag met anderen samen om tot de beste oplossing te komen. Ik ben nieuwsgierig en in staat om mij nieuwe dingen snel eigen te maken. Deze vaardigheden zet ik in om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige overheid waarin de mens centraal staat.

Neem contact op

“Samenwerken aan een toekomstbestendige overheid is wat mij drijft als adviseur.”

Dirk-Jan

Beens

Adviseur

Onze overheid wordt een digitale overheid. Niet dat dit vanzelf gaat, want digitale transformatie is geen eenvoudige opgave. Omdat we te maken hebben met bestaande systemen, structuren en processen en omdat verschillende werelden en perspectieven moeten worden samengebracht. Veranderen is niet makkelijk, maar als alle belangen worden gezien, valt er een wereld te winnen!

Verbinding
Ik heb passie voor technologie en ik heb ervaren dat die vooral waarde krijgt als slimme toepassingen worden gecombineerd met een excellente gebruikerservaring. In het krachtenveld van de verschillende belangen die daarbij spelen zoek ik verbinding, verbinding tussen verschillende stakeholders, tussen vraag en aanbod en tussen visie en uitvoering.
Mijn stijl van werken is een combinatie van denken en doen; ik ben analytisch, georganiseerd en oplossingsgericht. Ik werk graag vanuit een heldere en gedragen visie, zodat ruimte ontstaat om resultaten te boeken.

Ruime ervaring vanuit verschillende rollen
Ik heb 25 jaar werkervaring bij de gemeentelijke overheid. Als CIO en adviseur van directie en bestuur was ik verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de strategie op het gebied van informatietechnologie en informatiebeveiliging. Ik gaf sturing aan het IT portfolio met bijvoorbeeld projecten op het gebied van digitale dienstverlening, business intelligence en vernieuwing van de technische infrastructuur. Als programmamanager heb ik een programma voor smart city innovatie ontwikkeld en was ik betrokken bij de ontwikkeling van de Nationale Smart City Strategie. 

Neem contact op

“Never before in history has innovation offered promise of so much to so many in so short a time.” – Bill Gates

Mijn publicaties:

Ester

van der Kruk

Projectbegeleider | medewerker SupportdesQ

Sinds april 2004 ben ik bij PBLQ werkzaam in verschillende ondersteunende functies. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang voor de backoffice van ons Traineeprogramma gewerkt, waarbij ik de logistieke ondersteuning verzorgde van de werving en selectie, het introductieprogramma en bij de uitvoering van het opleidingsprogramma. Ik ben daarnaast als projectbegeleider actief voor het ondersteunen van onze lopende incompany en interne opleidingen. Dat houdt in dat ik van de start tot aan de certificering van de opleidingsprogramma’s en van contractering tot communicatie naar deelnemers, docenten en sprekers de projectbegeleiding verzorg. Ook assisteer ik bij diverse bijeenkomsten en evenementen en verricht ik verschillende administratieve taken voor onze adviespraktijk.

Ik ben zeer gemotiveerd, werk gestructureerd en nauwkeurig en houd altijd oog voor de betrokken partijen. Ik werk graag voor PBLQ, omdat ik hier zelfstandig kan werken en vanwege de leuke samenwerking met collega’s! 

Neem contact op

“Ik werk graag voor PBLQ, omdat ik hier zelfstandig kan werken en vanwege de leuke samenwerking met collega’s!”

Femke

Mastboom

Adviseur

Ik ben een slimme generalistische professional die IT snapt en hart heeft voor maatschappelijke digitaliseringsvraagstukken. In de eerste helft van mijn carrière (de advieswereld rondom de zorg) werd ik door collega’s altijd als “de nerd” van het stel gezien, in de tweede helft (agile software ontwikkeling in internationaal tech bedrijf) juist als “the social one” die luistert, het overzicht heeft en de prioriteiten ziet. Ik ben leergierig, nieuwsgierig en rust niet voordat ik begrijp hoe dingen in elkaar zitten – maar altijd binnen hun bredere context. Ik vind het leuk om deze kennis “op maat” te vertalen naar de betrokken mensen zodat zij weten wat ze te doen hebben vanuit hun rol: wat er speelt en wat de volgende stap is voor hen om het proces verder te brengen. Zo creëer ik grip.

Grip in de vorm van advies: bijv. als kwalitatief onderzoeker naar keteninformatiesystemen in de zorg. Maar ook in een rol als als transitiemanager levert dit duidelijkheid in het proces op. Zo heb ik een (GIS) systeem met vraag en aanbod informatie tbv de eerstelijns zorg tot stand helpen brengen binnen een speelveld met publieke en private partijen.

Daarnaast heb ik  voor enkele IT projecten een aantal jaren teams in Litouwen en India aangestuurd. Online een band opbouwen is geen sinecure, maar met echte aandacht voor de mens en de inhoud kom je een heel eind. Het scrum adagium “people before process” is op mijn lijf geschreven. Uiteindelijk is het mijn drijfveer om samenwerking rond informatievraagstukken te verbeteren door structuren en processen neer te zetten met oog voor mens èn de bredere context (zoals privacy, registratiestandaarden, beheer, governance, gegevenskwaliteit en architectuur). Proces is daarmee belangrijk, maar de kunst is uiteindelijk om iedereen betrokken te houden. Ik ben hierin niet haantje de voorste, maar fungeer als smeerolie tussen de raderen. Het mooiste compliment dat ik daarover ooit kreeg was “Femke is our hidden leader”. 

Neem contact op

“People before process”

Frank

van IJzerloo

Directeur / Adviseur

Ik ben een ervaren adviseur, reviewer en manager die opereert op het snijvlak van uitvoering, bestuur en IT. Naast mijn directiewerkzaamheden bij PBLQ hou ik mij meestal bezig met vraagstukken rondom procesoptimalisatie, ketensamenwerking en governance. In mijn werk gaat het om het goed doen van de juiste dingen, waarbij ik inhoudelijke kennis combineer met een goed gevoel voor verhoudingen en daaruit voortvloeiende (on)mogelijkheden. Hierdoor lukt het mij vaak om een verbindende rol tussen de (IT-)uitvoering en het management, directie of bestuur te vervullen. Ik voer regelmatig reviews of contra-expertises uit, waarbij ik op strategisch niveau adviseer over (voorgenomen IT-) projecten, programma’s of de inrichting van organisatieonderdelen. In andere opdrachten gaat het over het verbeteren van processen en/of manieren van werken. Dit doe ik altijd samen met de betrokken medewerkers. Door samen met hen te onderzoeken wat werkt (maar ook wat eigenlijk helemaal niet zo goed gaat) en alle belangrijke stakeholders nauw te betrekken kom ik tot draagvlak bij alle betrokkenen. Mijn rol in projecten is veelzijdig: dan weer aanjager, dan weer reflector, dan weer expert, maar altijd samen met alle betrokkenen (medewerkers, management en evt. andere stakeholders) en gericht op handelingsperspectief, verbeteringen en resultaat. Samen met Marc de Rooij en Piet Hein Minnecré vorm ik de directie van PBLQ. Ik geef daarbij leiding aan één van onze drie adviesgroepen en ben verantwoordelijk voor de Financiën en de werving van goede en leuke nieuwe collega’s.

Neem contact op

“Dan weer aanjager, dan weer reflector, dan weer expert, maar altijd samen met alle betrokkenen en gericht op resultaat.”

Hans

van Deuren

Adviseur

Na een carrière bij de Belastingdienst, heb ik in 2000 de overstap gemaakt naar onafhankelijk consultancy werk. Mijn kennis en ervaring rondom bedrijfsprocessen in uitvoerende publieke organisaties zet ik actief in bij opdrachten in binnen- en buitenland. De combinatie van mijn ervaring met mijn pragmatiek, maar soms ook mijn vasthoudendheid wordt gewaardeerd en draagt bij aan de resultaten van mijn opdrachtgevers. Zo doe ik met grote regelmaat haalbaarheidsonderzoeken en aanbestedingen rondom grote ICT-projecten voor KfW-entwicklungsbank. Daarnaast wordt ik gevraagd voor Quality Assurance tijdens de implementatie van complexe business en ICT oplossingen.

Een mooi voorbeeld hiervan is de QA die ik gedaan heb tijdens een Datawarehouse/Business Intelligence implementatie door een grote internationale softwareleverancier van de belastingdienst in Oeganda. Door zowel de opdrachtgever als de leverancier strak te houden aan de oorspronkelijke opdracht, kon binnen de afgesproken tijd en budget met de juiste kwaliteit opgeleverd worden. Dit project resulteerde in een aanzienlijke verhoging van de belastingopbrengsten, waardoor zij ook weer de mogelijkheid kregen om nieuwe investeringen te doen. Dit ervaar ik dan ook als echte ontwikkelingsondersteuning.

Misschien raar, maar de ervaring opgedaan in dit soort opdrachten in Afrika helpt mij ook tijdens de opdrachten in Nederland. Het feit dat budget ook echt het maximale budget is, maakt dat je echte keuzes moet maken die uiteindelijk het eindresultaat nauwelijks blijken te beïnvloeden. 

Neem contact op

“Een juiste benadering van ICT implementaties vanuit de business helpt echt!”

Helma

Blankman

Adviseur

Ik denk dat ik van jongs af aan, en zeker tijdens mijn hele loopbaan, met veranderogen naar de wereld om mijn heen heb gekeken. Kan het anders? Kan het beter? Kan het slimmer georganiseerd worden?

Stilstand is doorgaans achteruitgang en daarom is het leuker om vooruit te gaan en nieuwe wegen te bewandelen en zo ben ik ook op mijn 61ste bij PBLQ terecht gekomen.

Mijn kracht ligt in mijn nieuwsgierigheid, mijn drang om dingen beter te maken en mijn sterke maatschappelijke betrokkenheid. En mijn doorzettingsvermogen, of noem het vriendelijke drammerigheid; nee, vind ik geen fijn antwoord en ja, maar net zomin. Zoeken naar andere en nieuwe mogelijkheden behoren dan ook tot mijn repertoire.

Creatief zijn  en buiten de gebaande paden mogelijkheden bedenken horen ook bij mij. Zo ging ik voor een opdracht over veiligheid en leefklimaat in justitiële jeugdinrichtingen praten met de jeugdtrainer van jong Ajax en de beveiligers van pretparken, om te leren van hun inzichten.

Ik kom het best tot mijn recht in een omgeving waar hard wordt gewerkt, waar mensen elkaar iets gunnen maar elkaar ook uitdagen. En ik draag daar zelf graag mijn steentje aan bij.

Neem contact op

“Stilstand is vaak achteruitgang”

Henk

Matthijsse

Adviseur

Ik pak aan en verbind; resultaat gericht. Mijn analytisch vermogen gebruik ik om snel tot oplossingen te komen. Mijn ervaring en kennis is breed en opgebouwd binnen het openbaar bestuur, overheid en bedrijfsleven. Door de mix van IV-managementfuncties, politiekbestuurder en interim-management, ben ik vaardig in procesbegeleiding, onderzoeken, analyseren en het verbinden van partijen en kennis. Ik doe dat met gevoel voor complexe (politieke) verhoudingen en met kennis van organisatieverandering en ICT-ontwikkeling. Daarbij heb ik meermalen organisaties en onderdelen daarvan, projecten en programma’s vormgeven en gestructureerd. Die ervaringen en vaardigheden stellen mij in staat om naast interim-management ook in onafhankelijke rollen als onderzoeker en adviseur te kunnen optreden. Het kunnen combineren van die rollen is voor mij reden geweest om na mijn wethouderschap voor PBLQ als adviseur te gaan werken.

En mooie en inspirerende opdracht is voor mij nog steeds de opdracht van de gemeente Emmen. Ik heb daar de rol van kwartiermaker en ad interim directeur van Stichting de Toegang, een organisatie ten behoeve van het indiceren van hulp en ondersteuning, ingevuld. In een jaar tijd heb ik van een conceptueel idee een organisatie met ca 30 medewerkers opgericht en alle noodzakelijke processen op gang gebracht. Ik heb me daarbij ook gericht op het verbinden van de gemeente, het voorliggende informele en formele veld en de zorgaanbieders.
Door het domeinoverstijgende aspect van digitalisering past de rol als adviseur bij PBLQ mij goed. Tijdens mijn master politicologie ontdekte ik de grote maatschappelijke impact van digitalisering en nieuwe technologieën. Wat AI, big data, en vele andere technologieën precies gaan doen, begint langzaamaan vorm te krijgen, maar is voor een groot deel nog onduidelijk. Dit geldt ook voor de publieke sector, die zodoende behoefte heeft aan langetermijnvisie en strategie, met aandacht voor maatschappelijke en ethische aspecten van digitalisering.

De exponentiële groei van technologie en digitalisering fascineert mij en ik draag graag bij aan innovatieve oplossingen. Zo biedt digitalisering de slimme stad (of smart city) veel kansen, mits de focus ligt op het creëren van maatschappelijke waarde. In het veiligheidsdomein is innovatie onder andere nodig om criminele actoren de pas af te snijden, en zo de democratische rechtstaat te beschermen. Bijvoorbeeld in de aanpak van ondermijnende criminaliteit en op het gebied van cyberveiligheid. Graag werk ik daarom aan een toekomstbestendige digitale overheid in het veiligheidsdomein en op het gebied van smart city, in diverse rollen bij verschillende organisaties. 

Neem contact op

“Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets!”
Mijn publicaties:
Previous
Next

Hennie

Genee

Adviseur

Samen werken aan een efficiënt werkende, klantgerichte overheid, dat is waar ik al jaren heel veel energie van krijg. Daarbij zet ik graag mijn kennis en ervaring in, opgedaan in eerdere rollen bij andere organisaties. Trots om dit vanuit PBLQ te mogen doen.

Thuis in rollen als adviseur en als project-/programma-/informatie-/lijnmanager. Breed inzetbaar, maar mijn bijzondere interesse, kennis en ervaring zit vooral op het domein leefomgeving. Ik ga graag uitdagingen op het vlak van geo-informatie, assetmanagement, BIM, ruimtelijke ordening, Omgevingswet en smart cities aan.

Met focus op resultaat én draagvlak schakel ik makkelijk op verschillende niveaus in organisaties en met verschillende stakeholders. Met een team werken aan “maatschappelijke waarde” geeft mij veel voldoening. Samen hard werken aan mooie (overheids-)projecten met fijne collega’s, in een plezierige werksfeer, met zeker ook tijd voor ontspanning. Daar ga ik voor!

Neem contact op

“Samen werken aan een efficiënt werkende, klantgerichte overheid, dat is waar ik al jaren heel veel energie van krijg. ”

Hidde

Verhoeve

Adviseur

De wereld van beleid is mij als bestuurskundige (MSc) niet vreemd. Ook heb ik al op jonge leeftijd, als gemeenteraadslid, ervaring opgedaan met het reilen en zeilen van politiek en bestuur. Eerst als woordvoerder duurzaamheid door te werken aan dossiers zoals de regionale energiestrategie, de transitievisie warmte en het afvalbeleid. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 ben ik woordvoerder op het sociaal domein en actief in twee voorzittersfuncties (van een vakcommissie en als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad). In mijn rol als voorzitter word ik door collega’s omschreven als ‘streng maar rechtvaardig’. Ik leg de lat hoog, voor zowel mijzelf als een ander. Deze houding en karaktereigenschappen zie je ook terug in mijn werk als adviseur bij PBLQ. Ik werk gestructureerd, schuw uitdagingen niet en streef naar het maximale resultaat.

Voor mij staat de inhoud altijd voorop. Dit is immers bepalend voor een probleemdefinitie, een oplossing en het vormen van een (publieke) opinie. Inhoud hangt samen met informatie. Het op een juiste wijze verkrijgen, beheren en interpreteren van data is daarom essentieel bij het beetpakken van een vraagstuk. Het geeft mij energie hiermee bezig te zijn om (complexe) casuïstiek te doorgronden en veranderingen teweeg te brengen.

Neem contact op

“No mountain too high”

Jan

van der Hoek

Aanbestedingsspecialist

Vanuit een achtergrond op het gebied van IT en projectmanagement binnen de overheid houd ik mij sinds 2000 bezig met bidmanagement, de organisatorische inbedding en professionalisering van bidmanagement en offerteprocessen, en het sluiten van deals bij overheidsorganisaties.

Samen met de adviseurs help ik onze opdrachtgevers met gerichte offertes en de juiste match tussen adviseurs en gevraagde competenties.

Naast mijn kennis van de publieke sector heb ik uitgebreide ervaring op het gebied van bidmanagement,  wet- en regelgeving ten aanzien van aanbestedings- en inkoopprocedures en het sluiten van deals bij overheidsorganisaties. In die hoedanigheid ben ik verantwoordelijk geweest voor complete offertetrajecten, zowel vanaf specificatie door opdrachtgevers als vanaf de (pre-)offertefase via de contractonderhandelingen tot en met de uiteindelijke gunning.

Door mijn ervaring aan zowel opdrachtgevers-, als leverancierskant weet ik als geen ander hoe om te gaan met klantvraagstukken en de wijze waarop deze dienen te worden vertaald in aanvragen of gerichte proposities. Met name het scheidsvlak tussen commercie, de “business” en het juridische beschouw ik als mijn speelveld. Mijn pragmatische instelling, gedrevenheid en hands on mentaliteit zijn mijn sterkte punten. Deze eigenschappen stellen mij in staat om samen met adviseurs en opdrachtgevers tot concrete resultaten te komen. 

Neem contact op

“Met name het scheidsvlak tussen commercie, de “business” en het juridische beschouw ik als mijn speelveld.”

Jense

Wiersma

Adviseur

De aanpak van maatschappelijke vraagstukken is in toenemende mate afhankelijk van een steeds impactvollere informatiecomponent. Niets heeft dat zo sterk benadrukt als de COVID-19-crisis. Nog nooit steunde de menselijke interactie en al haar sociale en economische waarde zo sterk op de digitale wereld. Het grijpen van de kansen en afdekken van de kwetsbaarheden die dat met zich meebrengt vraagt veel expertise en transformerend vermogen van een sector die sowieso al te maken had met een complex speelveld. Die maatschappelijke urgentie is wat mij drijft als adviseur.

In grote organisaties met een evenzo grote achterban ligt er vaak een grote uitdaging in het organiseren van wederzijds begrip tussen de verschillende stakeholders, realistische en gedragen doelen, duidelijke afspraken over proces en kwaliteit en het activeren van een effectieve samenwerkingsdynamiek. Door mijn achtergrond in informatiemanagement én internationale betrekkingen heb ik een sterk oog ontwikkeld voor het verbinden van de mensen, belangen, processen en techniek die daarbij komen kijken. Als adviseur heb ik in diverse rollen aan een breed spectrum aan opdrachten gewerkt: van het hart van de digitale overheid (basisregistraties en burger-inlogmiddelen) tot aan domeinen als de digitalisering van de fysieke leefomgeving, onderwijsbeleidswereld, de zorg, en de mensenrechten. Het vinden van duurzame oplossingen met maatschappelijke waarde staat daarbij altijd voorop. 

Neem contact op

“Maatschappelijke urgentie is wat mij drijft als adviseur.”

Jimco

Drost

Adviseur

Ik ben actief als senior programma-, project- en interim-manager op het snijvlak van organisatievraagstukken en informatievoorziening. Ik ben een typische ‘verbinder’ tussen beleid en concrete uitvoering. Ik krijg energie van het in beweging brengen van de organisatie(onderdelen) in de richting van de visie en omgekeerd het verder aanscherpen van de visie, doelstellingen en toegevoegde waarde op basis van de uitvoeringspraktijk.

Mijn verbindende karakter komt ook tijdens de uitvoering naar voren door in nauwe samenwerking met de organisatie de vraagstukken aan te pakken. Hierbij weet ik mensen los te krijgen uit hun huidige manier van werken en denken, en open te laten staan voor nieuwe mogelijkheden en kansen die er liggen. In mijn ogen is een project niet af als het resultaat is opgeleverd, maar als iedereen binnen de organisatie met het resultaat werkt. Ik werk graag in teamverband.

Opdrachten waarmee een organisatie een stap vooruit kan maken zijn opdrachten waarin ik mijn enthousiasme en energie kwijt kan. Een voorbeeld hiervan is het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, waarin we in een aantal jaren de gehele informatievoorziening van de politie een verbeterslag hebben gerealiseerd. Ik heb hierin, als hoofd Programmabureau, een bijdrage kunnen leveren door het verschaffen van overzicht en inzicht waarmee sturing en verantwoording tot aan de Tweede Kamer mogelijk was. 

Neem contact op

“Gewoonlijk worden wij eerder overtuigd om te veranderen door de redenen die wij zelf gevonden hebben, dan door die in de geest van een ander zijn opgekomen.” – Blaise Pascal

Jinne

Samsom

Adviseur

Het leukste aan mijn werk als adviseur bij PBLQ vind ik de veelzijdigheid aan opdrachten. Met mijn enthousiaste, positieve en resultaatgerichte aanpak is zo’n dynamische werkomgeving mij op het lijf geschreven.

Ik werk graag samen binnen teams, omdat ik geloof dat je op die manier het meeste van elkaar kan leren. Hierbinnen vervul ik verschillende rollen, variërende van projectsecretaris, procesbewaker tot onderzoeker en projecttrekker. Mijn voornaamste kracht ligt in mijn communicatieve vaardigheden. Door een open houding maak ik makkelijk contact met mensen en voelen ze zich snel op hun gemak. Daarnaast ben ik analytisch vaardig, werk ik zorgvuldig en gestructureerd en kan ik mensen motiveren met mijn energieke en assertieve houding.

Mijn achtergrond in politicologie kan ik goed toepassen in ons advieswerk. Naast een gevoel voor bestuurlijke verhoudingen ben ik goed in het schrijven van teksten en snel doorgronden van complexe materie. Het werken voor de publieke zaak geeft voldoening als adviezen tot concrete verbeteringen leiden in het functioneren van de overheid. Een mooi voorbeeld hiervan is het werk dat we doen voor lokale rekenkamers waarin aanbevelingen meestal direct een verschil kunnen maken in de dienstverlening richting burgers. 

Neem contact op

“Mijn passie voor politiek en democratie vind ik ook terug bij PBLQ”

Jitske

Brommet

Adviseur

Ik heb een sterke maatschappelijke drive. Van kinds af aan ben ik gefascineerd door politiek en samenleving, zowel nationaal als internationaal. Door mijn studie politicologie, ervaring binnen een politieke partij, ambassade en binnen ministeries gedij ik goed in een politiek-bestuurlijke context. Vanuit een multidisciplinaire blik kan ik makkelijk schakelen en houd ik met plezier meerdere ballen in de lucht. Door mijn talenkennis en internationale ervaring voel ik mij thuis in nieuwe omgevingen en een diverse setting. Mijn kritische geest en analytische en scherpe blik helpen in het doorgronden van een vraag en probleem van een klant. Bovendien werk ik graag samen in teams en haal ik energie uit interactie en contact, ook in een rol als presentator of moderator.

Door het domeinoverstijgende aspect van digitalisering past de rol als adviseur bij PBLQ mij goed. Tijdens mijn master politicologie ontdekte ik de grote maatschappelijke impact van digitalisering en nieuwe technologieën. Wat AI, big data, en vele andere technologieën precies gaan doen, begint langzaamaan vorm te krijgen, maar is voor een groot deel nog onduidelijk. Dit geldt ook voor de publieke sector, die zodoende behoefte heeft aan langetermijnvisie en strategie, met aandacht voor maatschappelijke en ethische aspecten van digitalisering.

De exponentiële groei van technologie en digitalisering fascineert mij en ik draag graag bij aan innovatieve oplossingen. Zo biedt digitalisering de slimme stad (of smart city) veel kansen, mits de focus ligt op het creëren van maatschappelijke waarde. In het veiligheidsdomein is innovatie onder andere nodig om criminele actoren de pas af te snijden, en zo de democratische rechtstaat te beschermen. Bijvoorbeeld in de aanpak van ondermijnende criminaliteit en op het gebied van cyberveiligheid. Graag werk ik daarom aan een toekomstbestendige digitale overheid in het veiligheidsdomein en op het gebied van smart city, in diverse rollen bij verschillende organisaties.

Neem contact op

“I’m Jitske Brommet. I fix problems!”

Júlia

Ortí

Adviseur

Technologie en innovatie hebben een grote impact op maatschappelijke veranderingen. Deze ontwikkelingen zie ik als kansen voor organisaties om technologie en innovatie verantwoord in te zetten.

Ik ben betrokken geweest bij projecten voor verschillende (overheids)organisaties waarin innovatie en technologie een grote rol speelden. Relevante voorbeelden zijn adviseren over het gebruik van kunstmatige-intelligentietoepassingen, coördinerende werkzaamheden in een project over digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en het mede coördineren van en deelnemen aan smart city innovatiemissies naar het buitenland en de organisatie van een rijksbreed innovatiecongres.

Vanuit mijn specialisatie in internationale mensenrechten ben ik erg geïnteresseerd in kwesties waar technologie en innovatie in contact komen met rechten en waarden zoals privacy, vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid en discriminatie. Met een achtergrond in informatie- en innovatiemanagement help ik organisaties graag om volwassen mee om te gaan met innovatie en technologie. Graag kom ik tot de snijpunt van wat gewenst is (doeltreffendheid), wat haalbaar is, wat ethisch verantwoord is (ethiek en publieke waarden) en welke mogelijkheden technologie en innovatie bieden. Verbinding leggen tussen praktijk, techniek en beleid zie ik als een essentieel component voor het slagen van een project.

Opdrachtgevers kunnen in mij een gedreven, flexibel en proactieve medewerker verwachten. Verder ga ik een uitdaging niet snel uit de weg en durf verantwoordelijkheid te nemen. Binnen een team ligt mijn toegevoegde waarde mijn resultaatgerichtheid. Ik ben van mening dat het voor een succesvolle oplossing belangrijk is om alle behoeften te begrijpen. Zo kom ik tot gestructureerde, creatieve en toekomstgerichte oplossingen.  

Neem contact op

“Ik ben graag maatschappelijk betrokken en wil me inzetten voor het oplossen van complexe vraagstukken waarbij diverse actoren betrokken zijn.”
Mijn publicaties:
Previous
Next

Juliette

Mies

Adviseur

Ik gebruik mijn ervaring met IT en achtergrond in organisatiewetenschappen om organisaties te adviseren en ondersteunen. Met mijn sociale kwaliteiten en veel enthousiasme wil ik verschil maken in digitalisering- en informatiseringsprojecten in het publieke domein. Informatie wordt steeds belangrijker, een verandering met impact op organisaties en op mensen. Hoe mensen omgaan met veranderingen binnen organisaties vind ik heel interessant.

Ik ben onderzoekend, veelzijdig, kan mij gemakkelijk aanpassen en ben vindingrijk in het oplossen van problemen. Binnen een team ben ik het ondernemende en resultaatgerichte teamlid dat mogelijkheden ziet en kansen aanpakt. Mijn kwaliteit is om een activerende en verbindende factor te zijn. Ik word blij van projecten en functies met diverse stakeholders in veranderende organisaties. Ik krijg energie van sociaal contact, daarnaast ben ik gek op reizen en sport ik graag (veel). 

Neem contact op

“Hoe meer weerstand je ervaart tegen een verandering, hoe meer groei deze verandering je te bieden heeft. “

Kirsten

Allijn

Adviseur

Samen werken aan het verbeteren van het functioneren van de overheid is iets waar ik veel energie uit haal. Dit komt goed uit, want in mijn werk als adviseur bij PBLQ ben ik daar volop mee bezig. Hier heb ik bijvoorbeeld al veel ervaring kunnen opdoen met maatschappelijke vraagstukken op het terrein van digitale overheid en digitale dienstverlening. De veelzijdigheid aan opdrachten en opdrachtgevers is een van de dingen wat dit werk zo leuk maakt. Door mijn achtergrond in politicologie en bestuurskunde heb ik een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en werk ik graag aan vraagstukken die op het snijvlak liggen tussen politiek en beleid. Zo vond ik het ontzettend boeiend om met de provincies te werken aan een vraag over digitale dienstverlening.

Wat mij kenmerkt als adviseur is mijn positieve en open blik richting de vraagstukken die voor mij liggen. Ik ben van nature geïnteresseerd in wat de ander drijft en ben goed in het vinden van gezamenlijke richting bij verschillende belangen. Dit empathisch vermogen is hetgeen ik vooral gebruik bij het aanvliegen van een vraagstuk. Naast dat ik analytisch vaardig ben, werk ik ook graag op een creatieve manier. In mijn vrije tijd schilder ik portretten, in dit werk kan ik deze vaardigheid kwijt door een grafisch creatieve oplage van een rapport op te leveren.

Neem contact op

“Met een rugzak vol goede moed, de toekomst tegemoet.”

Koen

Bolt

Financieel medewerker

Als medewerker van afdeling financiën hou ik mij bezig met het debiteuren- en crediteurenbeheer en de projectadministratie. Ik zorg er voor dat onze leveranciers tijdig betaald worden en dat is alleen mogelijk als ik onze facturen op tijd verstuur. Dit begint natuurlijk met het bijhouden van een goede administratie in Afas.

Het leuke van mijn werk vind ik de interactie met de collega´s, zowel van de staf als de adviseurs. Door mijn takenpakket heb ik contact met alle collega´s binnen het bedrijf en ben ik op de hoogte van de verschillende opdrachten die zij uitvoeren bij onze opdrachtgevers. Door slim samen te werken zorgen we er voor dat de administratieve lasten voor de adviseurs zo laag mogelijk blijven, waardoor zij zich optimaal bezig kunnen houden met hun werkzaamheden.

Doordat ik eerder binnen PBLQ al werkzaam ben geweest als projectbegeleider, medewerker SupportDesQ en werkzaamheden heb verricht voor de afdeling marketing heb ik een goed beeld van de totale organisatie en weet ik wat er van de staf wordt verwacht. 

Neem contact op

Lars

van Aalst

Stagiair

De samenleving waarin we leven verandert snel en technologie speelt daarin een grote rol. Digitalisering biedt vele kansen, maar breng ook veel uitdagingen met zich mee voor publieke organisaties. Vanuit mijn opleiding bestuurskunde met een focus op complexiteitswetenschappen, ben ik vooral geïnteresseerd geraakt naar manieren waarop we met complexe vraagstukken kunnen omgaan. In die zoektocht geloof ik erg in het concept van wederkerige complexiteit: complexiteit begrijpen en bestrijden met integrale en systemische benaderingen. Bij PBLQ zie ik dat ze dit doen op dagelijkse basis door een combinatie van bevlogenheid en ervaring in de publieke sector.

Ik ben vast besloten om als stagiair hiervan te leren én te helpen door gebruik te maken van mijn opgedane kennis van systeemtheorieën, achtergrond in HR en combinatie van mijn creativiteit en doorzettingsvermogen. Specifiek heb ik mij de laatste jaren bezig gehouden met onderwerpen van veranderingstrajecten tot evaluaties van de woningwet. Mijn ervaring in de semi-topsport heeft mij geleerd hoe belangrijk het is om een doel voor ogen te hebben en het uiterste uit mijzelf te halen om dit te bereiken. Dit zet ik graag in voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de informatiesamenleving.

Neem contact op

“Complexiteit omzetten in mogelijkheden”

Marc

de Rooij

Directeur / Adviseur

Maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen in de context van een samenleving waarin technologie veel verandert vergen veel van publieke organisaties. Digitalisering biedt grote kansen maar ook bedreigingen bij de opgave van publieke organisaties rond maatschappelijke thema’s als veiligheid, fysieke omgeving, de zorg en de digitale overheid zelf. Vraagstukken waarbij professionals van PBLQ een belangrijke rol als adviseur, opleider en tijdelijk manager kunnen vervullen.

Mijn hart ligt bij het versterken van de publieke sector. Als politicoloog en verandermanager help ik opdrachtgevers met name op het snijvlak van veranderende wetgeving en/of beleid, digitalisering en uitvoering. Ik hou ervan met de mensen in de organisatie en ketenpartners programmatisch concrete resultaten te bereiken in een complexe en politiek-bestuurlijke dynamiek. Veranderingen vergen een visie op een maatschappelijk vraagstuk, een gedeeld perspectief op de uitdagingen en het zetten van stappen in de gewenste richting. Digitalisering is vaak onderdeel van het probleem en de oplossing maar staat nooit op zichzelf en vergt continue aandacht voor bijvoorbeeld toegankelijkheid, inclusiviteit, ethische aspecten, privacy en veiligheid.

Ik geef samen met Piet Hein Minnecré en Frank van IJzerloo leiding aan ons bureau. Daarbij ben ik onder meer verantwoordelijk voor één van onze drie adviesgroepen, aanspreekbaar op de domeinen veiligheid en zorg en gericht op het laten doorgroeien van jong talent binnen ons bureau. 

Neem contact op

“When the why gets stronger, the how gets easier. (Jim Rohn)”

Marcel

Bom

Adviseur

Meer dan 30 jaar adviseur binnen het publieke domein, betekent dat ik de weg weet, nieuwe ontwikkelingen in een historisch perspectief kan plaatsen, snel zicht heb op de haalbaarheid van ambities en bovenal heel veel mensen en organisaties heb ontmoet. Dit maakt mij sterk als generalist. Als programmamanager of adviseur ben ik hierdoor veelzijdig en breed inzetbaar.

Sinds 1989 werk ik bij PBLQ. Als adviseur help ik opdrachtgevers bij het doorgronden van complexe situaties en het aanreiken van concrete stappen om tot uitvoerbare oplossingen te komen voor informatievraagstukken. Als auditor/beoordelaar scheid ik de hoofd- van de bijzaken, voer ik gedegen analyses uit en kom ik tot heldere oordelen. Als arbiter houd ik de grote lijnen in het vizier, waardoor de spelers de ruimte krijgen om het spel te spelen. Ik krijg regelmatig het compliment: streng doch rechtvaardig.

Mijn manier van aanpakken heeft een didactische inslag. Details uitpluizen zonder de hoofdlijnen op orde te hebben, vind ik zonde van de tijd. In mijn aanpak wil ik samen met de opdrachtgever eerst tot de essentie van het vraagstuk komen. En als die duidelijk is, dan ontstaan er veelal meerdere wegen waarlangs de oplossing gevonden wordt.

De afgelopen jaren heb ik opdrachten mogen uitvoeren voor onder meer het ministerie van Infrastructuur en Water, Schadefonds Geweldsmisdrijven, het Consortium NDFF, Logius, het ministerie van EZK, de gemeenten Amsterdam, Zwolle, Emmen, het ministerie van OCW, het Nationaal Archief, het ministerie van Defensie, IPO en vele anderen.  Ook heb ik meerdere keren opdrachten uitgevoerd op de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied.

De volgende quotes van een opdrachtgever geven dit voorgaande weer: “PBLQ kon zich goed verplaatsen in het vraagstuk en heeft alle benodigde invalshoeken onderzocht om tot een goed eindresultaat te komen” en “Heel creatief omgegaan met het feit dat we geen advies wilden maar een overzicht met de keuzemogelijkheden en de consequenties bij de keuzes”. 

Neem contact op

Merlijn

Smits

Adviseur

Technologie heeft grote invloed op de processen, ervaringen en waarden van organisaties en gebruikers. Het succesvol inzetten van technologie vereist een bewust ontwerp-, evaluatie- en implementatieproces.

Met mijn achtergrond als industrieel ontwerper en techniekfilosoof ben ik geïnteresseerd in deze invloed van technologie en innovatie. Ik zet me graag in om innovatieprocessen verantwoord te laten verlopen.

Afgelopen jaren heb ik dit gedaan in de zorg. Diverse zorginnovaties, zoals virtual reality, kunstmatige intelligentie en continue monitoring, heb ik daar begeleid van ontwerp tot (klinische) evaluatie en implementatie. Bij elke innovatie stond centraal hoe deze optimaal kan bijdragen aan de gebruikerservaring én diverse waarden van gebruikers, zoals privacy, autonomie en veiligheid. Om de technologie efficiënt in te kunnen zetten, onderzoek ik ook het gedrag van gebruikers, bestaande processen en de organisatiecultuur.

Mijn ervaringen in de zorg komen samen in mijn wetenschappelijk proefschrift, ‘Creating Digital Well-being’. Op basis van kwalitatief onderzoek beschrijf ik hier hoe de ontwerp-, ethiek- en zorgdomeinen enkel gezamenlijk kunnen zorgen voor zorginnovatie die niet enkel bijdraagt aan de gezondheid maar aan het algehele welzijn van de gebruiker.

Met mijn multidisciplinaire achtergrond ben ik een verbinder tussen de diverse domeinen die komen kijken bij digitale innovatietrajecten. Je hebt aan mij een proactief, enthousiast en gedisciplineerd adviseur. Mijn kennis en wetenschappelijke vaardigheden zet ik graag in binnen het zorgdomein en zeker ook daarbuiten om innovatieprocessen optimaal verantwoord te laten verlopen. 

Neem contact op

“Digitale technologie op een verantwoorde manier ontwerpen, evalueren en implementeren; daar zet ik me voor in.”

Michiel

Kramer

Adviseur

Als bestuurskundige met ruime ervaring in de publieke sector help ik organisaties graag bij vraagstukken rond verandering, innovatie en informatiemanagement.

Ik heb brede ervaring binnen het domein van veiligheid en crisismanagement. Het zijn domeinen waar veel politiek-bestuurlijke aandacht naar uit gaat en waar het werk vaak zichtbaar is voor de samenleving. Dat maakt het speelveld complex, de noodzaak hoog en de resultaten van belang.

Tijdens een crisis worden organisaties vaak vindingrijk, en ontstaan er mogelijkheden die onder normale omstandigheden niet kansrijk of haalbaar zouden worden geacht. Een crisis of een complex vraagstuk is dan vaak ook niet alleen een probleem, maar kan juist ook een motor zijn voor vernieuwing en verbetering. Niet voor niets zei Winston Churchill ooit “never waste a good crisis”.

Ik help organisaties graag met de uitdagingen van de huidige maatschappij, waar communicatie tussen overheid en maatschappij steeds laagdrempeliger wordt en organisaties kampen met een toenemende stroom aan informatie. Informatie die een uitdaging op zich vormt, maar vaak ook de sleutel is tot verbetering en vooruitgang.

Mijn brede ervaring als strategisch adviseur, projectleider en teamleider maakt dat ik flexibel inzetbaar ben en ook in een nieuwe omgeving snel tot de kern van vraagstukken kom. Met mijn stevige achtergrond in crisismanagement ben ik gewend om te werken op het snijvlak tussen beleid en uitvoering, ook onder hoge druk. Ik werk resultaat gericht, communiceer op heldere wijze en schakel gemakkelijk tussen het operationele, tactische en strategische niveau. 

Neem contact op

“Never waste a good crisis”

Patrick

van Loenhout

Adviseur

Vanaf het begin van mijn carrière heb ik gewerkt op het snijvlak van management en techniek. Daarbij is bij mij de overtuiging ontstaan dat techniek slechts een middel is. Voor mij is het werkelijke vraagstuk hoe ik mensen kan ondersteunen om hun werk effectiever (en efficiënter) te doen. Af en toe is ICT daarbij een goed hulpmiddel, soms ligt de oplossing op een heel ander vlak. Mijn energie haal ik dan ook uit de ontdekkingstocht die ik samen met mijn partner (door sommigen ook wel klant genoemd) onderneem.
Zie in mij geen meedogenloze interim-manager die rücksichtslos streeft naar korte termijn resultaat. Maar verwacht inzicht in uw problematiek en een proces waarbij we met elkaar – u, uw collega’s en ik – tot een verbetering van de situatie komen. U kunt hierbij rekenen op creatieve invalshoeken en op zijn tijd de nodige humor omdat dit zowel het resultaat als het proces ten goede komt.

Neem contact op

“It’s useful to go out of this world and see it from the perspective of another one. ” – Terry Pratchett

Paul

Dassen

Adviseur

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door verschillen tussen mensen, groepen en culturen. Met name de enorme diversiteit in wat binnen groepen als waar en niet waar geldt en hoe omgegaan wordt met afwijkende waarheden (en de mensen die daar aan vast zitten). Welke mechanismen schuilen achter het vastzetten van waarheid en hoe kun je jezelf en anderen daaruit ontworstelen? Voor mij was Sociale en organisatiepsychologie dan ook een logische studiekeuze. Als doener leerde ik daar voor het eerst over de kracht van denken, taal en fantasie. De combinatie en afwisseling van denken en doen is sindsdien leidraad in mijn werkwijze.

In de ruim 25 jaar na mijn studie heb ik als project-, programma- en verandermanager ervaring opgedaan met ontwerpen en realiseren van veranderingen in organisaties en als interventiekundige met het los-, dwars- en omdenken van vraagstukken. Samen andere werkelijkheden ontwerpen, nieuwe wegen daar naartoe creëren en die wegen daadwerkelijk bewandelen is waar ik energie mee veroorzaak. Bij mezelf en bij anderen. Dat is mijn passie.

In de financiële sector heb ik dit succesvol toegepast op digitalisering van klantbediening, klantgerichte servicecultuur en herinrichting van beleid en processen vanwege veranderde wet- & regelgeving. Binnen de publieke sector heb ik data gedreven werken en datascience geïntroduceerd in een GGD en archiefbeheer opnieuw uitgevonden met Office365. Mooie resultaten waar ik trots op ben. Vanuit PBLQ bouw ik dat graag uit naar een vernieuwende en mensgerichte overheid, zorg en onderwijs via opdrachten op het gebied van digitalisering, data gedreven werken en informatiebeheer.

Neem contact op

“Ik denk graag mee, dwars, los of om bij complexe vraagstukken om ruimte te creëren voor nieuwe oplossingen.”

Paul

Deurvorst

Adviseur

Ruim vijfentwintig jaar help ik opdrachtgevers bij het doorvoeren van veranderingen op het snijvlak van informatievoorziening en bedrijfsvoering. Mijn passie is het verbeteren van de uitvoering van overheidstaken door het slim inzetten van ICT. Dat doe ik graag samen met anderen. Bij PBLQ heb ik een groep bevlogen collega’s gevonden met hart voor de publieke zaak en een schat aan kennis en ervaring die permanent wordt verrijkt en uitgedragen.

Kracht
Een rode draad in mijn opdrachten is het vertalen van innovatieve ICT-toepassingen naar concrete projecten en programma’s. Vanuit de bestaande, vaak complexe, informatievoorziening zet ik ambities om in realistische doelen en tastbare resultaten. Door afwisselend de rol van adviseur en projectleider te vervullen, verbind ik de inhoud met het veranderingsproces. Met een technische en bedrijfskundige achtergrond verdiep ik mij snel in uiteenlopende onderwerpen.

Expertise en ervaring
Ik heb brede kennis van informatievoorziening, van vooronderzoek en ontwikkeling tot implementatie, beheer en  inrichting van IT-afdelingen. Mijn opdrachtgevers zijn gemeenten, uitvoeringsinstellingen, beleidsdepartementen, provincies, gemeenten en waterschappen. De afgelopen jaren heb ik mij gericht op digitale dienstverlening, informatiebeheer en geo-informatie. Sinds 2013 ben ik verbonden aan PBLQ. Daarvoor was ik werkzaam bij DCE Consultants, de Boston Consulting Group en Philips.

Neem contact op

“Ik breng complexe vraagstukken terug tot de essentie, overbrug tegenstellingen en schakel snel tussen strategie en operatie.”

Peter

Castenmiller

Principal adviseur

De samenleving waarin we leven verandert snel en technologie speelt daarin een grote rol. Digitalisering biedt vele kansen, maar breng ook veel uitdagingen met zich mee voor publieke organisaties. Vanuit mijn opleiding bestuurskunde met een focus op complexiteitswetenschappen, ben ik vooral geïnteresseerd geraakt naar manieren waarop we met complexe vraagstukken kunnen omgaan. In die zoektocht geloof ik erg in het concept van wederkerige complexiteit: complexiteit begrijpen en bestrijden met integrale en systemische benaderingen. Bij PBLQ zie ik dat ze dit doen op dagelijkse basis door een combinatie van bevlogenheid en ervaring in de publieke sector.

Ik ben vast besloten om als stagiair hiervan te leren én te helpen door gebruik te maken van mijn opgedane kennis van systeemtheorieën, achtergrond in HR en combinatie van mijn creativiteit en doorzettingsvermogen. Specifiek heb ik mij de laatste jaren bezig gehouden met onderwerpen van veranderingstrajecten tot evaluaties van de woningwet. Mijn ervaring in de semi-topsport heeft mij geleerd hoe belangrijk het is om een doel voor ogen te hebben en het uiterste uit mijzelf te halen om dit te bereiken. Dit zet ik graag in voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de informatiesamenleving.

Neem contact op

“Controle is een essentieel onderdeel van goed bestuur; voor goede controle is goede informatie noodzakelijk.”

Mijn publicaties:
Previous
Next

Peter

Seignette

Adviseur

Ik ben een informatiekundige in hart en nieren. Ik heb dan ook een grote interesse in vraagstukken waar technologische, organisatorisch, bestuurlijke en sociale aspecten samen komen. Een informatiekundige kijkt namelijk altijd vanuit al deze invalshoeken naar een probleem of kans. En ontwerpt daarna een werkende oplossing die past bij de technologische mogelijkheden, de specifieke gebruiker en het achterliggende maatschappelijke vraagstuk.

Sinds mijn studie heb ik altijd in of voor de publieke sector gewerkt. Het sociaal domein en de zorgsector zijn de rode draden in mijn carrière. Als informatieanalist heb ik informatiesystemen voor de sociale diensten van de vier grote gemeenten ontworpen. En nu als adviseur bij PBLQ ligt mijn grootste interesse bij het ontwerpen van systemen en oplossingen voor de publieke sector.

Maar de rollen die ik vervul zijn ook breder dan dat. Ik heb ervaring als onderzoeker, kennis van keteninformatisering en expertise op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Deze diversiteit helpt mij om vanuit telkens weer vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem te kijken, zoals een informatiekundig adviseur hoort te doen.

Neem contact op

“Als informatiekundige in hart en nieren kijk ik altijd vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken.”

Peter

van Enk

Adviseur

Ik werk al mijn hele carrière voor de (gemeentelijke) overheid. Ik begon bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waar ik in 1991 als projectleider voor een ontwikkelprogramma in Oost-Europa begon. Met een adviesproject over versterking van de decentrale overheid in Rwanda is in 2019 de buitenlandcirkel rond. In de tussentijd heb ik als lijnmanager en adviseur tal van opleidings- en adviestrajecten uitgevoerd, zowel in Nederland als daarbuiten.

Veelzijdig werk
Werken bij PBLQ is afwisselend en veelzijdig. Op maandag een adviestraject in de gemeente Medemblik; dinsdag een rekenkameronderzoek in de gemeente Culemborg en woensdag een 360 graden feedback voor een burgemeester. Ik werk in verschillende rollen voor verschillende opdrachtgevers, met als rode draad verandering bij gemeenten mogelijk maken. Dat maakt werken bij PBLQ leuk en uitdagend.

Verandering met een digitaliseringsrandje
De gemeente verandert steeds meer in een informatieverwerkend bedrijf. Primaire processen draaien steeds meer op data en informatie. Bij de invoering van de Omgevingswet moeten gemeenten aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. En burgemeesters worden steeds meer cyberburgemeester; openbare ordeverstoringen kondigen zich immers regelmatig aan op Social Media. Mijn leukste opdrachten gaan over de vraag hoe te veranderen in deze digitale wereld.

Neem contact op

“Afwisselend en veelzijdig, dat is het mooie aan werken bij PBLQ”

Mijn publicaties:
Previous
Next

Piet Hein

Minnecré

Directeur / Adviseur

Hedendaagse vraagstukken stellen nieuwe eisen aan de rol die een overheid in een breder netwerk speelt. Meer dan ooit is de samenwerking met overige overheden, uitvoerders, burgers en bedrijven van wezenlijke belang. Bij die nieuwe samenwerkingen ontstaan ook nieuwe vragen over hoe je samenwerkt, en wat je gezamenlijk kan en wil bereiken. PBLQ ondersteunt haar opdrachtgevers graag als adviseur, dwarsdenker, of als tijdelijke collega.

Als technisch bestuurskundige werk ik zelf het liefst aan complexe vraagstukken met meerdere actoren, onduidelijke vragen en sterk verschillende beelden bij de gewenste oplossing. Graag met een grote mate van maatschappelijke relevantie en meestal met een vleugje innovatieve techniek. De rode draad daarbij is meestal de vraag hoe mensen en organisaties samen doelen kunnen stellen en bereiken.  Meestal vervul ik daarbij de verbindende rol tussen bestuur, beleid en uitvoering en tussen de verschillende betrokken stakeholders.

Ik geef samen met Marc de Rooij en Frank van IJzerloo leiding aan ons bureau. Daarbij ben ik onder meer verantwoordelijk voor één van onze drie adviesgroepen, onze staf en de samenwerking met partners.

Neem contact op

“Je moet niet alles geloven wat je denkt.”

Renske

Boersma

Adviseur

Ik ben een gemotiveerde en nieuwsgierige strategische adviseur en onderzoeker met hart voor de publieke zaak. Mijn ogen zijn gericht op het resultaat – ook een overheid moet en mag resultaatgericht werken! Ik wil graag weten ‘hoe het écht zit’, en ik maak daarbij gebruik van mijn pragmatische insteek en creatief denkvermogen. Van nature ben ik scherp en kritisch: ik hou daarbij de gedachte vast dat we samen verder komen met duidelijkheid en openheid over feiten en fictie. Ik ben politiek-bestuurlijk bewust: ik daag mezelf uit door elke keer resultaatgerichtheid en kennis van zaken samen te brengen met de unieke identiteit en context van een organisatie.

In mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan met (grootschalige) ICT-veranderingen. Hoe breng je een grote verandering – bijvoorbeeld verbetering en vernieuwing van een compleet ICT landschap – tot een succesvol einde? Dat gaat over kennis van zaken, inzicht en informatie, doorzettingsmacht en succesvol (bij-)sturen. Veranderingen binnen de overheid kunnen ingewikkeld zijn – maar zijn zeker niet onmogelijk! Weten hoe het zit, realisme en overzicht zijn daarbij onontbeerlijk en vormen ook de start van goed opdrachtgeverschap bij bijvoorbeeld outsourcen of aanbesteden.

Ik werk sinds 1 januari 2018 bij PBLQ, na bijna 10 jaar ervaring binnen de informatievoorziening van een grote overheidsorganisatie. Bij mijn werk voor overheidsorganisaties leg ik de focus op governance, het besturen van veranderingen, de positionering van de CIO, het doen van ICT projecten en programma’s, organisatie inrichting en strategie.

Neem contact op

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd deed”

Rolinka

Boot

Adviseur

Nootdorp, Delft, Groningen, Amsterdam
Biologie, Nederlandse Letterkunde
Uitgeverij, overheid

Of het nou om wonen, studeren of werken gaat; ik houd van verandering. Die verandering kost moeite en halverwege denk ik soms ‘waar ben ik aan begonnen?!’, maar achteraf ben ik steeds blij dat ik de moed had om de stap te wagen.

PBLQ richt zich graag op verandervraagstukken, met name op het snijvlak van bestuur en ICT: organisaties willen bijvoorbeeld een nieuw systeem implementeren, beter samenwerken of een hoger volwassenheidsniveau bereiken. In dit soort veranderingen mag ik als adviseur van PBLQ mijn steentje bijdragen.

In mijn opdracht bij het ministerie van BZK werkte ik samen met mijn collega’s van het programma eID/Toegang aan het verbeteren van de samenwerking met stakeholders. Goed luisteren, de juiste vragen stellen en tot de kern van een vraagstuk komen om vervolgens met elkaar aan een oplossing te werken; dat was steeds weer een leuke, interessante uitdaging waarvan ik veel heb geleerd.

Een opdrachtgever heeft aan mij een betrokken collega met gevoel voor taal, die graag diep de inhoud induikt, maar het grote geheel niet uit beeld verliest. Ik breng structuur, zorg voor een goede samenwerking en doe mijn werk het liefst met veel enthousiasme.

Wie weet kunnen we in de toekomst eens samenwerken!

Neem contact op

“‘You can choose courage or you can choose comfort. You cannot have both.’ – Brené Brown”

Rutger

van den Elsen

Adviseur

Het goede doen op het juiste moment, dat is waar ik in mijn adviesopdrachten voor sta. Het identificeren van de knelpunten in een domein vergt analytisch vermogen; het ontwerpen van een doordachte oplossing vraagt om creativiteit. Maar de échte uitdaging ligt in de creatie van een adequaat pad waarin nú stappen gezet kunnen worden en tegelijkertijd kan worden ingespeeld op verandering en onzekerheid. Dat is waar de informatiesamenleving om vraagt.

De combinatie van een achtergrond in organisatiekunde, publiek informatiemanagement en (informatie-) architectuur én een inmiddels rijke ervaring in verschillende (publieke) domeinen stellen mij in staat een bovenal inhoudelijke bijdrage te leveren aan uw project of programma. In de rol van architect of informatieadviseur maak ik technische oplossingen begrijpelijk voor opdrachtgevers en bestuurders en vertaal ik beleidsdoelstellingen en maatschappelijke uitgagingen juist naar technische oplossingen. De focus hierbij ligt op wendbaarheid, creativiteit, realisme en toekomstbestendigheid.

Ik verdiep me graag in nieuwe vraagstukken en domeinen – daar valt het meeste leren en kennis en ervaring uit andere domeinen te brengen. Ik voel me echter als een vis in het water wanneer het gaat over dienstverlening en informatiearchitectuur waarbij personen centraal staan – of het nu inwoners, patiënten, cliënten, ingezetenen of studenten zijn. Mag ik maar meteen de eerste stap voorstellen? Elke oplossing begint met een goed gesprek!

Neem contact op

“Over twintig jaar zul je meer spijt hebben van de dingen die je niet gedaan hebt dan van de dingen die je wel gedaan hebt. Onderzoek, Droom, Ontdek – Mark Twain”

Suzanne

van Wilsum

HR- & Officemanager

Mijn hart ligt bij plannen, organiseren en op de achtergrond ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt. Daarom maakte ik in 2001 de overstap van vertaler en docent Russisch naar een baan als officemanager. Vervolgens heb ik bij PBLQ als projectbegeleider en programmacoördinator van het traineeship gewerkt. Mijn werkzaamheden bestonden voornamelijk uit de planning en de organisatie van de Master of Public Information Management in samenwerking met de Erasmus Universiteit.

Sinds kort ben ik weer werkzaam op het gebied van HR- & Officemanagement, waarbij ik mij bezig hou met organisatiebrede ondersteunende werkzaamheden.
Ik ben pragmatisch ingesteld, accuraat en sterk in plannen en organiseren. De ruimte om mee te denken en vooral vooruit te denken maakt deze functie uitdagend.
Ik draag graag bij met het creëren van een positieve werkomgeving voor alle collega’s.
Plezier in je werk is tenslotte de basis voor goed functioneren!

Neem contact op

“Plezier in je werk is de basis voor goed functioneren!”

Teun

van der Horst

Adviseur

Met een studie-achtergrond in internationale betrekkingen en veiligheid richt ik me het liefst op de maatschappelijke vraagstukken waarin technologische verandering samengaat met risico’s voor wat we als samenleving als onze ‘veiligheid’ beschouwen. In een maatschappij waar niet alleen de early adapters maar inmiddels alles en iedereen zich razendsnel naar het online domein begeeft, biedt dit ons ontzettend veel kansen met continu nieuwe inzichten en communicatiemogelijkheden, maar vergroot het ook de mogelijke negatieve impact van technologieën. Een meer verbonden wereld betekent ook dat kwetsbaarheden meer impact kunnen hebben, zowel door kwaadwillenden als bij incidenten. Dit vraagt een antwoord van de overheid – doormiddel van allerhande veiligheidsmaatregelen, maar ook organisatieverandering, bewustzijn en controlemechanismen zijn net zo belangrijk.

Die complexiteit en maatschappelijke relevantie is wat me drijft, en met een hart voor de publieke zaak, een brede interesse en een nadruk op empathie en begrip voor elke stakeholder, hoop ik iets bij te dragen aan het antwoord op veranderende risico’s door technologie. Veiligheid is echter niet mijn enige interessegebied, en als adviseur neem ik graag diverse rollen aan op verschillende dossiers. Ik werk het liefst actief samen, ben kritisch en heb politiek-bestuurlijk gevoel. Als creatieve en empathische adviseur denk ik waarde te kunnen toevoegen op het snijvlak van politiek en beleid – denk hierbij bijvoorbeeld aan datagebruik in de strijd tegen ondermijning, aan bewustwording van het belang van cybersecurity, of beleid rondom sociale media. Zo probeer ik namens PBLQ mee te helpen aan een moderne, mens gedreven en effectieve overheid.

Neem contact op

“Met een hart voor de publieke zaak, een brede interesse en een nadruk op empathie voor elke stakeholder, hoop ik iets bij te dragen aan het antwoord op veranderende risico’s door technologie.”

Walter

van de Ven

Adviseur

Uiterst gemotiveerd om mijn vaardigheden tot uiting te brengen, ben ik daarnaast erg leergiering om deze continue te blijven ontwikkelen. Ik heb een sterk analytisch denkvermogen, ik ben constructief kritisch en werk daarbij erg punctueel.

Graag organiseer ik alles tot in de puntjes en neem daarbij het voortouw;  ik ga geen enkele uitdaging uit de weg. Ook ben ik resultaatgericht. Om zoveel mogelijk te bereiken werk ik altijd met een strak schema, maar ik ben ook flexibel genoeg om mijn planning te wijzigen indien nodig. Ik ben sociaal en communicatief vaardig en leg makkelijk contact met veel verschillende mensen gedurende verschillende omstandigheden.

Altijd probleemoplossend, denkend en strevend naar maatschappelijke impact; dat is de reden dat ik ruim acht jaar geleden Bestuurskunde ben gaan studeren. Ik duik graag in verschillende soorten maatschappelijke opgaven en wil hierin de onderste steen boven krijgen.

Met ervaring bij overheidsorganisaties op zowel lokaal, provinciaal als nationaal niveau, maak ik nieuwe beleidsterreinen en materie snel eigen. Daarnaast heb ik een enorme passie voor politiek en alles wat met onze democratie te maken heeft. Dat is de reden dat er voor mij geen groter goed is om in mijn werk bij PBLQ bij te mogen dragen aan het versterken van deze democratie en het vooruithelpen van onze samenleving.

Neem contact op

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan!”

Wolfgang

Ebbers

Principal adviseur

Bestuurlijk verantwoordelijk voor digitale overheidsdiensten? Dan sta ik u als ervaren adviseur en wetenschappelijk topspecialist graag terzijde.

Vanuit een schat aan ervaring
Ik eet, drink en adem digitale overheidsdiensten, al bijna vijfentwintig jaar. Zo realiseerde ik als projectleider bij de Belastingdienst het internetloket voor particulieren. Na tien jaar stapte ik over naar de wetenschap en de advieswereld. Nu help ik als adviseur van PBLQ en als bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam de overheid bij onderwerpen als inclusie, gedragsbeïnvloeding en robotisering. Als sparringpartner sta ik garant voor gedegenheid, betrouwbaarheid en stevigheid.

Van blauwe envelop tot CoronaMelder
Zo hield ik de belastingdienst met wetenschappelijk onderzoek scherp bij het afschaffen van de blauwe envelop. En geef ik mu leiding aan de evaluatie van de effectiviteit van de CoronaMelder. Allebei zeer impactrijke en complexe vraagstukken, waar ik graag mijn tanden in zet.

Van de sociale domeinen tot uitvoeringsorganisaties
De combinatie van adviseur en hoogleraar betekent veel praktijkkennis met een veelzijdige wetenschappelijke basis. Daarmee help ik bestuurders en management bij maatschappelijke en beleidsmatige uitdagingen van digitale overheidsdiensten. Ik doe dat voor zowel het zorgdomein, de gemeentelijk publieksdiensten als de landelijke uitvoeringsorganisaties. Ik kijk daarbij naar technologie van nu en van de toekomst.

Neem contact op

“De combinatie van adviseur en hoogleraar betekent veel praktijkkennis en een veelzijdige, wetenschappelijke basis.”

Mijn publicaties:
Previous
Next