Thema's

PBLQ kent de uitdagingen van de publieke sector

Onze adviseurs werken aan de diverse vraagstukken die de veranderende informatiesamenleving met zich meebrengt en richten zich daarbij op vier thema’s: digitale samenleving, veilige samenleving, leefomgeving en zorg. Wij hebben daarvoor verschillende expertisevelden in huis. Met onze multidisciplinaire blik verbinden we vraagstukken op verschillende niveaus en domeinen en leveren we integrale en duurzame oplossingen.

Klik op onderstaande tegels voor meer informatie over de thema’s waar wij aan werken.

Twee handen houden een mobieltje vast voor PBLQ

Digitale samenleving

Wij adviseren de overheid binnen alle bestuurslagen op vraagstukken binnen de voortschrijdende digitale samenleving. We onderscheiden daarbij twee werkgebieden waarop we actief zijn: digitale dienstverlening en de open transparante overheid.

PBLQ is in gesprek met iemand van de politie. Ze zijn in een park.

Veilige samenleving

De veranderende informatiesamenleving zorgt ervoor dat publieke organisaties steeds weer voor nieuwe vraagstukken komen te staan. Ook op het gebied van veiligheid brengen toenemende digitalisering en beschikbaarheid van informatie en technologie zichtbaar veranderingen met zich mee. 

Twee werknemers van PBLQ fietsen door Den Haag

Leefomgeving

Nederland staat voor belangrijke keuzes over het inrichten van de leefomgeving: ruimte is schaars en de maatschappelijke opgaven zijn omvangrijk. Denk bijvoorbeeld aan wat er moet gebeuren voor de energietransitie, klimaatadaptatie en de woningbouwopgave.

PBLQ banners met ik zorg posters

Zorg

Het personeelstekort in de zorg, de groeiende vraag naar zorg, een veranderende relatie tussen de patiënt en arts en nieuwe nationale en Europese wetgeving (zoals de EGIZ en de EHDS) vragen om efficiënte inzet van informatie en technologie. PBLQ ziet het als haar opgave te werken aan het duurzaam inzetten van technologische innovatie in de zorg.

Twee handen houden een mobieltje vast voor PBLQ

Digitale samenleving

PBLQ is in gesprek met iemand van de politie. Ze zijn in een park.

Veilige samenleving

Twee werknemers van PBLQ fietsen door Den Haag

Leefomgeving

PBLQ banners met ik zorg posters

Zorg

Wij adviseren de overheid binnen alle bestuurslagen op vraagstukken binnen de voortschrijdende digitale samenleving. We onderscheiden daarbij twee werkgebieden waarop we actief zijn: digitale dienstverlening en de open transparante overheid.

De veranderende informatiesamenleving zorgt ervoor dat publieke organisaties steeds weer voor nieuwe vraagstukken komen te staan. Ook op het gebied van veiligheid brengen toenemende digitalisering en beschikbaarheid van informatie en technologie zichtbaar veranderingen met zich mee. 

Nederland staat voor belangrijke keuzes over het inrichten van de leefomgeving: ruimte is schaars en de maatschappelijke opgaven zijn omvangrijk. Denk bijvoorbeeld aan wat er moet gebeuren voor de energietransitie, klimaatadaptatie en de woningbouwopgave.

Het personeelstekort in de zorg, de groeiende vraag naar zorg, een veranderende relatie tussen de patiënt en arts en nieuwe nationale en Europese wetgeving (zoals de EGIZ en de EHDS) vragen om efficiënte inzet van informatie en technologie. PBLQ ziet het als haar opgave te werken aan het duurzaam inzetten van technologische innovatie in de zorg.