Skip to main content

Slide

GEDEGEN EN ONAFHANKELIJK

Advies waar u wat mee kunt

De veranderende informatiesamenleving
vraagt om continue aanpassingen

 

Digitalisering zorgt ervoor dat data en IT steeds meer onderdeel zijn van de primaire processen van de publieke sector. Nieuw beleid en regelgeving vragen om een andere rol van informatie om kansen voor de samenleving te benutten en om publieke waarde toe te voegen. Wij helpen de overheid bij dit soort veranderingen vanuit verschillende disciplines. Opdrachtgevers schakelen ons in voor advies, onderzoek, interim-opdrachten (verandermanagement) en trainingen. Wij hebben verschillende expertisevelden in huis en werken regelmatig samen met partners, ook vanuit de academische wereld.

 

WAT WIJ DOEN

PBLQ Advies

Advies

We kennen de context van de publieke sector en hebben goed inzicht in besluitvorming. We zijn sterk in het doorgronden van de situatie in een complexe omgeving en in het herkennen van verbetermogelijkheden. Met multidisciplinaire teams geven wij advies op maat, waarbij we waar nodig de samenwerking aangaan met onze partners.

PBLQ Onderzoek

Onderzoek

PBLQ kijkt en denkt graag mee voor een onafhankelijk oordeel bij veranderprogramma’s en grote projecten. Wij doen reviews, audits, rekenkameronderzoeken en voeren complexe DPIA´s uit. Onze onderzoeken zijn altijd maatwerktrajecten, op basis van uw vraag en een afgesproken referentiekader.

PBLQ Interim

Interim

We leiden en ondersteunen projecten en programma’s. Daarbij zorgen we voor de verbinding tussen alle betrokkenen en dragen hiermee bij aan commitment van zowel interne als externe partijen. Hierbij staan in onze aanpak niet alleen de kaders van wetgeving en beleid centraal, maar ook de uitvoerbaarheid van de gekozen oplossing.

PBLQ Opleidingen

Opleidingen

Wij bieden leer- en ontwikkeltrajecten aan die u leren succesvol om te gaan met nieuwe technologische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving of maatschappelijke ontwikkelingen. Wij leveren maatwerk en ontwikkelen graag een training of opleiding op basis van specifieke behoeften.

PBLQ hecht aan een hoogwaardige dienstverlening en tevreden relaties. Een zorgvuldige intake van de opdracht en regelmatige afstemming over de uitvoering daarvan vormen hiervoor een goede basis. Een van de hulpmiddelen daarbij is het ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem van PBLQ.

PUBLICATIES

VRAGEN?

Frank van IJzerloo
Directeur/adviseur

06 38 74 93 25
Stuur mij een e-mail