Frank​

van IJzerloo​

Directeur / Adviseur​

Ik ben een ervaren adviseur, reviewer en manager die opereert op het snijvlak van uitvoering, bestuur en IT. Naast mijn directiewerkzaamheden bij PBLQ hou ik mij meestal bezig met vraagstukken rondom procesoptimalisatie, ketensamenwerking en governance. In mijn werk gaat het om het goed doen van de juiste dingen, waarbij ik inhoudelijke kennis combineer met een goed gevoel voor verhoudingen en daaruit voortvloeiende (on)mogelijkheden. Hierdoor lukt het mij vaak om een verbindende rol tussen de (IT-)uitvoering en het management, directie of bestuur te vervullen.

Ik voer regelmatig reviews of contra-expertises uit, waarbij ik op strategisch niveau adviseer over (voorgenomen IT-) projecten, programma’s of de inrichting van organisatieonderdelen. In andere opdrachten gaat het over het verbeteren van processen en/of manieren van werken. Dit doe ik altijd samen met de betrokken medewerkers. Door samen met hen te onderzoeken wat werkt (maar ook wat eigenlijk helemaal niet zo goed gaat) en alle belangrijke stakeholders nauw te betrekken kom ik tot draagvlak bij alle betrokkenen.

Mijn rol in projecten is veelzijdig: dan weer aanjager, dan weer reflector, dan weer expert, maar altijd samen met alle betrokkenen (medewerkers, management en evt. andere stakeholders) en gericht op handelingsperspectief, verbeteringen en resultaat.

Samen met Marc de Rooij en Piet Hein Minnecré vorm ik de directie van PBLQ. Ik geef daarbij leiding aan één van onze drie adviesgroepen en ben verantwoordelijk voor de Financiën en de werving van goede en leuke nieuwe collega’s.

“Dan weer aanjager, dan weer reflector, dan weer expert, maar altijd samen met alle betrokkenen en gericht op resultaat”
Mijn publicaties:

Congres veerkrachtige crisisbeheersing

Energietransitie: (de hindernissen) van Parijs naar de Hollandse polder

Towards smarter cities: Lessons from Barcelona

Digitale kansen verzilveren

Voorbij de intelligence paradox: Innoveren van kop tot staart in de ondermijningsaanpak!

Een Smart City is een Connected City: Digitale snelwegen als basis voor de slimme stad

Previous
Next