Hidde

Verhoeve

Adviseur

De wereld van beleid is mij als bestuurskundige (MSc) niet vreemd. Ook heb ik al op jonge leeftijd, als gemeenteraadslid, ervaring opgedaan met het reilen en zeilen van politiek en bestuur. Eerst als woordvoerder duurzaamheid door te werken aan dossiers zoals de regionale energiestrategie, de transitievisie warmte en het afvalbeleid. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 ben ik woordvoerder op het sociaal domein en actief in twee voorzittersfuncties (van een vakcommissie en als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad). In mijn rol als voorzitter word ik door collega’s omschreven als ‘streng maar rechtvaardig’. Ik leg de lat hoog, voor zowel mijzelf als een ander. Deze houding en karaktereigenschappen zie je ook terug in mijn werk als adviseur bij PBLQ. Ik werk gestructureerd, schuw uitdagingen niet en streef naar het maximale resultaat.

Voor mij staat de inhoud altijd voorop. Dit is immers bepalend voor een probleemdefinitie, een oplossing en het vormen van een (publieke) opinie. Inhoud hangt samen met informatie. Het op een juiste wijze verkrijgen, beheren en interpreteren van data is daarom essentieel bij het beetpakken van een vraagstuk. Het geeft mij energie hiermee bezig te zijn om (complexe) casuïstiek te doorgronden en veranderingen teweeg te brengen.

“No mountain too high”

Energietransitie: (de hindernissen) van Parijs naar de Hollandse polder

Towards smarter cities: Lessons from Barcelona

Digitale kansen verzilveren

Voorbij de intelligence paradox: Innoveren van kop tot staart in de ondermijningsaanpak!

Een Smart City is een Connected City: Digitale snelwegen als basis voor de slimme stad

Mens vs. machine of mensgerichte machine? Zet mensenrechten en waarden centraal bij AI-ontwikkeling.

Previous
Next