ONZE ADVISEURS

Jense

Wiersma

Adviseur

“Maatschappelijke urgentie is wat mij drijft als adviseur.”

Neem contact op

De aanpak van maatschappelijke vraagstukken is in toenemende mate afhankelijk van een steeds impactvollere informatiecomponent. Niets heeft dat zo sterk benadrukt als de COVID-19-crisis. Nog nooit steunde de menselijke interactie en al haar sociale en economische waarde zo sterk op de digitale wereld. Het grijpen van de kansen en afdekken van de kwetsbaarheden die dat met zich meebrengt vraagt veel expertise en transformerend vermogen van een sector die sowieso al te maken had met een complex speelveld. Die maatschappelijke urgentie is wat mij drijft als adviseur.

In grote organisaties met een evenzo grote achterban ligt er vaak een grote uitdaging in het organiseren van wederzijds begrip tussen de verschillende stakeholders, realistische en gedragen doelen, duidelijke afspraken over proces en kwaliteit en het activeren van een effectieve samenwerkingsdynamiek. Door mijn achtergrond in informatiemanagement én internationale betrekkingen heb ik een sterk oog ontwikkeld voor het verbinden van de mensen, belangen, processen en techniek die daarbij komen kijken. Als adviseur heb ik in diverse rollen aan een breed spectrum aan opdrachten gewerkt: van het hart van de digitale overheid (basisregistraties en burger-inlogmiddelen) tot aan domeinen als de digitalisering van de fysieke leefomgeving, onderwijsbeleidswereld, de zorg, en de mensenrechten. Het vinden van duurzame oplossingen met maatschappelijke waarde staat daarbij altijd voorop.

Onze publicaties: