Neem contact op

0653156317

Jimco

Drost

Adviseur

Ik ben actief als senior programma-, project- en interim-manager op het snijvlak van organisatievraagstukken en informatievoorziening. Ik ben een typische ‘verbinder’ tussen beleid en concrete uitvoering. Ik krijg energie van het in beweging brengen van de organisatie(onderdelen) in de richting van de visie en omgekeerd het verder aanscherpen van de visie, doelstellingen en toegevoegde waarde op basis van de uitvoeringspraktijk.

Mijn verbindende karakter komt ook tijdens de uitvoering naar voren door in nauwe samenwerking met de organisatie de vraagstukken aan te pakken. Hierbij weet ik mensen los te krijgen uit hun huidige manier van werken en denken, en open te laten staan voor nieuwe mogelijkheden en kansen die er liggen. In mijn ogen is een project niet af als het resultaat is opgeleverd, maar als iedereen binnen de organisatie met het resultaat werkt. Ik werk graag in teamverband.

Opdrachten waarmee een organisatie een stap vooruit kan maken zijn opdrachten waarin ik mijn enthousiasme en energie kwijt kan. Een voorbeeld hiervan is het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, waarin we in een aantal jaren de gehele informatievoorziening van de politie een verbeterslag hebben gerealiseerd. Ik heb hierin, als hoofd Programmabureau, een bijdrage kunnen leveren door het verschaffen van overzicht en inzicht waarmee sturing en verantwoording tot aan de Tweede Kamer mogelijk was.

“Gewoonlijk worden wij eerder overtuigd om te veranderen door de redenen die wij zelf gevonden hebben, dan door die in de geest van een ander zijn opgekomen. – Blaise Pascal”
Mijn publicaties:

Energietransitie: (de hindernissen) van Parijs naar de Hollandse polder

Towards smarter cities: Lessons from Barcelona

Digitale kansen verzilveren

Voorbij de intelligence paradox: Innoveren van kop tot staart in de ondermijningsaanpak!

Een Smart City is een Connected City: Digitale snelwegen als basis voor de slimme stad

Mens vs. machine of mensgerichte machine? Zet mensenrechten en waarden centraal bij AI-ontwikkeling.

Previous
Next