Jitske

Brommet

Adviseur

Andermans rotklus is vaak mijn leuke uitdaging – misschien ook die van u? Voor mij is een project niet snel te ingewikkeld of te politiek gevoelig, dan vind ik het juist interessant. Ik ben een energieke, enthousiaste, ideeënrijke strategisch adviseur die het leuk vindt om vaart en richting te geven aan de projecten waar ik bij betrokken ben. Maar ik breng ook een flinke dosis pragmatisme en Noord-Hollandse nuchterheid mee: ik blijf kalm onder hoge druk en lever ook dan inhoudelijk gedegen en praktisch uitvoerbare adviezen. Daarbij ben ik gewend om op meerdere borden tegelijk te moeten schaken. Ik heb veel ervaring met het uitvoeren en begeleiden van complexe interbestuurlijke samenwerkingstrajecten, waarbij rekening moet worden gehouden aan de belangen van alle betrokken partijen.

Van huis uit ben ik geen ICT-er, maar senior juridisch adviseur. Ik heb tien jaar ervaring opgedaan met complexe wetgevings- en uitvoeringsprojecten bij Rijkswaterstaat, met name op het gebied van de fysieke leefomgeving. Daarnaast heb ik als senior beleidsmedewerker meegewerkt aan de totstandkoming van de Omgevingswet. Ik ben het werkterrein van PBLQ ingerold toen het Digitaal Stelsel Omgevingswet op zoek was naar een Haagse fixer. Iemand met verstand van wetgeving en beleid, die ervoor kon zorgen dat Omgevingswet en Digitaal Stelsel met elkaar zouden blijven sporen en die als Haarlemmerolie zou kunnen fungeren tussen de softwarebouwers en de beleidsmakers en juristen op het ministerie. In die rol heb ik mij voor het DSO ontwikkeld tot het equivalent van die man in maatpak die het lijk komt opruimen in Pulp Fiction: degene die je belt als je even niet meer zo goed weet hoe het verder moet, en die je dan voortvarend en met stijl uit de brand en weer op weg helpt. Zo ben ik ook steeds meer problemen gaan oplossen die weinig met wetgeving te maken hadden, maar alles met ICT en informatiekunde. Mijn juridische achtergrond blijkt ook op dat vlak heel nuttig te zijn, want net als wetgeving komt het uiteindelijk allemaal neer op logica.

“I’m Jitske Brommet. I fix problems!”
Mijn publicaties:

Energietransitie: (de hindernissen) van Parijs naar de Hollandse polder

Towards smarter cities: Lessons from Barcelona

Digitale kansen verzilveren

Voorbij de intelligence paradox: Innoveren van kop tot staart in de ondermijningsaanpak!

Een Smart City is een Connected City: Digitale snelwegen als basis voor de slimme stad

Mens vs. machine of mensgerichte machine? Zet mensenrechten en waarden centraal bij AI-ontwikkeling.

Previous
Next