Marc​

de Rooij​

Directeur / Adviseur ​

Maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen in de context van een samenleving waarin technologie veel verandert vergen veel van publieke organisaties. Digitalisering biedt grote kansen maar ook bedreigingen bij de opgave van publieke organisaties rond maatschappelijke thema’s als veiligheid, fysieke omgeving, de zorg en de digitale overheid zelf. Vraagstukken waarbij professionals van PBLQ een belangrijke rol als adviseur, opleider en tijdelijk manager kunnen vervullen.

Mijn hart ligt bij het versterken van de publieke sector. Als politicoloog en verandermanager help ik opdrachtgevers met name op het snijvlak van veranderende wetgeving en/of beleid, digitalisering en uitvoering. Ik hou ervan met de mensen in de organisatie en ketenpartners programmatisch concrete resultaten te bereiken in een complexe en politiek-bestuurlijke dynamiek. Veranderingen vergen een visie op een maatschappelijk vraagstuk, een gedeeld perspectief op de uitdagingen en het zetten van stappen in de gewenste richting. Digitalisering is vaak onderdeel van het probleem en de oplossing maar staat nooit op zichzelf en vergt continue aandacht voor bijvoorbeeld toegankelijkheid, inclusiviteit, ethische aspecten, privacy en veiligheid.

Ik geef samen met Piet Hein Minnecré en Frank van IJzerloo leiding aan ons bureau. Daarbij ben ik onder meer verantwoordelijk voor één van onze drie adviesgroepen, aanspreekbaar op de domeinen veiligheid en zorg en gericht op het laten doorgroeien van jong talent binnen ons bureau. 

“When the why gets stronger, the how gets easier. (Jim Rohn)”
Mijn publicaties:

Congres veerkrachtige crisisbeheersing

Energietransitie: (de hindernissen) van Parijs naar de Hollandse polder

Towards smarter cities: Lessons from Barcelona

Digitale kansen verzilveren

Voorbij de intelligence paradox: Innoveren van kop tot staart in de ondermijningsaanpak!

Een Smart City is een Connected City: Digitale snelwegen als basis voor de slimme stad

Previous
Next