Neem contact op

0653233967

Marcel

Bom

Adviseur

Meer dan 30 jaar adviseur binnen het publieke domein, betekent dat ik de weg weet, nieuwe ontwikkelingen in een historisch perspectief kan plaatsen, snel zicht heb op de haalbaarheid van ambities en bovenal heel veel mensen en organisaties heb ontmoet. Dit maakt mij sterk als generalist. Als programmamanager of adviseur ben ik hierdoor veelzijdig en breed inzetbaar.

Sinds 1989 werk ik bij PBLQ. Als adviseur help ik opdrachtgevers bij het doorgronden van complexe situaties en het aanreiken van concrete stappen om tot uitvoerbare oplossingen te komen voor informatievraagstukken. Als auditor/beoordelaar scheid ik de hoofd- van de bijzaken, voer ik gedegen analyses uit en kom ik tot heldere oordelen. Als arbiter houd ik de grote lijnen in het vizier, waardoor de spelers de ruimte krijgen om het spel te spelen. Ik krijg regelmatig het compliment: streng doch rechtvaardig.

Mijn manier van aanpakken heeft een didactische inslag. Details uitpluizen zonder de hoofdlijnen op orde te hebben, vind ik zonde van de tijd. In mijn aanpak wil ik samen met de opdrachtgever eerst tot de essentie van het vraagstuk komen. En als die duidelijk is, dan ontstaan er veelal meerdere wegen waarlangs de oplossing gevonden wordt.

De afgelopen jaren heb ik opdrachten mogen uitvoeren voor onder meer het ministerie van Infrastructuur en Water, Schadefonds Geweldsmisdrijven, het Consortium NDFF, Logius, het ministerie van EZK, de gemeenten Amsterdam, Zwolle, Emmen, het ministerie van OCW, het Nationaal Archief, het ministerie van Defensie, IPO en vele anderen.  Ook heb ik meerdere keren opdrachten uitgevoerd op de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied.

De volgende quotes van een opdrachtgever geven dit voorgaande weer: “PBLQ kon zich goed verplaatsen in het vraagstuk en heeft alle benodigde invalshoeken onderzocht om tot een goed eindresultaat te komen” en “Heel creatief omgegaan met het feit dat we geen advies wilden maar een overzicht met de keuzemogelijkheden en de consequenties bij de keuzes”.

“-“
Mijn publicaties:

Congres veerkrachtige crisisbeheersing

Energietransitie: (de hindernissen) van Parijs naar de Hollandse polder

Towards smarter cities: Lessons from Barcelona

Digitale kansen verzilveren

Voorbij de intelligence paradox: Innoveren van kop tot staart in de ondermijningsaanpak!

Een Smart City is een Connected City: Digitale snelwegen als basis voor de slimme stad

Previous
Next