Peter

Seignette

Adviseur​

Ik ben een informatiekundige in hart en nieren. Ik heb dan ook een grote interesse in vraagstukken waar technologische, organisatorisch, bestuurlijke en sociale aspecten samen komen. Een informatiekundige kijkt namelijk altijd vanuit al deze invalshoeken naar een probleem of kans. En ontwerpt daarna een werkende oplossing die past bij de technologische mogelijkheden, de specifieke gebruiker en het achterliggende maatschappelijke vraagstuk.

Sinds mijn studie heb ik altijd in of voor de publieke sector gewerkt. Het sociaal domein en de zorgsector zijn de rode draden in mijn carrière. Als informatieanalist heb ik informatiesystemen voor de sociale diensten van de vier grote gemeenten ontworpen. En nu als adviseur bij PBLQ ligt mijn grootste interesse bij het ontwerpen van systemen en oplossingen voor de publieke sector.

Maar de rollen die ik vervul zijn ook breder dan dat. Ik heb ervaring als onderzoeker, kennis van keteninformatisering en expertise op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Deze diversiteit helpt mij om vanuit telkens weer vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem te kijken, zoals een informatiekundig adviseur hoort te doen.

“Als informatiekundige in hart en nieren kijk ik altijd vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken.”
Mijn publicaties:

Congres veerkrachtige crisisbeheersing

Energietransitie: (de hindernissen) van Parijs naar de Hollandse polder

Towards smarter cities: Lessons from Barcelona

Digitale kansen verzilveren

Voorbij de intelligence paradox: Innoveren van kop tot staart in de ondermijningsaanpak!

Een Smart City is een Connected City: Digitale snelwegen als basis voor de slimme stad

Previous
Next