Piet Hein

Minnecré

Directeur / Adviseur

Hedendaagse vraagstukken stellen nieuwe eisen aan de rol die een overheid in een breder netwerk speelt. Meer dan ooit is de samenwerking met overige overheden, uitvoerders, burgers en bedrijven van wezenlijke belang. Bij die nieuwe samenwerkingen ontstaan ook nieuwe vragen over hoe je samenwerkt, en wat je gezamenlijk kan en wil bereiken. PBLQ ondersteunt haar opdrachtgevers graag als adviseur, dwarsdenker, of als tijdelijke collega.

Als technisch bestuurskundige werk ik zelf het liefst aan complexe vraagstukken met meerdere actoren, onduidelijke vragen en sterk verschillende beelden bij de gewenste oplossing. Graag met een grote mate van maatschappelijke relevantie en meestal met een vleugje innovatieve techniek. De rode draad daarbij is meestal de vraag hoe mensen en organisaties samen doelen kunnen stellen en bereiken.  Meestal vervul ik daarbij de verbindende rol tussen bestuur, beleid en uitvoering en tussen de verschillende betrokken stakeholders.

Ik geef samen met Marc de Rooij en Frank van IJzerloo leiding aan ons bureau. Daarbij ben ik onder meer verantwoordelijk voor één van onze drie adviesgroepen, onze staf en de samenwerking met partners.

“Je moet niet alles geloven wat je denkt.”
Mijn publicaties:

Energietransitie: (de hindernissen) van Parijs naar de Hollandse polder

Towards smarter cities: Lessons from Barcelona

Digitale kansen verzilveren

Voorbij de intelligence paradox: Innoveren van kop tot staart in de ondermijningsaanpak!

Een Smart City is een Connected City: Digitale snelwegen als basis voor de slimme stad

Mens vs. machine of mensgerichte machine? Zet mensenrechten en waarden centraal bij AI-ontwikkeling.

Previous
Next