Impactanalyse European Health Data Space

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft PBLQ de inhoud van de EHDS doorgrond en onderzocht wat de impact hiervan is op een geselecteerd portfolio aan activiteiten die Zorginstituut Nederland onderneemt op het gebied van gegevensuitwisseling.

Opdracht

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan tot een European Health Data Space. Naar verwachting komt de verordening in 2025 tot stand. Het voorstel beschrijft hoe gezondheidsgegevens Europees kunnen worden uitgewisseld en worden hergebruikt voor innovatie en onderzoek.

Momenteel is het Zorginstituut Nederland al ruimschoots bezig om deze doelstellingen te bereiken in eigen land. Bij de introductie van de EHDS vroeg het Zorginstituut zich dan ook af wat voor gevolgen de EHDS heeft op de activiteiten die zij al uitvoeren op het gebied van gegevensuitwisseling.

Aanpak

PBLQ heeft de inhoud van de EHDS doorgrond en de implicaties voor Zorginstituut Nederland op het gebied van gegevensuitwisseling in beeld gebracht.

PBLQ heeft zich nauwkeurig ingelezen in het voorstel tot een EHDS en alle verwante gepubliceerde literatuur. Daarnaast zijn er twee interactieve sessies met de opdrachtgever georganiseerd. Zo is PBLQ met de opdrachtgever in enkele weken gekomen tot een impactanalyse.

Resultaat

In de impactanalyse beschrijft PBLQ de impact van de EHDS op de architectuurprincipes die Zorginstituut Nederland hanteert en de impact op de rollen van Zorginstituut Nederland als beheerder van uitwisselingen, afnemer en gegevenshouder.

Waarom PBLQ

Voor deze opdracht heeft PBLQ een team samengesteld dat zowel kennis in huis heeft van de zorg, van gegevensuitwisseling en IT-architectuur én van wetsvoorstellen vanuit de Europese Commissie. Door deze kennis te combineren, wist PBLQ snel de meest relevante aspecten van de EHDS te identificeren en de mogelijke kansen en knelpunten van de EHDS op de activiteiten die Zorginstituut Nederland uitvoert op het gebied van gegevensuitwisseling.