Naar een netwerkperspectief in de langdurige zorg

Er is steeds meer aandacht voor de informatievoorziening (IV) in de langdurige zorg en ondersteuning. Zo lopen er momenteel verschillende IV-trajecten om de informatievoorziening te herzien van een ‘ketenperspectief’ (waarbij gegevens van de ene naar de andere partij worden gekopieerd) naar een ‘netwerkperspectief’ (éénmalige vastlegging en meervoudig gebruik van gegevens). Daarbij rijst echter de vraag: hoe verhouden die IV-trajecten zich tot elkaar?

Adviseurs

Opdracht

Inzicht bieden in de samenhang tussen IV-trajecten in de langdurige zorg door middel van het opstellen en invullen van een framework met componenten waar huidige
en toekomstige IV-trajecten aan kunnen voldoen om een
netwerkperspectief op te bouwen. PBLQ heeft voor dit vraagstuk samengewerkt met met IZO, Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning.

Aanpak

Met een werkgroep met elf inhoudelijk experts rondom informatievoorziening in de langdurige zorg is PBLQ in drie sessies gekomen tot een framework. Het framework is vervolgens ingevuld op basis van interviews met vertegenwoordigers van zes al bestaande IV-trajecten.

Daarnaast zijn er allerlei interviews uitgevoerd met stakeholders die te maken hebben met de huidige IV-trajecten in de langdurige zorg. Hun ervaringen zijn in kaart gebracht.

Resultaat

Het eindresultaat is tweeledig.

Enerzijds is er een framework ontwikkeld met componenten waar huidige en toekomstige IV-trajecten aan kunnen voldoen om een informatiekundig netwerkperspectief op te bouwen. Dit framework is ingevuld op basis van zes al bestaande IV-trajecten, namelijk: KIK-V; Actieprogramma iWlz; InZicht/eOverdracht; Wzd; LRZa; i-Sociaal Domein. Zo ontstaat er inzicht in de samenhang tussen deze trajecten.

Anderzijds is er op basis van de interviews inzicht geboden in de huidige barrières en faciliterende factoren rondom informatiemanagementtrajecten die er lopen in de langdurige zorg en ondersteuning.

Beide resultaten zijn opgeleverd in een overzichtelijk en interactief rapport.

Waarom PBLQ

PBLQ heeft jarenlange ervaring met informatiemanagement in de zorg. PBLQ is daarnaast de partner om technisch complexe onderwerpen begrijpelijk te presenteren en overzichtelijk te weergeven. Ook weet PBLQ als geen ander alle perspectieven rondom informatiemanagement, van het perspectief van IT-architecten tot dat van zorgmedewerkers, bijeen te brengen.