Privacy Policy

PBLQ als verwerkingsverantwoordelijke

PBLQ is een adviesbureau voor verandervraagstukken in de informatiesamenleving. Onze opdrachtgevers uit de (semi)-publieke sector helpen wij met advies, traineeships en opleidingen. Wij verwerken daarbij persoonsgegevens en zijn daarom verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

PBLQ is gevestigd aan de Muzenstraat 120 2511 WB Den Haag.
Vragen over de verwerking van persoonsgegevens door PBLQ kunt u stellen

  • per brief: Postbus 18607, 2502 EP Den Haag
  • of via email info@pblq.nl

Doeleinden van de gegevensverwerking

In het volgende overzicht geven wij aan voor welke doelen wij persoonsgegevens verwerken, waarom wij dat mogen (grondslag) en wat wij daarmee doen.

Opleidingen en bijeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om uw aanmelding voor een opleiding of bijeenkomst te registreren. Wij hebben hierbij een gerechtvaardigd belang om zo de opleiding of bijeenkomst op een goede manier te kunnen organiseren en u hierover te kunnen informeren. Uw gegevens worden ook in onze klantendatabase opgenomen. Wanneer dit niet langer gewenst is kunt u dit aangeven. Zie hiervoor de alinea `uw rechten´.

Sollicitaties

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt als u bij ons solliciteert. Wij hebben hierbij een gerechtvaardigd belang om zo de sollicitatieprocedure zorgvuldig te kunnen voeren en u daarover op een goede manier te kunnen informeren. Na afloop van de sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens gewist.

Nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om u een nieuwsbrief met nieuws op het gebied van onze adviesdiensten, opleidingen en traineeship te kunnen sturen. U heeft ons hiervoor toestemming gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. Direct na intrekking van uw toestemming worden uw gegevens gewist.

Doorgeven persoonsgegevens aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens in geen geval door aan derden.

Cookies

De website van PBLQ plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Op het moment dat u de video´s op onze website bekijkt, ontvangt YouTube informatie over u. YouTube plaatst tracking cookies, dit staat tevens vermeld bij de video´s die via onze website te bekijken zijn. Andere cookies (social media, advertentie) worden alleen geplaatst wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven bij uw sitebezoek.

Uw rechten

In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons verzoeken om inzage, rectificatiebeperking of wissing van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht. Een toelichting op uw rechten vindt u hier.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, dan kunt u uw verzoek per email richten aan: info@pblq.nl.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt over de verwerking van uw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen door een brief te schrijven aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG