Woo-review Gemeente Amsterdam  

De inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) betekent dat overheden verplicht worden werk te maken van het actief openbaar maken van informatie. De Gemeente Amsterdam heeft een ambitieus Plan van Aanpak ontwikkeld om hier aan te voldoen.

Opdracht

De inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) betekent dat overheden verplicht worden werk te maken van het actief openbaar maken van informatie. In de zomer van 2022 heeft Amsterdam een ambitieus Plan van Aanpak ontwikkeld om te voldoen aan de Woo. Gezien de omvang en impact van de implementatie heeft gemeente Amsterdam in het najaar van 2022 aan PBLQ de opdracht gegeven om een review uit te voeren op dit plan.

Aanpak

PBLQ heeft na bestudering van het Plan van Aanpak met een groot aantal medewerkers van de gemeente Amsterdam gesproken over de haalbaarheid en risico’s bij de invoering van de Woo. Binnen korte tijd is dit afgerond met een advies.

Resultaat

Sofie Bustraan, Informatiecommissaris van de gemeente Amsterdam, constateert: “PBLQ heeft in korte tijd veel en waardevol werk verzet. PBLQ kwam met nieuwe inzichten die van meerwaarde zijn voor een succesvolle implementatie van ons Plan van Aanpak. Naast de implementatie van processen en systemen en het vinden van de juiste mensen krijgt ook het veranderkundige aspect een belangrijke rol bij de transitie.” Het aangepaste Plan van Aanpak is uiteindelijk vastgesteld door het College van B&W.

Waarom PBLQ

PBLQ is bij uitstek ingevoerd in zowel de uitgangspunten en vereisten van de Woo als de uitdagingen die er binnen overheidsorganisaties zijn om zo’n ambitieuze transitie te doen slagen.