Peter

Castenmiller

Adviseur

Al mijn hele carrière ondersteun ik de mensen die deel uitmaken van ons openbaar bestuur. Soms doe ik dat als onderzoeker, soms als procesbegeleider, dan weer als adviseur en ook als wetenschapper. Uitdagingen in het openbaar bestuur zijn steeds veelzijdig en inspirerend, maar ook ingewikkeld en uniek. Daarom kan er nooit sprake zijn van louter routine. Elk project vereist bijzondere aandacht en maatwerk.

Het gegeven dat ik zowel onderzoeker, adviseur als wetenschapper ben leidt tot een veelzijdige en onderbouwde blik op actuele ontwikkelingen. De laatste jaren geef ik daar vooral invulling aan in de onderzoeken die ik doe voor gemeentelijke rekenkamers.

“Controle is een essentieel onderdeel van goed bestuur; voor goede controle is goede informatie noodzakelijk.”

Energietransitie: (de hindernissen) van Parijs naar de Hollandse polder

Towards smarter cities: Lessons from Barcelona

Digitale kansen verzilveren

Voorbij de intelligence paradox: Innoveren van kop tot staart in de ondermijningsaanpak!

Een Smart City is een Connected City: Digitale snelwegen als basis voor de slimme stad

Mens vs. machine of mensgerichte machine? Zet mensenrechten en waarden centraal bij AI-ontwikkeling.

Previous
Next