ONZE ADVISEURS

Peter

Castenmiller

Adviseur

“Controle is een essentieel onderdeel van goed bestuur; voor goede controle is goede informatie noodzakelijk.”

Neem contact op

Al mijn hele carrière ondersteun ik de mensen die deel uitmaken van ons openbaar bestuur. Soms
doe ik dat als onderzoeker, soms als procesbegeleider, dan weer als adviseur en ook als
wetenschapper. Uitdagingen in het openbaar bestuur zijn steeds veelzijdig en inspirerend, maar ook
ingewikkeld en uniek. Daarom kan er nooit sprake zijn van louter routine. Elk project vereist
bijzondere aandacht en maatwerk.
Het gegeven dat ik zowel onderzoeker, adviseur als wetenschapper ben leidt tot een veelzijdige en
onderbouwde blik op actuele ontwikkelingen. De laatste jaren geef ik daar vooral invulling aan in de
onderzoeken die ik doe voor gemeentelijke rekenkamers.

Onze publicaties: