Skip to main content

Peter Castenmiller

Principal adviseur

Al mijn hele loopbaan ondersteun ik de mensen die actief zijn in ons openbaar bestuur. Soms doe ik dat als onderzoeker, soms als procesbegeleider, dan weer als adviseur en ook als wetenschapper. Uitdagingen in het openbaar bestuur zijn steeds veelzijdig en inspirerend, maar ook ingewikkeld en uniek. Louter werken op basis van routine is niet mogelijk. Elk project vereist bijzondere aandacht en maatwerk. Juist dat versterkt mijn motivatie. Van elk project leer ik zelf ook.

Het gegeven dat ik zowel onderzoeker, adviseur als wetenschapper ben leidt tot een veelzijdig en onderbouwd inzicht in de actuele uitdagingen voor het openbaar bestuur. De laatste jaren concentreer ik mij vooral op het versterken van de controlefuncties in het openbaar bestuur. Immers, goed bestuur vereist ook goede controle. Niet om mensen de maat te nemen, maar om daar lessen uit te trekken. Onder meer zet ik mijn kennis en ervaring in voor gemeentelijke rekenkamers. Maar daarnaast richten mijn activiteiten zich tevens op het versterken van de informatievoorziening in het openbaar bestuur.

“Controle is een essentieel onderdeel van goed bestuur; voor goede controle is goede informatie noodzakelijk.”

Mijn publicaties:

Publicatie Image

10 augustus 2021

Digitale kansen verzil...
Publicatie Image

20 september 2019

Valt de toegenomen con...