Skip to main content
adviseur-Arnaud-Wirschell-pblq

Arnaud Wirschell

Adviseur

Sinds 2004 werk ik bij PBLQ. Daarvoor was ik als afdelingshoofd en programmaleider voor postacademische opleidingen verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden.

Ik werk voor opdrachtgevers uit het overheidsdomein omdat ik dat een boeiende wereld vind. Je komt die wereld iedere dag tegen op sociale media, op televisie en in de krant. Omdat de overheid dingen doet die ons allemaal direct raken. Sommige mensen vinden politiek vervelend, maar mij fascineert het wat er allemaal gebeurt bij beïnvloeding en beeldvorming. Daarom help ik overheidsorganisaties bij strategievorming en omgevingsmanagement. Vaak met een combinatie van verschillende krachtenveldanalyses. Ook geef ik trainingen over beleidskunde, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en Factor C, een leidraad om communicatie in het hart van beleid te brengen.

Het spel van omgevingsmanagement 
Opgavegericht werken, omgevingsmanagement, werken in ketens, governance… Er zijn veel uiteenlopende termen om aan te geven dat overheidsorganisaties het niet alleen voor het zeggen hebben en van andere partijen afhankelijk zijn om hun doelstellingen te realiseren. Beleid ontwikkelen en uitvoeren is niet eenvoudiger geworden, maar ik ziet het als een spel waarbij je de regels en technieken moet kennen.

Opdrachtgevers 
Ik heb opdrachten gedaan voor zowel ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en waterschappen.

“Sommige mensen vinden politiek vervelend, maar mij fascineert het wat er allemaal gebeurt bij beïnvloeding en beeldvorming.”

Mijn publicaties:

Publicatie Image

2 augustus 2019

Niemand is de baas
Publicatie Image

4 juli 2018

De informatiesamenlevi...
Publicatie Image

21 februari 2017

Manipuleren is goed vo...