Digitale kansen verzilveren

Door: Peter Castenmiller

Onmiskenbaar neemt het belang van digitalisering voor de samenleving toe. Dat heeft consequenties voor de politiek, en daarmee ook voor de lokale politiek. In de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zal menig penvoerder van een lokaal verkiezingsprogramma zich deze zomer het hoofd hebben gebroken over wat digitalisering nu precies betekent voor de eigen gemeente.

PBLQ ondersteunt overheden bij digitaliseringsvraagstukken. Op basis van onze kennis en ervaring hebben wij niet alleen goed zicht op de uitdagingen waar gemeenten voor staan, wij hebben ook een mening hoe de politiek daar niet alleen sturing aan kan geven, maar feitelijk zelfs moet geven.

Tien van de belangrijkste digitaliseringsvraagstukken voor gemeenten hebben wij geïnventariseerd. Bij elk van die vraagstukken hebben wij een tekst opgesteld die desgewenst direct overgenomen kan worden in het verkiezingsprogramma van een partij die mee wil doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. En natuurlijk kan de tekst ook worden opgenomen in het nieuwe collegeprogramma. Maak er dus gerust gebruik van.

Natuurlijk weten wij dat elke gemeente anders is en eigen (digitale) uitdagingen kent. PBLQ denkt graag mee hoe deze onderwerpen gericht tot uitvoering kunnen worden gebracht. Wilt u weten wat PBLQ kan betekenen voor u? Neem dan contact op met Peter Castenmiller.

Klik hier voor de tien belangrijkste digitaliseringsvraagstukken volgens PBLQ.

Al onze publicaties: