Rekenkameronderzoek informatieveiligheid: De hacker een stap voor blijven

De Rekenkamer van de gemeente Ede onderkent dat door digitalisering er steeds nieuwe risico’s ontstaan voor de veiligheid van informatie. Zo zijn gemeenten regelmatig doelwit van cyberaanvallen. Vanwege de actualiteit van het onderwerp en de grote risico’s die ermee gepaard gaan heeft de Rekenkamer PBLQ gevraagd om te onderzoeken hoe doeltreffend het Edese informatiebeveiligingsbeleid is.

Rekenkameronderzoek digitale veiligheid Alkmaar

Digitalisering heeft een grote impact op het leven van alle burgers. Met de Agenda Digitale Veiligheid stimuleert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten om meer aandacht te hebben voor digitale veiligheid. PBLQ heeft in opdracht van de Rekenkamer onderzocht hoe binnen de gemeente Alkmaar invulling wordt gegeven aan de Digitale Veiligheidsagenda.

Onderzoek naar de digitale weerbaarheid van een waterschap

Een symbool van veiligheid te zien op het scherm van een mobiele telefoon

Organisaties in het publieke domein zijn in toenemende mate doelwit van digitale aanvallen. De verregaande afhankelijkheid van ICT-processen bij waterschappen maakt dat juist deze sector zeer kwetsbaar is voor de gevolgen van zo’n digitale aanval. PBLQ voerde een onderzoek uit naar de digitale weerbaarheid van een middelgroot waterschap, dat we hier om vertrouwelijkheidsredenen niet bij naam noemen.

Toekomstverkenning om slimmer met sporen om te gaan

De opsporing is sterk in verandering: criminelen opereren in steeds complexere netwerken, ook internationaal, en maken vaker gebruik van vernieuwende digitale en financiële middelen. Dat vraagt veel van de opsporing: digitale, financiële en forensische sporen vormen een steeds belangrijker onderdeel in het oplossen van een zaak. Deze sporen moeten dus goed kunnen worden veiliggesteld en hun weg vinden binnen de strafrechtketen.

Implementatie van de Ondermijningsbrigade

In de strijd tegen ondermijning in Amsterdam en omliggende gemeenten is de Ondermijningsbrigade opgericht als onderdeel van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam-Amstelland. De Ondermijningsbrigade is een pilotorganisatie die multidisciplinaire controles organiseert om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. RIEC-partners, zoals de politie, de gemeenten, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, doen gezamenlijk fysieke controles op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. De gemeente Amsterdam faciliteert de backoffice van de Ondermijningsbrigade die deze controles organiseert en coördineert.