Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Inleiding

Je werkt als adviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Dat vraagt om een sterk ontwikkeld gevoel voor de ontwikkelingen binnen de politiek, bestuur, media en samenleving. Deze training helpt je dit te duiden en inhoudelijk en strategisch onderbouwde adviezen te formuleren en te presenteren, die aansluiten op de behoeften van je leidinggevende en bestuurder.

Waarom deze opleiding?

Het overkomt iedere beleidsmedewerker of adviseur: je verdiept je uitgebreid in een onderwerp en geeft daarover een advies. Vervolgens wordt er niets mee gedaan. Hoe komt dat? Is het politiek niet haalbaar, ligt het te gevoelig bij belangengroepen of valt het niet te verkopen aan de buitenwereld? In deze training krijg je meer inzicht in de aspecten die een rol spelen, oefen je met deze aspecten, zodat je niet alleen een inhoudelijk verantwoord maar ook een politiek-bestuurlijk gevoelig advies geeft, waar wel iets mee wordt gedaan!

Klaar en dan?

 • Weet je op welke manier je adviseert en wat daarbij de risico’s zijn bij het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Herken je de mechanismen bij beeldvorming en hypes en houd je rekening daarmee in je optreden en advies.
 • Heb je ervaring opgedaan met het maken van krachtenveldanalyses, het interpreteren van de analytische consequenties en het opstellen van een strategisch stappenplan en het formuleren van een aansprekende boodschap voor stakeholders.
 • Heb je inzicht in de reikwijdte van de bestuurlijke verantwoordelijkheid.
 • Heb je geoefend met verschillende typen opdrachtgevers en wat daarbij wel en niet werkt.
 • Na de training weet je hoe je zowel inhoud, politiek-bestuurlijke context als beeldvorming in je adviezen
  verwerkt en kun je inspelen op verschillende typen bestuurders.

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • Oefeningen
 • Discussie
 • Presenteren
 • Feedback
 • Elektronische leeromgeving met kennisbank

Kenmerken van de leergang

Tijdens de training wordt gewerkt met afwisselende en effectieve werkvormen (e-learning, rollenspelen met zowel een trainingsacteur als een echte bestuurder). De groep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers.

 • inzet van ervaren trainers
 • training in groepen van maximaal 12 deelnemers
 • inzet van ervaren kerndocenten Peter Castenmiller, Hans Luiten en Arnaud Wirschell

Informatie

Categorie: Vaardigheden
Doelgroep: Medior en senior beleidsmedewerkers en adviseurs
Duur: 4 dagen (09:30 – 17:00 uur)
Data: maandag 4 en 11 november en dinsdag 19 en 26 november 2024
Prijs: € 2.090,-

Deze opleiding is ook beschikbaar als incompany traject. Neem contact op met adviseur Arnaud Wirschell voor meer informatie.

Inhoud programma

Dag 1

Adviseren in beleidsprocessen

Je start met een overzicht van de politiek-bestuurlijke arena’s en je rol in het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Je brengt een eigen casus in en je krijgt inzicht in de cases van de andere deelnemers, waarop je feedback geeft. Daarna oefen je met verschillende typen opdrachtgevers om je politieke sensitiviteit te vergroten.

Dag 2

Adviseren en beeldvorming

Je verdiept je in de rol van de media in politiek-bestuurlijke besluitvorming en processen. Door het grote aanbod van (sociale) media, de sterke focus op incidenten en de nadruk op beeldvorming is mediagevoeligheid een steeds belangrijker onderdeel van beleidsadvisering.

Dag 3

Adviseren in beleidsnetwerken

Je past krachtenveldanalyses toe op je eigen casus en trekt daaruit analytische, communicatieve en procesmatige consequenties. Je maakt kennis met beïnvloedingstechnieken in beleidsnetwerken en oefent daarmee om je omgevingsbewustzijn te verhogen.

Dag 4

Adviseren en je bestuurder

Tot slot kijk je naar de ongeschreven regels bij politiek-bestuurlijke gevoeligheid: de verhouding tussen politici en ambtenaren en de begrippen politiek primaat en ambtelijke loyaliteit. Je presenteert je advies op je eigen casus en krijgt hier feedback op van een ervaren bestuurder.

Dag 5
Dag 6

SCHRIJF U IN