Gedegen en Onafhankelijk

Advies waar u waat mee kunt

KERNTHEMA'S BELEIDS- EN BESTUURSKUNDE

Inleiding

Starten met beleid is als een sprong in het diepe. U zoekt naar methoden, instrumenten en vaardigheden die u snel wilt beheersen, maar door de drukte op uw werk komt u daar niet aan toe. Deze leergang helpt u om uzelf in korte tijd te ontwikkelen in de beleidskunde, om op een gestructureerde manier beleid te maken en uw politiek-bestuurlijke gevoeligheid te vergroten.

Waarom deze opleiding?

Veel mensen komen in het beleidsproces terecht vanuit vakinhoudelijke kennis. Echter in beleid gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook om bijvoorbeeld politieke opvattingen, maatschappelijk draagvlak en beeldvorming in de media. Dat is zowel het mooie als het moeilijke van beleidswerk. Het werk is maatschappelijk relevant en daarom hebben veel mensen er een mening over en bemoeien ze zich ermee. Zo wordt er op verschillende manieren naar beleid gekeken. Dat is een meervoudige visie op beleid, dat wij als uitgangspunt voor de leergang gebruiken. Dit uitgangspunt is heel geschikt om in de praktijk te controleren of u alle aspecten hebt meegenomen in uw beleidsadvies.

Klaar en dan?

Na afloop van de leergang:

 • Beheerst u alle fasen van de beleidscyclus;
 • heeft u geoefend met traditionele en nieuwe beleidsinstrumenten;
 • kent u de bestuurlijke kaart van Nederland;
 • heeft u ervaring opgedaan met het maken van krachtenveldanalyses;
 • kunt u de verschillende vormen van overheidssturing herkennen;
 • heeft u serious gaming en big data ingezet voor beleidsontwikkeling en
 • heeft u het bovenstaande toegepast op uw eigen werkpraktijk en een oefencasus in teamverband.

Werkvormen

 • Opdrachten binnen een actuele en praktijkgerichte centrale casus, waarin onze meervoudige visie op beleid terug
  komt
 • Werkbezoek aan de Tweede Kamer
 • Beleid & bestuur quiz
 • Elektronische leeromgeving met kennisbank

Kenmerken van de leergang

Tijdens de training wordt gewerkt met afwisselende en effectieve werkvormen (e-learning, rollenspel, werkbezoek,
serious gaming, presenteren)

 • Inzet van ervaren kerndocenten Hans Luiten en Arnaud Wirschell
 • Training in groepen van maximaal 12 deelnemers

Informatie

Categorie: Beleids- en bestuurskunde

Doelgroep: Startende en medior beleidsmedewerkers of adviseurs.

Duur: 6 dagen (09:30 – 17:00 uur)

Prijs: € 3.490,-

Datum: nnb

Inhoud programma

Dag 1

De leergang start met de basis van beleid maken: de beleidscyclus. U krijgt een overzicht van de beleidscyclus en oefent met de instrumenten die daarbij horen. Ook maakt u kennis met een meervoudig perspectief op beleid, dat in de loop van de leergang telkens zal terugkeren. Met behulp van korte cases leert u snel de verschillende perspectieven herkennen.

Dag 2

Op deze dag staat de bestuurlijke kaart van Nederland centraal. U verdiept uzelf in de verhouding tussen de verschillende bestuurslagen en oefent met begrippen zoals bestuurlijke verantwoordelijkheid, ambtelijke loyaliteit, decentralisering en verzelfstandiging. Ook gaan we op werkbezoek bij de Tweede Kamer. In de namiddag stellen we teams samen, waarin u samen een beleidscasus gaat ontwikkelen en analyseren.

Dag 3

Tijdens dag 3 gaat het om politiek-ambtelijke verhoudingen. Onder begeleiding van een ervaren oud-bestuurder oefent u uiteenlopende cases en leert u spelenderwijs de onderliggende theorie kennen. Ook doen we een serious game in virtual reality waarin u, in samenwerking met stakeholders, beleid ontwikkelt voor een stad. Tot slot werkt u in uw team aan de probleemdefinitie van uw casus.

Dag 4

Op dag 4 starten we met een waargebeurde casus die op amusante wijze laat zien wat er gebeurt als u het krachtenveld bij een beleidsonderwerp niet goed hebt ingeschat. Daarna analyseert u het krachtenveld van een eigen casus of die van een andere deelnemer. Ook krijgt u tips om uw netwerk te beïnvloeden. In de namiddag formuleert u beleidsmaatregelen en schat u het draagvlak in voor de oefencasus van uw team.

Dag 5

Op de vijfde dag verdiept u uzelf in de verschillende vorming van sturing, de rollen van de overheid en wat dit betekent voor u als beleidsmaker. Ook krijgt u tips over presenteren die u kunt toepassen op uw slotpresentatie. In uw team gaat u in op de sturingsstrategie voor en beeldvorming over uw oefencasus.

Dag 6

Op de slotdag ervaart u hoe u met big data nieuwe inzichten opdoet en beleid kunt ontwikkelen. Ook oefent u met verschillende typen bestuurders en past u die inzichten toe op de formulering van uw advies over de oefencasus. In de laatste middag presenteert u in uw team de oefencasus. U krijgt feedback van de kerndocenten en gastdocenten. We ronden af met een ludieke quiz waarin alle elementen van de leergang nog eens de revue passeren.

SCHRIJF U IN