Onderzoeksrapport gemeentelijke voorbereiding Omgevingswet

De Omgevingswet is een Nederlandse wet die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Stichtse Vecht heeft PBLQ in de tweede helft van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de voorbereiding op deze wet.

Opdracht

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Stichtse Vecht heeft PBLQ in de tweede helft van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de voorbereiding op de Omgevingswet. Deze wet wordt wel beschouwd als een nieuwe grote decentralisatieoperatie. Naast de formele implementatie van de wet, vraagt de wet om een andere manier van (samen)werken met burgers en bedrijven (de initiatiefnemers) en medeoverheden. Als onderdeel van de wet wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ingevoerd. Deze digitale component van de wet maakt het mogelijk om ruimtelijke plannen in te zien, gegevens te delen en vergunningen aan te vragen. Gemeenten zijn verplicht om zich aan te sluiten op het DSO. Dit is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding.

Aanpak

Wij hebben een duidelijke fasering aangebracht in het onderzoek en de opdrachtgever na elke fase geïnformeerd over de voortgang. De tussentijdse gesprekken hebben wij ook gebruikt om aanpassingen in de planning en inhoudelijke accenten in het onderzoek te bespreken. Na een uitgebreid startgesprek, hebben wij eerst een deskresearch uitgevoerd. Daarna hebben wij stakeholders van binnen en buiten de organisatie gesproken en een (virtuele) bijeenkomst met de gemeenteraad georganiseerd. Dit waren de bouwstenen voor ons bestuurlijk rapport dat door de Rekenkamercommissie is aangeboden aan de gemeenteraad.

Resultaat

Het onderzoeksrapport is openbaar en te vinden op de website van Gemeente Stichtse Vecht.

Waarom PBLQ

De opdrachtgever heeft voor PBLQ gekozen vanwege onze ervaring met de (voorbereiding op de) Omgevingswet en ons track record ten aanzien van rekenkameronderzoeken. Ook was de opdrachtgever zeer te spreken over de heldere offerte.