Rekenkameronderzoek Complexe Dienstverlening

Aanleiding voor dit project waren bezuinigingen die binnen de gemeente hadden plaatsgevonden. Hierop vroeg de gemeenteraad zich af of dit effect had op de dienstverlening; hoe klantvriendelijk is de gemeente eigenlijk voor een burger die in financiële problemen zit, een onderneming gaat starten of passende jeugdzorg zoekt? Zo ontstond de behoefte naar een kwalitatief onderzoek naar complexe dienstverlening. De rekenkamercommissie liet een onderzoek uitvoeren door PBLQ, die door middel van interviews, documentatiestudie en raadsbijeenkomsten inzicht creëerde in het vraagstuk. Na afloop blikken we terug met de rekenkamervoorzitter.

Opdracht

Aanleiding voor dit project waren bezuinigingen die binnen de gemeente hadden plaatsgevonden. Hierop vroeg de gemeenteraad zich af of dit effect had op de dienstverlening; hoe klantvriendelijk is de gemeente eigenlijk voor een burger die in financiële problemen zit, een onderneming gaat starten of passende jeugdzorg zoekt? Zo ontstond de behoefte naar een kwalitatief onderzoek naar complexe dienstverlening. De rekenkamercommissie liet een onderzoek uitvoeren door PBLQ, die door middel van interviews, documentatiestudie en raadsbijeenkomsten inzicht creëerde in het vraagstuk. Na afloop blikken we terug met de rekenkamervoorzitter.

Aanpak

Volgens de voorzitter van de rekenkamercommissie vulden de adviseurs elkaar goed aan met binnen het team jonge en gedreven adviseurs en een ervaren rekenkameronderzoeker. De adviseurs wisten wat ze moesten doen en daardoor kon het onderzoek echt uit handen worden gegeven. De voorzitter vertelt: “Het kostte weinig tijd en energie om het onderzoek in goede banen te leiden.” Hierover voegt hij toe dat de bestuurlijke en gemeentelijke context goed begrepen werden gedurende het onderzoek. Tijdens het begeleiden van een sessie met de gemeenteraad vertelt hij dat de adviseurs de raad enthousiast mee wisten te krijgen met een interessant verhaal. Hij heeft het als prettig ervaren dat PBLQ de rekenkamer steeds duidelijk bleef informeren over obstakels tijdens het onderzoek.

Resultaat

Over het resultaat vertelt de voorzitter van de Rekenkamercommissie het volgende “Een boeiend onderzoeksrapport, keurig netjes zoals we dat wilden hebben, plus een mooie visualisatie”. Verder legt hij uit dat het rapport het gewenste inzicht geeft in de complexe dienstverlening, namelijk dat ondanks de bezuinigingen, de dienstverlening er toch goed voorstaat. De resultaten zetten aan tot discussie en werden positief ontvangen door de gemeente, de desbetreffende wethouder en de directeur dienstverlening, die zich er allen in herkenden.

Waarom PBLQ

De voorzitter van de rekenkamer vertelt dat er meteen een klik was met de adviseurs van PBLQ. “Zij waren enthousiast, hadden snel door wat er nodig was en konden dat op een beeldende manier overbrengen”. De voorzitter vertelt dat er voor PBLQ is gekozen door enerzijds een combinatie van inhoudelijke expertise over dienstverlening en anderzijds veel ervaring met rekenkameronderzoeken.