Van pilot naar implementatie: VR-loket in het Radboudumc

PBLQ heeft voor het Radboudumc een plan opgesteld om VR wel structureel in de zorg in te gaan zetten. Met een business model en duidelijke business case voor de toepassing VR bij pijnbehandeling heeft het Radboudumc nu de handvatten om VR breder beschikbaar te maken.

Opdracht

Het VR-loket op de afdeling Heelkunde van het Radboudumc heeft de afgelopen jaren zijn meerwaarde bewezen. Patiënten en zorgverleners hebben naar tevredenheid gebruik gemaakt van VR, er zijn verschillende studies naar de meerwaarde van VR in de patiëntenzorg uitgevoerd en er zijn nog vele andere VR-toepassingen die potentieel een grote bijdrage kunnen leveren.

Financiering van het loket was echter tijdelijk. PBLQ heeft onderzocht hoe het VR-loket van het Radboudumc een doorstart kan maken met een autonome en duurzame financiering.

Aanpak

PBLQ heeft interviews gevoerd met medewerkers van het Radboudumc en extern betrokkenen. Op basis daarvan is er een business model opgesteld dat richting geeft aan de positionering van een VR-loket in het ziekenhuis en zijn omgeving. Ook zijn de benodigde mensen, middelen en processen uitgewerkt. Verder zijn er twee business cases opgesteld voor VR in het ziekenhuis en VR bij de patiënt thuis.

Resultaat

PBLQ heeft in het eindrapport een ontwikkelmodel voor zorgtechnologie geïntroduceerd, waarmee het VR-loket structureel gefinancierd ingebed kan worden in het ziekenhuis. Hiermee heeft het Radboudumc handvatten om VR door te ontwikkelen als onderdeel van de zorg.

Waarom PBLQ

PBLQ heeft de kennis in huis om zorgorganisaties te begeleiden bij de duurzame inzet van informatie en technologie. Zo heeft PBLQ ervaring met verandermanagement en implementatieprocessen van innovatie; zijn we bekend met de vraagstukken die spelen rondom dit onderwerp bij landelijke overheden (VWS, ZIN, Nictiz), zijn we op de hoogte van de barrières die bestaan bij de implementatie van zorgtechnologie en zijn we kundig met het opstellen van (maatschappelijke) kosten en baten analyses. Door deze kennis te combineren, bieden we concrete handvatten tot innovatie, rekening houdend met alle spelers in het veld.