Skip to main content
Project image

Project

21 november 2022

Van pilot naar implementatie: een plan voor structurele inbedding van Virtual Reality in het Radboudumc

Er zijn tal van succesvolle pilots uitgevoerd waarin is onderzocht hoe zorgtechnologie kan bijdragen aan het welzijn van de patiënt. Eén van de veelbelovende onderzochte technologieën is Virtual Reality (VR). VR kan bijvoorbeeld patiënten afleiden van hun pijn na een operatie of helpen tijdens hun revalidatieproces.

De stap van pilot naar succesvolle implementatie wordt echter maar beperkt gezet. Een van de grootste belemmeringen om deze stap te zetten is het vinden van een structurele financiering.

Vanuit PBLQ hebben we voor het Radboudumc een plan opgesteld om VR wel structureel in de zorg in te gaan zetten. Met een business model (hoe, waar en wat?) en een duidelijke business case voor de toepassing VR bij pijnbehandeling (wat levert het op?) heeft het Radboudumc nu de handvatten om VR breder beschikbaar te maken.

Team

Merlijn Smits

Adviseur

0630955591

Rolinka Boot

Adviseur

0649746845

Paul Deurvorst

Adviseur

0653469662

Paul Dassen

Adviseur

0682981948

Marc de Rooij

Directeur / Adviseur

0611953160

Kunnen jullie iets vertellen over het proces van de totstandkoming van het afsprakenstelsel?

Opdracht

Het VR-loket op de afdeling Heelkunde van het Radboudumc heeft de afgelopen jaren zijn meerwaarde bewezen. Patiënten en zorgverleners hebben naar tevredenheid gebruik gemaakt van VR, er zijn verschillende studies naar de meerwaarde van VR in de patiëntenzorg uitgevoerd en er zijn nog vele andere VR-toepassingen die potentieel een grote bijdrage kunnen leveren.

Financiering van het loket was echter tijdelijk. PBLQ heeft onderzocht hoe het VR-loket van het Radboudumc een doorstart kan maken met een autonome en duurzame financiering.

Aanpak

PBLQ heeft interviews gevoerd met medewerkers van het Radboudumc en extern betrokkenen. Op basis daarvan is er een business model opgesteld dat richting geeft aan de positionering van een VR-loket in het ziekenhuis en zijn omgeving. Ook zijn de benodigde mensen, middelen en processen uitgewerkt. Verder zijn er twee business cases opgesteld voor VR in het ziekenhuis en VR bij de patiënt thuis.

Resultaat

PBLQ heeft in het eindrapport een ontwikkelmodel voor zorgtechnologie geïntroduceerd, waarmee het VR-loket structureel gefinancierd ingebed kan worden in het ziekenhuis. Hiermee heeft het Radboudumc handvatten om VR door te ontwikkelen als onderdeel van de zorg.

Waarom PBLQ

PBLQ heeft de kennis in huis om zorgorganisaties te begeleiden bij de duurzame inzet van informatie en technologie. Zo heeft PBLQ ervaring met verandermanagement en implementatieprocessen van innovatie; zijn we bekend met de vraagstukken die spelen rondom dit onderwerp bij landelijke overheden (VWS, ZIN, Nictiz), zijn we op de hoogte van de barrières die bestaan bij de implementatie van zorgtechnologie en zijn we kundig met het opstellen van (maatschappelijke) kosten en baten analyses. Door deze kennis te combineren, bieden we concrete handvatten tot innovatie, rekening houdend met alle spelers in het veld.