Implementatie Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert 26 wetten voor de leefomgeving in één wet. Het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet) brengt alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving bij elkaar, zodat overheden, burgers en bedrijven dit straks op één plek kunnen vinden.

Opdracht

PBLQ is in verschillende fasen van de ontwikkeling van de Omgevingswet en het DSO betrokken: de ontwikkeling van het DSO, de implementatie bij overheden en de inrichting van het beheer van het DSO op de lange termijn. Diverse opdrachtgevers voorzagen wij van adviezen over het DSO en in verschillende rollen bij verschillende overheden werken en werkten wij mee aan de implementatie van de Omgevingswet en het DSO.

Aanpak

In het Implementatieprogramma Aan de Slag van BZK vervullen of vervulden PBLQ-adviseurs de volgende rollen:

 • Raakvlakmanager voor alignment tussen de wetgeving rond de Omgevingswet en het DSO.
 • Gedelegeerd opdrachtgever voor het DSO (landelijke voorziening) namens het Implementatieprogramma en tevens Business Liaison Manager.
 • Projectleider Indringend Ketentesten DSO (IKT). Het IKT-team toetst de functionaliteit van de gehele keten tussen het DSO en de overheden en adviseert over de afhandeling van bevindingen.
 • Begeleiden van de SAFe implementatie bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) van het DSO voor de beheerrol na inwerkingtreding, o.a. m.b.t. het (her)inrichten van het gezamenlijke informatiesysteem, governance en benodigde werkafspraken o.a. m.b.t. het portfolioproces
 • Interbestuurlijk afstemmen van informatie- en datastromen via het DSO met de Omgevingsdienst RUDU en de ketenspartners (provincie Utrecht en 11 gemeenten), van bestuurlijk t/m operationeel niveau.
 • Begeleiden van ketentesten met verschillende rijkspartijen (zoals RVO, RWS en RCE) om te controleren of het DSO voldoet aan de eisen.

Resultaat

Naast diverse interim-rollen, leverde PBLQ onder meer de volgende adviezen en producten:

 • In het ontwerpstadium van het DSO-LV gaf PBLQ verschillende adviezen aan het Implementatieprogramma Aan de Slag van BZK, o.a. over de inrichting van het beheer van het DSO-LV.
 • Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten begeleidde PBLQ werkplaatsen waarbij een interbestuurlijk implementatievraagstuk rond de Omgevingswet en het DSO samen met ketenpartners is doorleefd.
 • PBLQ voerde een impactanalyse uit naar wat de komst van de Omgevingswet betekent voor de Omgevingswetprocessen die het ministerie van BZK in de rol van bevoegd gezag moet kunnen uitvoeren.
 • Voor en samen met een middelgrote gemeente stelde PBLQ het Plan van aanpak voor de invoering van het DSO en de aanpassingen van de gemeentelijke processen en informatievoorziening
 • PBLQ leverde een juridische schrijfwijzer op, die dient om ontwikkelaars van het DSO en van decentrale software wegwijs te maken in de juridische kaders die gelden voor de STOP-standaard.

Waarom PBLQ

PBLQ is goed ingevoerd in en vertrouwd met informatiekundige, bestuurlijke en juridische vraagstukken op het gebied van de leefomgeving, de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Verder is PBLQ in verschillende sectoren en vanuit verschillende invalshoeken betrokken bij samenwerkingen en gegevensuitwisselingen tussen (keten)partijen.