E-Government training voor overheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Samen met The Hague Academy for Local Governance voert PBLQ een E-Government training uit voor ambtenaren in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Per uitvoering selecteren wij 25 deelnemers uit deze landen die samen het programma doorlopen. Zo leren de deelnemers niet alleen van de Nederlandse aanpak en good practices, maar ook van elkaars aanpak in de regio.

Opdracht

Jaarlijks voeren PBLQ en The Hague Academy for Local Govenance een programma uit dat bestaat uit een training van één week in Nederland en één week in de regio. We hebben inhoudelijke modules ontwikkeld, over interoperabiliteit, privacy & security, datagedreven werken en digitale dienstverlening. Ook modules over vaardigheden als onderhandelen en projectmanagement maken deel uit van het curriculum.

Hiernaast voeren wij op verzoek maatwerkprogramma’s uit voor landen uit de regio met specifieke ontwikkelvragen. Zo hebben wij met ons programma een bijdrage geleverd aan de digitalisering van de bloedbanken in Koerdistan en Irak.

Aanpak

Deelnemers melden zich via de ambassades in de regio aan voor het programma. Na selectie van de kandidaten volgt de voorbereiding op de eerste trainingsweek via een online leeromgeving. Deelnemers werken gedurende het hele programma aan hun ‘back home action plan’ waarin zijn aangeven welke verandering zij in hun werksituatie willen realiseren.

Resultaat

Per ultimo 2023 zijn drie reguliere trainingen en één maatwerkprogramma uitgevoerd. Aan elke training hebben ongeveer 25 ambtenaren uit de MENA regio deelgenomen.

Waarom PBLQ

PBLQ is gevraagd voor deze opdracht vanwege de kennis en ervaring met opleidingen en digitaliseringsvraagstukken. Samen met The Hague Academy for Local Governance, die beschikt over een netwerk in de regio, zijn wij een goede match van organisaties om dit trainingsprogramma uit te voeren.