Congres veerkrachtige crisisbeheersing

Crisismanagement shutterstock

Eind mei vond het congres Veerkrachtige Crisisbeheersing van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid plaats in Bussum. Een bijzondere gelegenheid waar ruim 600 professionals samenkwamen om stil te staan bij de publieke veiligheid. En dat de urgentie op dit onderwerp groeit,  was al te zien aan het feit dat het congres heeft moeten verplaatsen naar een […]

Energietransitie: (de hindernissen) van Parijs naar de Hollandse polder

Energietransitie: (de hindernissen) van Parijs naar de Hollandse polder 195 landen – waaronder Nederland – zijn overeengekomen dat de mondiale opwarming in 2050 tot maximaal twee graden Celsius moet worden beperkt. Hiervoor moet de CO2-uitstoot teruggedrongen worden door gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie. Nederland heeft zich in Parijs gecommitteerd aan een aanzienlijke CO2-reductie. […]

Towards smarter cities: Lessons from Barcelona

Barcelona for pblq

PBLQ visited the Smart City World Expo 2021 in Barcelona. A three-day congress filled with interesting and inspiring talks, discussions and insights. What are the most important lessons learned from Barcelona that we take back home to the Netherlands? In this article we elaborate on what goals smart cities in our view should focus on […]

Digitale kansen verzilveren

PBLQ mensen aan vergadertafel

Door: Peter Castenmiller Onmiskenbaar neemt het belang van digitalisering voor de samenleving toe. Dat heeft consequenties voor de politiek, en daarmee ook voor de lokale politiek. In de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zal menig penvoerder van een lokaal verkiezingsprogramma zich deze zomer het hoofd hebben gebroken over wat digitalisering nu precies betekent […]

Voorbij de intelligence paradox: Innoveren van kop tot staart in de ondermijningsaanpak!

INFORMATIEMANAGEMENT-pblq

Door: Niels Back Geschokt was en is Nederland na de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Het markeert een nieuw dieptepunt van het fenomeen ondermijnende criminaliteit in Nederland, na de aanslag op advocaat Derk Wiersum in 2019. Meer aandacht in politiek en media is belangrijk, maar niet voldoende. Daarvoor is het probleem té hardnekkig […]

Mens vs. machine of mensgerichte machine? Zet mensenrechten en waarden centraal bij AI-ontwikkeling.

Witte robot for PBLQ

Door: Júlia Ortí en Niels Back Met behulp van Artificiële Intelligentie (AI)-toepassingen kan al ontzettend veel. De zelfrijdende auto wordt meer en meer werkelijkheid en de mogelijkheden van spraakherkenningstoepassingen groeien exponentieel. Dergelijke toepassingen voelen steeds gewoner en maken ons leven gemakkelijker, natuurlijk ook voor mensen die actief zijn in de publieke sector. Zo maakt de […]

What´s in a name?

Meldingen openbare ruimte iemand zet meldingen aan op zijn telefoon PBLQ

Door: Peter van Enk Meldingen Openbare Ruimte, daar deed ik onderzoek naar in zo´n 50 gemeenten. Die naam alleen al, en dan werd die ook nog afgekort tot MOR. Je kan wel melden bij je gemeente dat de lantarenpaal het niet meer doet, maar eigenlijk moet je niet MOR-ren! Ik had er ook wel een […]

De evolutie van de robotisering van klantcontact: deel II

Witte robot for PBLQ

Door: Wolfgang Ebbers Hoe classificeren we gerobotiseerd klantcontact met burgers?   We zijn getuige van de opkomst van een vierde generatie van kanalen voor overheidsdienstverlening, waarin robots zich mengen in het contact met burgers en zich op termijn kunnen voordoen als ambtenaren. Wat gaat dit betekenen voor de bestaande overheidsdienstverlening? De hoogste tijd dat we meer […]

De evolutie van de robotisering van klantcontact: deel I

Iemand houdt een zwarte mobiel vast die open staat op het home screen voor PBLQ

Door: Wolfgang Ebbers Woensdagmiddag 23 oktober 2023. Op weg naar huis rijdt een auto van rechts door rood en ramt mijn auto van opzij. Naast veel blikschade en schrik is er gelukkig geen persoonlijk letsel. Mijn auto stuurt automatisch een bericht naar de politie met locatie en aard van het ongeval. “Wolfgang, ambulance nodig?” hoor […]