Valt de toegenomen controle in het lokaal bestuur nu mee of tegen?

Door: Peter Castenmiller Sinds de invoering van het dualisme klaagt menige gemeentesecretaris of wethouder over de sterk toegenomen controlelast. Naar hun mening stapelt controle op controle. Dit legt een veel te groot beslag op de ambtelijke capaciteit. In 2018 hebben Klaartje Peters en Peter Castenmiller zich in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verdiept […]

Niemand is de baas

Pilonnen rood in een groep en 1 zwart als leider voor PBLQ

Door: Arnaud Wirschell Eén van mijn favoriete vragen aan mensen die bij de overheid werken is: noem één inhoudelijk onderwerp waarvoor alleen jouw organisatie verantwoordelijk is. Na die vraag volgt meestal een stilte. Na een paar minuten wordt die stilte ongemakkelijk en antwoordt mijn gesprekspartner: “ja, we gaan natuurlijk wel over onderwerp X maar we […]

PBLQ staat voor de klas

sollicatie-training-PBLQ-

Door: Julia Ortí Solliciteren doen we in ons vak met regelmaat. En toch is het elke keer weer spannend. Tijdens de PBLQ Social Impact Day deelden we met MBO studenten van het ROC Mondriaan tips en tricks voor het laten slagen van een sollicitatiegesprek.  Op woensdag 12 juni verzorgde ik samen met een groep van ongeveer 30 PBLQ’ers, […]

Cybersecurity en Internet of Things

Door: Dirk-Jan Beens Gisteren 7.042 stappen gezet, 5,32 kilometer afgelegd, 10 trappen opgelopen en 2.315 calorieën verbrand. Helaas flink achtergebleven bij de doelstellingen voor die dag. Dat wil zeggen volgens mijn smartwatch, die elke dag meet hoe mijn fysieke performance zich verhoudt tot de standaard voor de fitte mens. In de trein zie ik dat […]

De informatiesamenleving is banaler dan je denkt

Man met tablet, je kunt hem vanaf zijn torse zien in zijn kantoor voor PBLQ

Door: Arnaud Wirschell Onlangs sprak ik met een onderzoeker die in opdracht werkt voor een ministerie. Hij leverde zijn onderzoeksresultaten aan en hoorde wekenlang niets van zijn contactpersoon, een beleidsmedewerker. Dus de onderzoeker belt de beleidsmedewerker en vraagt wat die van zijn aangeleverde materiaal vindt. Eigenlijk nog niks, want hij kon de resultaten niet bekijken, […]

Beeldend communiceren

Iemand maakt een technische tekening je ziet de hand en de pen en het papier

Door: Anne Graas Laatst was ik betrokken bij een complex project. Het project had natuurlijk een doel en er waren stappen bedacht om het doel te bereiken, maar ik vroeg mij af of iedereen wel exact hetzelfde resultaat voor ogen had. Laat staan dat er een gedeeld beeld was over de te nemen stappen om […]

De eerlijke efficiënte professional

De professional, een vrouw met handen over elkaar kijkt je vriendelijk aan, achter haar zijn mensen aan een tafel aan het werk voor PBLQ

Door: Anne Graas Het kenmerk van een professional is deskundigheid. We verwachten dat een professional alle antwoorden heeft en ons eerlijk benadert. Maar er wordt veel meer van hen verwacht. Ze moeten hun werk efficiënt, behulpzaam, betrokken en integer uitvoeren. Protocollen en kaders moeten ervoor zorgen dat iedereen gelijk of in dezelfde tijdsspanne wordt behandeld […]

Rolveranderingen in ketens

Machine die auto maakt voor PBLQ

Door: Henk Matthijsse  Een ooggetuigenverslag  Alles doordacht en toch gaat het niet zoals bedacht. Wonderlijk, hoe steeds weer dezelfde patronen boven komen zonder daar een echt sluitend antwoord op te hebben. Verandering, het is aan de orde van de dag en het adviseursgilde vaart er goed bij. De laatste jaren heb ik daardoor het voorrecht […]

Een organisatie bouwen vanuit een idee…

Idee voor PBLQ een krijtbord

Door: Henk Matthijsse  Sinds mei 2016 werkt PBLQ aan de opdracht om een onafhankelijke organisatie op te zetten die als taak heeft om het toekennen van WMO-maatwerk en Jeugdhulp in de gemeente Emmen te organiseren. Henk Matthijsse, adviseur bij PBLQ, heeft als kwartiermaker deze opdracht voor de gemeente Emmen uitgevoerd. In het afgelopen jaar is […]

Manipuleren is goed voor je

een man op een roltrap vanuit de verte.

Door: Arnaud Wirschell Elke avond als ik uitstap op het metrostation is het weer een verrassing: aan welke kant gaat de roltrap naar boven? De gewone trap is voor luie mensen minder aanlokkelijk, want dit metrostation ligt diep in de grond. Dat constante wisselen van roltrap ergert mij en ik zoek er iets achter. Is […]